Show simple item record

Rytmická sensitivita hudebně školeného a neškoleného člověka vůči podnětům řečovým a neřečovým
dc.contributor.advisorVolín, Jan
dc.creatorKaprál, Jakub
dc.date.accessioned2017-11-10T11:04:14Z
dc.date.available2017-11-10T11:04:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/93109
dc.description.abstractThe purpose of this diploma thesis is to analyse the ability of the human ear to hear slight rhythm deviations in speech and non-speech phrases. The first part contains theoretical background for the study of speech rhythm and summarizes the research that has been already conducted in this area. It focuses especially on the perceptual nature of rhythm, the concept of P-centers, and provides a comparative study of speech rhythm and musical rhythm and their common properties and functions. The theoretical part is concluded with the analysis of potential influences of linguistic and musical training on the production and perception of rhythm, and hypotheses and research questions are formulated. The practical part contains a perceptual experiment designed to examine the ability to identify rhythm manipulations in short speech and non-speech, i.e. percussive, phrases. Short English phrases are selected and their rhythmically altered counterparts are prepared. Participants are then presented with pairs of speech or non-speech phrases and a task to identify rhythmical discrepancies between them. The results highlighted several differences between the nature of speech and non-speech rhythm. While the presence of stressed syllables enhances perception of rhythm deviations in speech, this is not the case...en_US
dc.description.abstractCieľom tejto diplomovej práce je analyzovať schopnosť ľudského ucha počuť malé rytmické odchýlky v rečových a nerečových frázach. Prvá časť obsahuje teoretický základ pre štúdium rečového rytmu a sumarizuje výskum, ktorý bol doposiaľ v tejto oblasti vykonaný. Zameriava sa predovšetkým na percepčnú povahu rytmu, koncept P-centier, a prináša komparatívnu štúdiu rečového a hudobného rytmu s ich spoločnými vlastnosťami a funkciami. Teoretická časť je zakončená analýzou potenciálnych vplyvov lingvistického a hudobného tréningu na produkciu a percepciu rytmu, a následne sú sformulované hypotézy a výskumné otázky. Praktická časť obsahuje percepčný experiment, ktorý bol vytvorený za účelom preskúmania schopnosti identifikovať rytmické manipulácie v krátkych rečových a nerečových, tj. perkusívnych, frázach. Na experiment sme vybrali krátke anglické frázy a ich rytmicky pozmenené ekvivalenty. Respondentom boli následne predstavené páry rečových a nerečových fráz a ich úlohou bolo identifikovať rytmické nezrovnalosti medzi nimi. Výsledky zvýraznili niekoľko rozdielov v povahe rečového a nerečového rytmu. Kým prítomnosť prízvučných slabík napomáha vnímaniu rytmických odchýlok v reči, pre nerečový signál takáto skutočnosť preukázaná nebola. Úspešnosť v experimente sa znižuje spolu s narastajúcou dĺžkou fráz, a...cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectřečový rytmuscs_CZ
dc.subjectpercepcecs_CZ
dc.subjecthudební schopnostics_CZ
dc.subjectangličtinacs_CZ
dc.subjectmetrický plán jazykacs_CZ
dc.subjectspeech rhythmen_US
dc.subjectperceptionen_US
dc.subjectmusical abilitiesen_US
dc.subjectEnglishen_US
dc.subjectmetrical structureen_US
dc.titleRhythm sensitivity to speech and non-speech stimuli in musically trained and untrained populationen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-09-06
dc.description.departmentÚstav anglického jazyka a didaktikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of the English Language and ELT Methodologyen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId180963
dc.title.translatedRytmická sensitivita hudebně školeného a neškoleného člověka vůči podnětům řečovým a neřečovýmcs_CZ
dc.contributor.refereeKlégr, Aleš
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEnglish Language and Linguisticsen_US
thesis.degree.disciplineAnglický jazykcs_CZ
thesis.degree.programFilologiecs_CZ
thesis.degree.programPhilologyen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAnglický jazykcs_CZ
uk.degree-discipline.enEnglish Language and Linguisticsen_US
uk.degree-program.csFilologiecs_CZ
uk.degree-program.enPhilologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csCieľom tejto diplomovej práce je analyzovať schopnosť ľudského ucha počuť malé rytmické odchýlky v rečových a nerečových frázach. Prvá časť obsahuje teoretický základ pre štúdium rečového rytmu a sumarizuje výskum, ktorý bol doposiaľ v tejto oblasti vykonaný. Zameriava sa predovšetkým na percepčnú povahu rytmu, koncept P-centier, a prináša komparatívnu štúdiu rečového a hudobného rytmu s ich spoločnými vlastnosťami a funkciami. Teoretická časť je zakončená analýzou potenciálnych vplyvov lingvistického a hudobného tréningu na produkciu a percepciu rytmu, a následne sú sformulované hypotézy a výskumné otázky. Praktická časť obsahuje percepčný experiment, ktorý bol vytvorený za účelom preskúmania schopnosti identifikovať rytmické manipulácie v krátkych rečových a nerečových, tj. perkusívnych, frázach. Na experiment sme vybrali krátke anglické frázy a ich rytmicky pozmenené ekvivalenty. Respondentom boli následne predstavené páry rečových a nerečových fráz a ich úlohou bolo identifikovať rytmické nezrovnalosti medzi nimi. Výsledky zvýraznili niekoľko rozdielov v povahe rečového a nerečového rytmu. Kým prítomnosť prízvučných slabík napomáha vnímaniu rytmických odchýlok v reči, pre nerečový signál takáto skutočnosť preukázaná nebola. Úspešnosť v experimente sa znižuje spolu s narastajúcou dĺžkou fráz, a...cs_CZ
uk.abstract.enThe purpose of this diploma thesis is to analyse the ability of the human ear to hear slight rhythm deviations in speech and non-speech phrases. The first part contains theoretical background for the study of speech rhythm and summarizes the research that has been already conducted in this area. It focuses especially on the perceptual nature of rhythm, the concept of P-centers, and provides a comparative study of speech rhythm and musical rhythm and their common properties and functions. The theoretical part is concluded with the analysis of potential influences of linguistic and musical training on the production and perception of rhythm, and hypotheses and research questions are formulated. The practical part contains a perceptual experiment designed to examine the ability to identify rhythm manipulations in short speech and non-speech, i.e. percussive, phrases. Short English phrases are selected and their rhythmically altered counterparts are prepared. Participants are then presented with pairs of speech or non-speech phrases and a task to identify rhythmical discrepancies between them. The results highlighted several differences between the nature of speech and non-speech rhythm. While the presence of stressed syllables enhances perception of rhythm deviations in speech, this is not the case...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav anglického jazyka a didaktikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV