Show simple item record

Key problems of commencing teachers
dc.contributor.advisorMojžíšová, Jarmila
dc.creatorMatulová, Kristýna
dc.date.accessioned2019-02-19T11:00:43Z
dc.date.available2019-02-19T11:00:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/94526
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problémy začínajících učitelů. Jejím cílem je zjistit, jaké jsou fundamentální potíže učitelů, kteří pracují ve školství prvních pět let. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část nejprve pojednává o profesním vývoji a kompetencích učitele. Dále popisuje profesní přípravu a pomoc, která je začínajícím učitelům poskytnuta. Ve stěžejní kapitole teoretické části jsou specifikovány problémy, s kterými se začínající učitelé nejčastěji setkávají. Popis potíží vychází z analýzy odborné literatury a výsledků dosavadních šetření. V závěru teoretické části jsou uvedeny stěžejní výzkumy, které byly v dané oblasti provedeny. Praktická část vychází z výsledků dotazníkového šetření. Respondenty výzkumného souboru jsou začínající učitelé ISCED 1, 2 a 3. Na základně získaných dat je provedena analýza klíčových problémů a jsou srovnány výsledky učitelů odlišných úrovní ISCED. Pozornost je věnována také profesní přípravě, pomoci začínajícím učitelům a postojům učitelů ke své profesi. Praktickou část uzavírá porovnání získaných dat s výsledky výzkumu profesora Šimoníka.cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the problems of beginning teachers. Its aim is to find out what the fundamental difficulties of teachers working in education for the first five years are. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part first deals with professional development and teacher's competencies. It also describes professional preparation and assistance that is provided to beginning teachers. In the main chapter of the theoretical part, the problems that beginning teachers most often experience are specified. The description of the difficulties is based on an analysis of the literature and the results of the existing surveys. At the end of the theoretical part, the key surveys carried out in the given area are presented. The practical part is based on the results of a questionnaire survey. The respondents in the research group are beginning teachers of ISCED 1, 2 and 3 level. Based on the data obtained, the key issues are analyzed and the results of teachers of different ISCED levels are compared. Attention is also paid to professional training, assistance to beginning teachers and teachers' attitudes towards their profession. The practical part concludes with the comparison of the obtained data with the results of Professor Šimoník's research.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectprofesní vývoj učitelecs_CZ
dc.subjectkompetence učitelecs_CZ
dc.subjectzačínající učitelcs_CZ
dc.subjectučitelé ISCED 1 až 3cs_CZ
dc.subjectproblémy začínajících učitelůcs_CZ
dc.subjectteacher's professional developmenten_US
dc.subjectteacher's competenciesen_US
dc.subjectbeginning teacheren_US
dc.subjectISCED 1 to 3 teachersen_US
dc.subjectproblems of beginning teachersen_US
dc.titleKlíčové problémy začínajících učitelůcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-01-15
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId184702
dc.title.translatedKey problems of commencing teachersen_US
dc.contributor.refereeNováková, Daniela
dc.identifier.aleph002170976
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of Education at Higher Secondary Schools and Collegesen_US
thesis.degree.disciplineUčitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školycs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of Education at Higher Secondary Schools and Collegesen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá problémy začínajících učitelů. Jejím cílem je zjistit, jaké jsou fundamentální potíže učitelů, kteří pracují ve školství prvních pět let. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část nejprve pojednává o profesním vývoji a kompetencích učitele. Dále popisuje profesní přípravu a pomoc, která je začínajícím učitelům poskytnuta. Ve stěžejní kapitole teoretické části jsou specifikovány problémy, s kterými se začínající učitelé nejčastěji setkávají. Popis potíží vychází z analýzy odborné literatury a výsledků dosavadních šetření. V závěru teoretické části jsou uvedeny stěžejní výzkumy, které byly v dané oblasti provedeny. Praktická část vychází z výsledků dotazníkového šetření. Respondenty výzkumného souboru jsou začínající učitelé ISCED 1, 2 a 3. Na základně získaných dat je provedena analýza klíčových problémů a jsou srovnány výsledky učitelů odlišných úrovní ISCED. Pozornost je věnována také profesní přípravě, pomoci začínajícím učitelům a postojům učitelů ke své profesi. Praktickou část uzavírá porovnání získaných dat s výsledky výzkumu profesora Šimoníka.cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis deals with the problems of beginning teachers. Its aim is to find out what the fundamental difficulties of teachers working in education for the first five years are. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part first deals with professional development and teacher's competencies. It also describes professional preparation and assistance that is provided to beginning teachers. In the main chapter of the theoretical part, the problems that beginning teachers most often experience are specified. The description of the difficulties is based on an analysis of the literature and the results of the existing surveys. At the end of the theoretical part, the key surveys carried out in the given area are presented. The practical part is based on the results of a questionnaire survey. The respondents in the research group are beginning teachers of ISCED 1, 2 and 3 level. Based on the data obtained, the key issues are analyzed and the results of teachers of different ISCED levels are compared. Attention is also paid to professional training, assistance to beginning teachers and teachers' attitudes towards their profession. The practical part concludes with the comparison of the obtained data with the results of Professor Šimoník's research.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code1
dc.identifier.lisID990021709760106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV