Show simple item record

The injured party in criminal procedure and his/her protection
dc.contributor.advisorJelínek, Jiří
dc.creatorWipplerová, Tereza
dc.date.accessioned2019-05-02T20:31:55Z
dc.date.available2019-05-02T20:31:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/94606
dc.description.abstractPoškozený v trestním řízení a jeho ochrana Diplomová práce se zabývá postavením poškozeného v trestním řízení a jeho ochranou. Je členěna do šesti kapitol, z nichž první tvoří úvod a poslední závěr. Práce čerpá z právních předpisů, odborné literatury, ze soudní judikatury a rovněž z elektronických zdrojů. Druhá kapitola je zaměřena na vymezení pojmu poškozeného. Věnuje se také tomu, jaký je rozdíl mezi poškozeným a obětí trestného činu. V třetí kapitole diplomové práce jsou vyjmenována možná hlediska členění práv poškozeného. V této části diplomové práce jsou kromě první podkapitoly věnované hlediskům členění práv další čtyři podkapitoly. První z nich je věnována právům poškozeného bez nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení a druhá právům poškozeného, který tento nárok má. V rámci těchto podkapitol uvádím příkladmý výčet těchto práv a následně se věnuji některým vybraným oprávněním. Tato oprávnění podrobněji rozepisuji a uvádím nedostatky této právní úpravy. Čtvrtá podkapitola se zaměřuje na práva poškozeného stanovená v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže a pátá podkapitola na práva nezletilého poškozeného. Čtvrtá kapitola se zabývá výhradně nemajetkovou újmou. Konkrétně se zaměřuje na východiska a kritéria, která berou soudy v potaz při rozhodování o...cs_CZ
dc.description.abstractThe injured party in criminal procedure and his/her protection The diploma thesis deals with the position of the injured party in criminal proceedings and protection of the injured. It is divided into six chapters, the first chapter introduces the topic and the last presents the conclusions. The thesis is based on legal regulations, professional literature, case law, as well as electronic sources. The second chapter focuses on defining the concept of the injured party. It also addresses the difference between the injured party and the victim of a crime. The third chapter of the diploma thesis describes the aspects that may be used to classify the rights of the injured party. In this part of the diploma thesis, besides the first subchapter focused on the issue of classification of rights, there are four other subchapters. The first one is concerned with the rights of the injured party not entitled to monetary compensation, other than proprietary loss or surrender of unjust enrichment; the other deals with the rights of the injured party entitled to such claims. These chapters provide examples of such rights and deal with certain claims. These claims are described in more detail and deficiencies of the legislation are mentioned. The fourth subchapter focuses on the rights of the injured party stated...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectpoškozený v trestním řízenícs_CZ
dc.subjectnemajetková újmacs_CZ
dc.subjectprocesní právacs_CZ
dc.subjectoběť trestného činucs_CZ
dc.subjectthe injured party in criminal proceedingsen_US
dc.subjectother than proprietary lossen_US
dc.subjectprocedural rightsen_US
dc.subjectvictim of a crimeen_US
dc.titlePoškozený v trestním řízení a jeho ochranacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-01-22
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId180863
dc.title.translatedThe injured party in criminal procedure and his/her protectionen_US
dc.contributor.refereeVanduchová, Marie
dc.identifier.aleph002171873
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csPoškozený v trestním řízení a jeho ochrana Diplomová práce se zabývá postavením poškozeného v trestním řízení a jeho ochranou. Je členěna do šesti kapitol, z nichž první tvoří úvod a poslední závěr. Práce čerpá z právních předpisů, odborné literatury, ze soudní judikatury a rovněž z elektronických zdrojů. Druhá kapitola je zaměřena na vymezení pojmu poškozeného. Věnuje se také tomu, jaký je rozdíl mezi poškozeným a obětí trestného činu. V třetí kapitole diplomové práce jsou vyjmenována možná hlediska členění práv poškozeného. V této části diplomové práce jsou kromě první podkapitoly věnované hlediskům členění práv další čtyři podkapitoly. První z nich je věnována právům poškozeného bez nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení a druhá právům poškozeného, který tento nárok má. V rámci těchto podkapitol uvádím příkladmý výčet těchto práv a následně se věnuji některým vybraným oprávněním. Tato oprávnění podrobněji rozepisuji a uvádím nedostatky této právní úpravy. Čtvrtá podkapitola se zaměřuje na práva poškozeného stanovená v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže a pátá podkapitola na práva nezletilého poškozeného. Čtvrtá kapitola se zabývá výhradně nemajetkovou újmou. Konkrétně se zaměřuje na východiska a kritéria, která berou soudy v potaz při rozhodování o...cs_CZ
uk.abstract.enThe injured party in criminal procedure and his/her protection The diploma thesis deals with the position of the injured party in criminal proceedings and protection of the injured. It is divided into six chapters, the first chapter introduces the topic and the last presents the conclusions. The thesis is based on legal regulations, professional literature, case law, as well as electronic sources. The second chapter focuses on defining the concept of the injured party. It also addresses the difference between the injured party and the victim of a crime. The third chapter of the diploma thesis describes the aspects that may be used to classify the rights of the injured party. In this part of the diploma thesis, besides the first subchapter focused on the issue of classification of rights, there are four other subchapters. The first one is concerned with the rights of the injured party not entitled to monetary compensation, other than proprietary loss or surrender of unjust enrichment; the other deals with the rights of the injured party entitled to such claims. These chapters provide examples of such rights and deal with certain claims. These claims are described in more detail and deficiencies of the legislation are mentioned. The fourth subchapter focuses on the rights of the injured party stated...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
thesis.grade.code2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV