Show simple item record

dc.contributor.advisorDohnal, Jiří
dc.creatorValenta, Jan
dc.date.accessioned2018-02-09T10:06:54Z
dc.date.available2018-02-09T10:06:54Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/94558
dc.description.abstractThis work deals with the application of seismic methods in high-resolution near-surface prospection. Two topics are covered in this text. The first one describes processing and application of 3D shallow seismic refraction, while the second one deals with possible methods of identification and filtration of S-waves. The processing of the 3D seismic refraction data is currently carried out mainly by means of the seismic tomography. Because the tomography method usually works with the gradient model of the subsurface, an approach to the layer-based model was sought. The solution was found in a modification of the time-term method. The time- term method was modified to handle also the lateral variations of velocity in highly heterogeneous media. REFRACT3D computer program for data processing using the time-term method was developed. The modified time-term method was successfully tested during the archaeological prospection of the Děvin Castle and during the pro- spection of the shallow subsurface of the Ostaš seismic station. The results from the time-term method were compared with the results obtained by the first arrival travel time tomography. In the case of the Děvin Castle the time-term results surpass the tomography one, while at the locality of Ostaš the tomography results are better. The imaging...en_US
dc.description.abstract11 Závěr Tato disertačrrípráce ukazuje dvě rrově vyvirruté metody zpracovárrí seismic- kýclr dat _ modifikaci metody tinre-term a nový způsob extl.a]<ce S-vlrl. 3D mělká refrakčníseismilra je metodou, která si v současnédobě rrachází cestu do ob]asti rutirrrrí seisnrické prospekce, zatínr však ještě nerrí hojrrě vy- užívána'Zpracovárrí dat je větširror.r pr.ováděno pornocí seisnrÍckétomografie' která' jak bylo ukázáno, má i svá omezerrí a negativa. Proto byla vyťvoi.erra rrrodifi.kace rrretocly tirrre-term' která se slražíseisrnickou tomosrafii r,lrodriě doplriol,at. A, jak b),]o u]<ázárro v této práci, tnůŽe v nekteryclr pŤípacleclr seismickou tolnogl.afli i překonat' \,Iel;oda 1iltrov;rlrí S-vlrr rra, zz1kla'dtj jqiclr podobnosti lra sorrseclníclr zázna. rrrcc}r v1paclti' porrrět'trč sli.|lrrč. Na'víctrcpotřellrrjc ž1rrlrrézv]1r'štrrízclr.o.jc S-r'llr _ telérrrrílriěřcrrí tr:rl1' ngj.... lirllitoválra rrralott crrergií getierovattotr spec'i:rli- zovarýnri zclro.ji S-r'lrr. \feřcní ponocí S-vlrr tlále rozšiř-uie možnosti scisrriir:]<ti prospekce, zvltištčpa,li spoiečntl, ilrtet'pt.ctace P- a S.vln. T)'to Ízrlttory tuoltoti naporrroci-častějšírrrrr1louŽír.áníS-vlri v rrlělké refralrčrríseistrrice' Nevýlroclou zatírrr zťrsttivlr zrlitlrrlr:lvti zprirt:ov1lrrí zllzl'ltltl'tit př.i filtrtx:i. Dalšívývoj této...cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.titleNew approaches in higt-resolution shallow seismic prospectionen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2007
dcterms.dateAccepted2007-12-17
dc.description.departmentÚstav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyzikycs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysicsen_US
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId112482
dc.contributor.refereeRudajev, Vladimír
dc.contributor.refereeBárta, Jaroslav
dc.identifier.aleph000890106
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineApplied Geology with Specializationsen_US
thesis.degree.disciplineAplikovaná geologie se zaměřenímics_CZ
thesis.degree.programApplied Geologyen_US
thesis.degree.programAplikovaná geologiecs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyzikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysicsen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAplikovaná geologie se zaměřenímics_CZ
uk.degree-discipline.enApplied Geology with Specializationsen_US
uk.degree-program.csAplikovaná geologiecs_CZ
uk.degree-program.enApplied Geologyen_US
thesis.grade.csProspělcs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.cs11 Závěr Tato disertačrrípráce ukazuje dvě rrově vyvirruté metody zpracovárrí seismic- kýclr dat _ modifikaci metody tinre-term a nový způsob extl.a]<ce S-vlrl. 3D mělká refrakčníseismilra je metodou, která si v současnédobě rrachází cestu do ob]asti rutirrrrí seisnrické prospekce, zatínr však ještě nerrí hojrrě vy- užívána'Zpracovárrí dat je větširror.r pr.ováděno pornocí seisnrÍckétomografie' která' jak bylo ukázáno, má i svá omezerrí a negativa. Proto byla vyťvoi.erra rrrodifi.kace rrretocly tirrre-term' která se slražíseisrnickou tomosrafii r,lrodriě doplriol,at. A, jak b),]o u]<ázárro v této práci, tnůŽe v nekteryclr pŤípacleclr seismickou tolnogl.afli i překonat' \,Iel;oda 1iltrov;rlrí S-vlrr rra, zz1kla'dtj jqiclr podobnosti lra sorrseclníclr zázna. rrrcc}r v1paclti' porrrět'trč sli.|lrrč. Na'víctrcpotřellrrjc ž1rrlrrézv]1r'štrrízclr.o.jc S-r'llr _ telérrrrílriěřcrrí tr:rl1' ngj.... lirllitoválra rrralott crrergií getierovattotr spec'i:rli- zovarýnri zclro.ji S-r'lrr. \feřcní ponocí S-vlrr tlále rozšiř-uie možnosti scisrriir:]<ti prospekce, zvltištčpa,li spoiečntl, ilrtet'pt.ctace P- a S.vln. T)'to Ízrlttory tuoltoti naporrroci-častějšírrrrr1louŽír.áníS-vlri v rrlělké refralrčrríseistrrice' Nevýlroclou zatírrr zťrsttivlr zrlitlrrlr:lvti zprirt:ov1lrrí zllzl'ltltl'tit př.i filtrtx:i. Dalšívývoj této...cs_CZ
uk.abstract.enThis work deals with the application of seismic methods in high-resolution near-surface prospection. Two topics are covered in this text. The first one describes processing and application of 3D shallow seismic refraction, while the second one deals with possible methods of identification and filtration of S-waves. The processing of the 3D seismic refraction data is currently carried out mainly by means of the seismic tomography. Because the tomography method usually works with the gradient model of the subsurface, an approach to the layer-based model was sought. The solution was found in a modification of the time-term method. The time- term method was modified to handle also the lateral variations of velocity in highly heterogeneous media. REFRACT3D computer program for data processing using the time-term method was developed. The modified time-term method was successfully tested during the archaeological prospection of the Děvin Castle and during the pro- spection of the shallow subsurface of the Ostaš seismic station. The results from the time-term method were compared with the results obtained by the first arrival travel time tomography. In the case of the Děvin Castle the time-term results surpass the tomography one, while at the locality of Ostaš the tomography results are better. The imaging...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyzikycs_CZ
dc.identifier.lisID990008901060106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV