Show simple item record

Termination of employment
dc.contributor.advisorŠtangová, Věra
dc.creatorCikhartová, Vanda
dc.date.accessioned2019-05-02T19:55:39Z
dc.date.available2019-05-02T19:55:39Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/94805
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá skončením pracovního poměru. Jejím cílem je analyzovat právní úpravu jednotlivých způsobů skončení pracovního poměru s důrazem na skončení pracovního poměru právním jednáním a poukázat na některé problémy v aplikační praxi. Práce se skládá z úvodu, šesti kapitol, které jsou, vyjma páté kapitoly, dále vnitřně členěny, a závěru. První kapitola obsahuje obecnou charakteristiku institutu skončení pracovního poměru, dále jsou v ní zmíněny zásady jeho právní úpravy a v obecné rovině se věnuje i způsobům skončení pracovního poměru. Ty lze dle druhu právní skutečnosti, na jejímž základě pracovní poměr končí, rozdělit do tří skupin, a to skončení pracovního poměru právním jednáním, právní událostí a rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci. Těžištěm práce je druhá, nejrozsáhlejší, kapitola, zaměřená na skončení pracovního poměru právním jednáním, s nímž se lze v praxi setkat nejčastěji. Kromě jednotlivých způsobů rozvázání pracovního poměru je v této kapitole rovněž rozebrána problematika nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru, která je se skončením pracovního poměru právním jednáním úzce spjata. Třetí kapitola je věnována skončení pracovního poměru právní událostí. Čtvrtá kapitola se zabývá skončením pracovního poměru rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci....cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with a termination of employment. Its aim is to analyze legal framework for the individual means of termination of employment with the emphasis on the termination of employment by legal action and to point out some problems in the application practice. The thesis consists of an introduction, six chapters, which are further internally divided apart from the fifth chapter, and the conclusion. The first chapter contains the general characteristics of the institute of termination of employment, also the principles of its legal regulation are mentioned in this chapter, and it deals with the termination of the employment in general terms. Termination grounds may be divided into three groups, depending on the type of legal situation based on which the employment ends: termination of employment by legal action, by legal event and by decision of the competent public authority. The focus of the thesis is on the second, the most extensive, chapter on termination of employment by legal action, which can be found in practice most often. In addition to the individual ways of terminating the employment, this chapter also discusses the issue of invalidity claims, which are closely linked to the termination of employment. The third chapter deals with the termination of employment by legal...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectpracovní právocs_CZ
dc.subjectskončení pracovního poměrucs_CZ
dc.subjectzaměstnaneccs_CZ
dc.subjectzaměstnavatelcs_CZ
dc.subjectlabour lawen_US
dc.subjecttermination of employmenten_US
dc.subjectemployeeen_US
dc.subjectemployeren_US
dc.titleSkončení pracovního poměrucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-01-31
dc.description.departmentDepartment of Labor Law and Social Security Lawen_US
dc.description.departmentKatedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId169357
dc.title.translatedTermination of employmenten_US
dc.contributor.refereeVysokajová, Margerita
dc.identifier.aleph002173323
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato diplomová práce se zabývá skončením pracovního poměru. Jejím cílem je analyzovat právní úpravu jednotlivých způsobů skončení pracovního poměru s důrazem na skončení pracovního poměru právním jednáním a poukázat na některé problémy v aplikační praxi. Práce se skládá z úvodu, šesti kapitol, které jsou, vyjma páté kapitoly, dále vnitřně členěny, a závěru. První kapitola obsahuje obecnou charakteristiku institutu skončení pracovního poměru, dále jsou v ní zmíněny zásady jeho právní úpravy a v obecné rovině se věnuje i způsobům skončení pracovního poměru. Ty lze dle druhu právní skutečnosti, na jejímž základě pracovní poměr končí, rozdělit do tří skupin, a to skončení pracovního poměru právním jednáním, právní událostí a rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci. Těžištěm práce je druhá, nejrozsáhlejší, kapitola, zaměřená na skončení pracovního poměru právním jednáním, s nímž se lze v praxi setkat nejčastěji. Kromě jednotlivých způsobů rozvázání pracovního poměru je v této kapitole rovněž rozebrána problematika nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru, která je se skončením pracovního poměru právním jednáním úzce spjata. Třetí kapitola je věnována skončení pracovního poměru právní událostí. Čtvrtá kapitola se zabývá skončením pracovního poměru rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci....cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis deals with a termination of employment. Its aim is to analyze legal framework for the individual means of termination of employment with the emphasis on the termination of employment by legal action and to point out some problems in the application practice. The thesis consists of an introduction, six chapters, which are further internally divided apart from the fifth chapter, and the conclusion. The first chapter contains the general characteristics of the institute of termination of employment, also the principles of its legal regulation are mentioned in this chapter, and it deals with the termination of the employment in general terms. Termination grounds may be divided into three groups, depending on the type of legal situation based on which the employment ends: termination of employment by legal action, by legal event and by decision of the competent public authority. The focus of the thesis is on the second, the most extensive, chapter on termination of employment by legal action, which can be found in practice most often. In addition to the individual ways of terminating the employment, this chapter also discusses the issue of invalidity claims, which are closely linked to the termination of employment. The third chapter deals with the termination of employment by legal...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV