Show simple item record

Notice of termination of employment after restatement of private law
dc.contributor.advisorŠtangová, Věra
dc.creatorSkovajsa, Marián
dc.date.accessioned2019-05-02T19:09:44Z
dc.date.available2019-05-02T19:09:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/94884
dc.description.abstractVýpověď z pracovního poměru po soukromoprávní rekodifikaci Tématem mé diplomové práce je výpověď z pracovního poměru, a to po soukromoprávní rekodifikaci. Toto téma jsem si vybral, protože jakékoliv skončení pracovního poměru a výpověď obzvlášť, může mít zásadní vliv na každého člověka v produktivním věku, i na jeho rodinu. Ochrana je zákonem poskytována jak zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům, ale zaměstnanci, jako slabší smluvní straně, je ochrana poskytována v širší míře. Svou práci jsem rozdělil do sedmi kapitol, mnohé se dále člení. V první kapitole jsem se věnoval pracovnímu právu obecně. Druhá kapitola popisuje vztah pracovního a občanského práva, od zákoníku práce z roku 1965 až po současnost a také princip delegace a jeho změnu nálezem Ústavního soudu ČR na princip subsidiarity. Ve třetí kapitole jsem uvedl nejdůležitější mezinárodní dokumenty, které se věnují právní úpravě výpovědi z pracovního poměru. Čtvrtá část mé práce popisuje pracovní poměr z obecného hlediska, způsoby jeho skončení a právní skutečnosti, které vedou ke skončení pracovního poměru obecně. Stěžejní je kapitola pátá, ve které se již věnuji hlavnímu tématu - výpovědi a to jak po formální, tak i obsahové stránce, dále o způsobech doručování a odvolávání výpovědi a výpovědní době. Součástí části páté jsou také způsoby,...cs_CZ
dc.description.abstractNotice of termination of employment relationship after private law recodification Main theme of my thesis is notice of termination of employment relationship after private law recodification. I have chosen this topic, because every labour relationship termination and especially notice of termination, can have essential influence to every single person in productive age and even to his family. Law provides protection to both employers and employees, but to employees, as a weaker contracting party, is protection provided in wider range. I have divided my thesis into seven chapters, many of them are divided further. The first chapter is about labour law in general. The second chapter describes relationship between labour and civil law, from the Labour Code from 1965 to present time and also the principle of delgation and its change by Constitutional Court of the Czech republic fading into the principle of subsidiarity. In the third chapter I have stated the most important international documents, which are regulating notice of termination of employment relationship. Fourth part of my thesis describes employment relationship in general, ways of its termination and legal facts, which are leading to the termination of employment relationship in general. Key chapter is chapter number five, in which I am...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectPracovní právocs_CZ
dc.subjectpracovní poměrcs_CZ
dc.subjectvýpověď z pracovního poměrucs_CZ
dc.subjectLabour lawen_US
dc.subjectEmployment relationshipen_US
dc.subjectNotice of terminationen_US
dc.titleVýpověď z pracovního poměru po soukromoprávní rekodifikacics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-01-31
dc.description.departmentDepartment of Labor Law and Social Security Lawen_US
dc.description.departmentKatedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId164616
dc.title.translatedNotice of termination of employment after restatement of private lawen_US
dc.contributor.refereeVysokajová, Margerita
dc.identifier.aleph002173402
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Labor Law and Social Security Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csVýpověď z pracovního poměru po soukromoprávní rekodifikaci Tématem mé diplomové práce je výpověď z pracovního poměru, a to po soukromoprávní rekodifikaci. Toto téma jsem si vybral, protože jakékoliv skončení pracovního poměru a výpověď obzvlášť, může mít zásadní vliv na každého člověka v produktivním věku, i na jeho rodinu. Ochrana je zákonem poskytována jak zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům, ale zaměstnanci, jako slabší smluvní straně, je ochrana poskytována v širší míře. Svou práci jsem rozdělil do sedmi kapitol, mnohé se dále člení. V první kapitole jsem se věnoval pracovnímu právu obecně. Druhá kapitola popisuje vztah pracovního a občanského práva, od zákoníku práce z roku 1965 až po současnost a také princip delegace a jeho změnu nálezem Ústavního soudu ČR na princip subsidiarity. Ve třetí kapitole jsem uvedl nejdůležitější mezinárodní dokumenty, které se věnují právní úpravě výpovědi z pracovního poměru. Čtvrtá část mé práce popisuje pracovní poměr z obecného hlediska, způsoby jeho skončení a právní skutečnosti, které vedou ke skončení pracovního poměru obecně. Stěžejní je kapitola pátá, ve které se již věnuji hlavnímu tématu - výpovědi a to jak po formální, tak i obsahové stránce, dále o způsobech doručování a odvolávání výpovědi a výpovědní době. Součástí části páté jsou také způsoby,...cs_CZ
uk.abstract.enNotice of termination of employment relationship after private law recodification Main theme of my thesis is notice of termination of employment relationship after private law recodification. I have chosen this topic, because every labour relationship termination and especially notice of termination, can have essential influence to every single person in productive age and even to his family. Law provides protection to both employers and employees, but to employees, as a weaker contracting party, is protection provided in wider range. I have divided my thesis into seven chapters, many of them are divided further. The first chapter is about labour law in general. The second chapter describes relationship between labour and civil law, from the Labour Code from 1965 to present time and also the principle of delgation and its change by Constitutional Court of the Czech republic fading into the principle of subsidiarity. In the third chapter I have stated the most important international documents, which are regulating notice of termination of employment relationship. Fourth part of my thesis describes employment relationship in general, ways of its termination and legal facts, which are leading to the termination of employment relationship in general. Key chapter is chapter number five, in which I am...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
thesis.grade.code1
dc.identifier.lisID990021734020106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV