Show simple item record

A case study of the problem of coexistence and bullying in 7th grade elementary Waldorf school
dc.contributor.advisorNěmec, Zbyněk
dc.creatorSelešiová, Hana
dc.date.accessioned2019-02-19T12:29:08Z
dc.date.available2019-02-19T12:29:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/94422
dc.description.abstractTeoretický rámec diplomové práce je vzhledem k zaměření studie zacílen na strukturu, dimenzi a socializaci osobnosti žáka, pojetí kázně ve škole a skupinovou dynamiku. Současná vývojová fáze žáků 7. třídy předurčuje kapitoly o dospívání a výchovných problémech. Diplomová práce podrobně vymezuje charakteristické rysy agresora i oběti šikany, příčiny agresivity i úzkosti. Bohaté zdroje prevence a léčby skupiny zasažené problémovým chováním nebo šikanou jsou uvedeny v závěru teoretické části. Praktická část je vypracována formou případové studie, po- mocí analýzy a komparace etopedické, speciálně pedagogické a pedagogické diagnostiky zís- kává data o narušení a dynamice sociálních vztahů mezi žáky 7. třídy základní školy waldorf- ské, o kohezi a klimatu třídy. Výsledky studie slouží jako podklad pro realizování preventivního programu. KLÍČOVÁ SLOVA charakter, empatie, kázeň, socializace, skupinová dynamika, klima školní třídy, šikana, agresor, oběť, diagnostika, prevencecs_CZ
dc.description.abstractThe theoretical frame of the dissertation is, with regard to the topic of the study, aimed at the structure, dimension and socialization of student's personality, conception of behavioral patterns at school as well as group dynamics. The current development phase of students in the 7th grade is dealt with in the chapters concerning the processes in adolescence and educational problems. The dissertation describes in detail characteristics of both the agressor as well as the victim of bullying, causes of agresivity and anxiety. The theoretical part of the dissertation is concluded by rich sources of how to prevent and cure groups who have to face problematic behaviour or bullying. The practical part of the disserta- tion has a form of case study, with the help of analysis, comparison of ethopedic and special educational and educational diagnostics.Data have been gathered concerning the disruption and dynamics of social contacts among 7th grade students of waldorf school. Cohesion and climate in the class are dealt with here. The results of this study offer the basis for a realization of a preventive programme. KEYWORDS character, empathy, discipline, socialization, group dynamics, climate in the class, bullying, agressor, victim, diagnostics, preventionen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectcharaktercs_CZ
dc.subjectempatiecs_CZ
dc.subjectkázeňcs_CZ
dc.subjectsocializacecs_CZ
dc.subjectskupinová dynamikacs_CZ
dc.subjectklima školní třídycs_CZ
dc.subjectšikanacs_CZ
dc.subjectagresorcs_CZ
dc.subjectoběťcs_CZ
dc.subjectdiagnostikacs_CZ
dc.subjectprevencecs_CZ
dc.subjectcharacteren_US
dc.subjectempathyen_US
dc.subjectdisciplineen_US
dc.subjectsocializationen_US
dc.subjectgroup dynamicsen_US
dc.subjectclimate in the classen_US
dc.subjectbullyingen_US
dc.subjectagressoren_US
dc.subjectvictimen_US
dc.subjectdiagnosticsen_US
dc.subjectpreventionen_US
dc.titlePřípadová studie problémového soužití a šikany v 7. ročníku ZŠ Waldorfskécs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-01-16
dc.description.departmentKatedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId177290
dc.title.translatedA case study of the problem of coexistence and bullying in 7th grade elementary Waldorf schoolen_US
dc.contributor.refereeFelcmanová, Lenka
dc.identifier.aleph002171180
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSpecial Educationen_US
thesis.degree.disciplineSpeciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.programSpecial Educationen_US
thesis.degree.programSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra speciální pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enSpecial Educationen_US
uk.degree-program.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enSpecial Educationen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTeoretický rámec diplomové práce je vzhledem k zaměření studie zacílen na strukturu, dimenzi a socializaci osobnosti žáka, pojetí kázně ve škole a skupinovou dynamiku. Současná vývojová fáze žáků 7. třídy předurčuje kapitoly o dospívání a výchovných problémech. Diplomová práce podrobně vymezuje charakteristické rysy agresora i oběti šikany, příčiny agresivity i úzkosti. Bohaté zdroje prevence a léčby skupiny zasažené problémovým chováním nebo šikanou jsou uvedeny v závěru teoretické části. Praktická část je vypracována formou případové studie, po- mocí analýzy a komparace etopedické, speciálně pedagogické a pedagogické diagnostiky zís- kává data o narušení a dynamice sociálních vztahů mezi žáky 7. třídy základní školy waldorf- ské, o kohezi a klimatu třídy. Výsledky studie slouží jako podklad pro realizování preventivního programu. KLÍČOVÁ SLOVA charakter, empatie, kázeň, socializace, skupinová dynamika, klima školní třídy, šikana, agresor, oběť, diagnostika, prevencecs_CZ
uk.abstract.enThe theoretical frame of the dissertation is, with regard to the topic of the study, aimed at the structure, dimension and socialization of student's personality, conception of behavioral patterns at school as well as group dynamics. The current development phase of students in the 7th grade is dealt with in the chapters concerning the processes in adolescence and educational problems. The dissertation describes in detail characteristics of both the agressor as well as the victim of bullying, causes of agresivity and anxiety. The theoretical part of the dissertation is concluded by rich sources of how to prevent and cure groups who have to face problematic behaviour or bullying. The practical part of the disserta- tion has a form of case study, with the help of analysis, comparison of ethopedic and special educational and educational diagnostics.Data have been gathered concerning the disruption and dynamics of social contacts among 7th grade students of waldorf school. Cohesion and climate in the class are dealt with here. The results of this study offer the basis for a realization of a preventive programme. KEYWORDS character, empathy, discipline, socialization, group dynamics, climate in the class, bullying, agressor, victim, diagnostics, preventionen_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV