Show simple item record

Trends of initial reading development and their practical application in Czech schools
dc.creatorHavlínová, Hana
dc.date.accessioned2021-05-20T15:43:51Z
dc.date.available2021-05-20T15:43:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/94854
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou počáteční čtená ské gramotnosti v 1. a 2. ročníku základní školy. V teoretické části jsou definovány základní pojmy související se čtená skou gramotností. Dále jsou p edstaveny významné publikované výzkumy z let 1996 - 2015 zabývající se rozvíjením čtená ské gramotnosti. Výzkumná část práce popisuje použitou metodologii kvalitativního výzkumu, stanovuje výzkumné cíle a hypotézy, p edstavuje harmonogram a pr b h výzkumného šet ení a výzkumný vzorek. Součástí této části práce jsou metodická doporučení založená na analýze dat získaných výzkumným šet ením uspo ádaná do "nápadníku" využitelného p ímo ve školní praxi. Záv rečná kapitola shrnuje všechny části výzkumu a potvrzuje stanovené hypotézy. P i hledání odpov di na hlavní výzkumnou otázku "Jak je učiteli rozvíjena počáteční čtená ská gramotnost v hodinách českého jazyka/čtení?" se ukázalo, že trendem v oblasti rozvíjení počáteční čtená ské gramotnosti je postupné komplexní rozvíjení všech rovin s d razem na komunikační dovednosti žák od počátku školní docházky. KLÍýOVÁ SLOVA čtená ská gramotnost, klíčové kompetence, kurikulum, počáteční čtená ská gramotnost, roviny čtená ské gramotnosti, školní vzd lávací programycs_CZ
dc.description.abstractThe thesis deals with initial reading literacy in the first and second grade of elementary schools. The theoretical part defines the basic concepts related to the reading literacy. Some major studies, published from 1996 till 2015 and dealing with the reading literacy development are introduced further. The research chapter describes the qualitative research metodology identifies research goals and hypotheses, presents the timing of the research and the research sample. The methodological recommendations based on the data analysis obtained from the survey were organized into a handbook usable for all teachers. The whole research is summarized in the final chapter, the hypothesis have been confirmed . The answer to the key question, "How is the initial reading literacy developed by the teachers in the reading instruction?" revealed that the trend in the initial reading literacy development is the gradual comprehensive development of all the reading competences levels with the emphasis on the communication skills from the first school day. KEYWORDS core competencies, curriculum, educational programme, initial reading literacy, levels of reading literacy, reading literacyen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectcore competenciesen_US
dc.subjectcurriculumen_US
dc.subjecteducational programmeen_US
dc.subjectinitial reading literacyen_US
dc.subjectlevels of reading literacyen_US
dc.subjectreading literacyen_US
dc.subjectčtenářská gramotnostcs_CZ
dc.subjectklíčové kompetencecs_CZ
dc.subjectkurikulumcs_CZ
dc.subjectpočáteční čtenářská gramotnostcs_CZ
dc.subjectroviny čtenářské gramotnostics_CZ
dc.subjectškolní vzdělávací programycs_CZ
dc.titleTrendy rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti a praxe českých školcs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-09-13
dc.description.departmentKatedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId193078
dc.title.translatedTrends of initial reading development and their practical application in Czech schoolsen_US
dc.identifier.aleph002173372
thesis.degree.namePhDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.degree.disciplineUčitelství pro 1. stupeň základní školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro základní školycs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství pro 1. stupeň základní školycs_CZ
uk.degree-discipline.enTeacher Training for Primary Schoolsen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro základní školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.grade.csUznánocs_CZ
thesis.grade.enRecognizeden_US
uk.abstract.csPráce se zabývá problematikou počáteční čtená ské gramotnosti v 1. a 2. ročníku základní školy. V teoretické části jsou definovány základní pojmy související se čtená skou gramotností. Dále jsou p edstaveny významné publikované výzkumy z let 1996 - 2015 zabývající se rozvíjením čtená ské gramotnosti. Výzkumná část práce popisuje použitou metodologii kvalitativního výzkumu, stanovuje výzkumné cíle a hypotézy, p edstavuje harmonogram a pr b h výzkumného šet ení a výzkumný vzorek. Součástí této části práce jsou metodická doporučení založená na analýze dat získaných výzkumným šet ením uspo ádaná do "nápadníku" využitelného p ímo ve školní praxi. Záv rečná kapitola shrnuje všechny části výzkumu a potvrzuje stanovené hypotézy. P i hledání odpov di na hlavní výzkumnou otázku "Jak je učiteli rozvíjena počáteční čtená ská gramotnost v hodinách českého jazyka/čtení?" se ukázalo, že trendem v oblasti rozvíjení počáteční čtená ské gramotnosti je postupné komplexní rozvíjení všech rovin s d razem na komunikační dovednosti žák od počátku školní docházky. KLÍýOVÁ SLOVA čtená ská gramotnost, klíčové kompetence, kurikulum, počáteční čtená ská gramotnost, roviny čtená ské gramotnosti, školní vzd lávací programycs_CZ
uk.abstract.enThe thesis deals with initial reading literacy in the first and second grade of elementary schools. The theoretical part defines the basic concepts related to the reading literacy. Some major studies, published from 1996 till 2015 and dealing with the reading literacy development are introduced further. The research chapter describes the qualitative research metodology identifies research goals and hypotheses, presents the timing of the research and the research sample. The methodological recommendations based on the data analysis obtained from the survey were organized into a handbook usable for all teachers. The whole research is summarized in the final chapter, the hypothesis have been confirmed . The answer to the key question, "How is the initial reading literacy developed by the teachers in the reading instruction?" revealed that the trend in the initial reading literacy development is the gradual comprehensive development of all the reading competences levels with the emphasis on the communication skills from the first school day. KEYWORDS core competencies, curriculum, educational programme, initial reading literacy, levels of reading literacy, reading literacyen_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
thesis.grade.codeU
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusU


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV