Show simple item record

The impact of new social movements on development of West Berlin on the example of the SO 36 initiative in the Kreuzberg district
dc.contributor.advisorŠafařík, Petr
dc.creatorKneřová, Alžběta Klára
dc.date.accessioned2020-08-17T11:28:16Z
dc.date.available2020-08-17T11:28:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/94681
dc.description.abstractTato práce pojednává o vlivu nových sociálních hnutí na rozvoj Západního Berlína s důrazem na čtvrť Kreuzberg a občanskou iniciativu SO 36, a sice v časovém období od roku 1979 do roku 1984. Hlavním cílem práce je zodpovědět otázky, jakými způsoby nová sociální hnutí ovlivnila městskou a bytovou politiku Západního Berlína, a jaké kroky podnikali členové kreuzberských sociálních hnutí k její změně kromě fyzického obsazení domů. Práce se v širším kontextu zabývá novými sociálními hnutími v SRN, především pak squattingem v Západním Berlíně. Dále se práce věnuje i západoberlínské městské části Kreuzberg a jejímu vývoji po stavbě Berlínské zdi do počátku vlny squattingu na konci 70. let včetně popisu tehdejší urbánní politiky. Ústředním tématem práce je přitom občanská iniciativa SO 36, která prvními obsazeními prázdných domů za účelem jejich opravy přispěla ke vzniku vlny squattingu v Kreuzbergu a potažmo i jiných částech Západního Berlína. V práci jsou analyzovány různé způsoby, jakými se členové iniciativy snažili ovlivnit tehdejší městskou a bytovou politiku, jako např. vydávání vlastního měsíčníku či informačních letáků. Dále se práce zabývá i postojem významných západoberlínských politických stran ke squattingu včetně pokusů o jeho eliminaci prosazovaných jednotlivými vládami. Výsledkem interakce...cs_CZ
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the influence of new social movements on the development of West Berlin with emphasis on the Kreuzberg district and the SO 36 citizen initiative in the time period from 1979 to 1984. The main aim of the thesis is to answer questions on how the new social movements influenced the urban and the housing policy of West Berlin, and what steps the members of the Kreuzberg social movements have taken to change it apart from the physical occupation of houses. In a wider context, the thesis deals with new social movements in Germany, mainly with squatting in West Berlin. The thesis is also devoted to West Berlin's Kreuzberg district and its development after the construction of the Berlin Wall until the beginning of the squatting wave in the late 1970s, including a description of the then urban policy. The central focus of the thesis is the SO 36 citizen initiative that contributed to the creation of the squatting wave in Kreuzberg and other parts of West Berlin by the first occupations of vacant houses in order to repair them. The paper analyses different ways in which the members of the initiative tried to influence the urban and housing policy of the time, such as publishing their own monthly newspaper or information leaflets. In addition, the thesis deals with the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectBerlinen_US
dc.subjectKreuzbergen_US
dc.subjectsocial movementsen_US
dc.subjectcitizen initiativeen_US
dc.subjectsquattingen_US
dc.subjectBerlíncs_CZ
dc.subjectKreuzbergcs_CZ
dc.subjectsociální hnutícs_CZ
dc.subjectobčanská iniciativacs_CZ
dc.subjectsquattingcs_CZ
dc.titleVliv nových sociálních hnutí na rozvoj Západního Berlína na příkladu iniciativy SO 36 ve čtvrti Kreuzbergcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-01-24
dc.description.departmentKatedra německých a rakouských studiícs_CZ
dc.description.departmentDepartment of German and Austrian Studiesen_US
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.repId179693
dc.title.translatedThe impact of new social movements on development of West Berlin on the example of the SO 36 initiative in the Kreuzberg districten_US
dc.contributor.refereeNigrin, Tomáš
dc.identifier.aleph002172299
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineInternational Area Studiesen_US
thesis.degree.disciplineMezinárodní teritoriální studiacs_CZ
thesis.degree.programInternational Area Studiesen_US
thesis.degree.programMezinárodní teritoriální studiacs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra německých a rakouských studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of German and Austrian Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csMezinárodní teritoriální studiacs_CZ
uk.degree-discipline.enInternational Area Studiesen_US
uk.degree-program.csMezinárodní teritoriální studiacs_CZ
uk.degree-program.enInternational Area Studiesen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato práce pojednává o vlivu nových sociálních hnutí na rozvoj Západního Berlína s důrazem na čtvrť Kreuzberg a občanskou iniciativu SO 36, a sice v časovém období od roku 1979 do roku 1984. Hlavním cílem práce je zodpovědět otázky, jakými způsoby nová sociální hnutí ovlivnila městskou a bytovou politiku Západního Berlína, a jaké kroky podnikali členové kreuzberských sociálních hnutí k její změně kromě fyzického obsazení domů. Práce se v širším kontextu zabývá novými sociálními hnutími v SRN, především pak squattingem v Západním Berlíně. Dále se práce věnuje i západoberlínské městské části Kreuzberg a jejímu vývoji po stavbě Berlínské zdi do počátku vlny squattingu na konci 70. let včetně popisu tehdejší urbánní politiky. Ústředním tématem práce je přitom občanská iniciativa SO 36, která prvními obsazeními prázdných domů za účelem jejich opravy přispěla ke vzniku vlny squattingu v Kreuzbergu a potažmo i jiných částech Západního Berlína. V práci jsou analyzovány různé způsoby, jakými se členové iniciativy snažili ovlivnit tehdejší městskou a bytovou politiku, jako např. vydávání vlastního měsíčníku či informačních letáků. Dále se práce zabývá i postojem významných západoberlínských politických stran ke squattingu včetně pokusů o jeho eliminaci prosazovaných jednotlivými vládami. Výsledkem interakce...cs_CZ
uk.abstract.enThis bachelor thesis deals with the influence of new social movements on the development of West Berlin with emphasis on the Kreuzberg district and the SO 36 citizen initiative in the time period from 1979 to 1984. The main aim of the thesis is to answer questions on how the new social movements influenced the urban and the housing policy of West Berlin, and what steps the members of the Kreuzberg social movements have taken to change it apart from the physical occupation of houses. In a wider context, the thesis deals with new social movements in Germany, mainly with squatting in West Berlin. The thesis is also devoted to West Berlin's Kreuzberg district and its development after the construction of the Berlin Wall until the beginning of the squatting wave in the late 1970s, including a description of the then urban policy. The central focus of the thesis is the SO 36 citizen initiative that contributed to the creation of the squatting wave in Kreuzberg and other parts of West Berlin by the first occupations of vacant houses in order to repair them. The paper analyses different ways in which the members of the initiative tried to influence the urban and housing policy of the time, such as publishing their own monthly newspaper or information leaflets. In addition, the thesis deals with the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra německých a rakouských studiícs_CZ
thesis.grade.codeA
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV