Show simple item record

Piano Works by Alexander Moyzes (1906-1984) in their Historical Context
Klavírní dílo Alexandra Moyzese (1906-1984) v dobovém kontextu
dc.contributor.advisorGabrielová, Jarmila
dc.creatorČerbová, Zuzana
dc.date.accessioned2017-11-08T11:05:54Z
dc.date.available2017-11-08T11:05:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/92973
dc.description.abstractThe magister thesis is connected with bachelor's thesis, which was concentrated on Piano Sonata in E minor, op. 2 by Slovak composer Alexander Moyzes (1906-1984) and was concerned on it mainly with collected sources. In this thesis we decided to point out its composing work and possible inspiring sources and therefore the focus of this diploma thesis is its introduction into historical context of piano music of the 19th and 20th centuries. Through composite-technical and stylistic analyses of selected piano sonatas and other works, we want to contribute to the closer characterization of Moyzes composer's personality and to complement the literature that Moyzes Sonate has devoted to in minimal terms from composing work and inspiring sources. Selected pieces include: Brahms Sonata f mol, Op. 5 and Variation and Fugue on a Theme by Handel, op. 24 from the point of view of means of piano stylization, Sonata Eroica, op. 24 for piano by Vít zslav Novák because of their mutual interest in working with modality and mutual close relationships (Moyzes's teacher). In addition to these goals, we will also focus on the other piano works of Moyzes by creating a new chronological inventory based on preserved sources. Key words: Alexander Moyzes, Piano Sonata in E minor op. 2, Johannes Brahms, Vít zslav Novák,...en_US
dc.description.abstractANOTÁCIA: Predložená magisterská práca nadväzuje na prácu bakalársku, ktorá sa sústredila na klavírnu Sonátu e-mol, dielo 2 pre klavír ( alej len Sonáta) slovenského skladate a Alexandra Moyzesa (1906-1984) a zaoberala sa ou predovšetkým z h adiska prame ov. V danej práci sme sa rozhodli poukáza na kompozi nú prácu a možné inšpira né zdroje Sonáty a preto sa ažiskom tejto diplomovej práce stáva jej zasadenie do historického kontextu klavírnej hudby 19. a 20. storo ia. Prostredníctvom kompozi ne-technických a štýlových analýz vybraných klavírnych sonát a iných diel chceme prispie k bližšej charakteristike skladate skej osobnosti Moyzesa a doplni literatúru, ktorá sa Moyzesovej Sonáte z h adiska kompozi nej práce a inšpira ných zdrojov venuje minimálne. K vybraným skladbám patria: Brahmsova Sonáta f mol, op. 5 a Variácie a fúga na Händelovu tému, op. 24 z h adiska sledovania prostriedkov klavírnej štylizácie, Sonáta Eroica, op. 24 Vít zslava Nováka z dôvodu ich spolo nej zá uby v práci s modalitou i vzájomného blízkeho vz ahu (Moyzesov u ite ). Okrem týchto cie ov sa okrajovo zameriame aj na ostatné klavírne dielo Moyzesa prostredníctvom vytvorenia nového chronologického súpisu na základe dochovaných prame ov. K ú ové slová: Alexander Moyzes, Sonáta e-mol, dielo 2 pre klavír, Johannes Brahms, Vít zslav Novák,...cs_CZ
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectMoyzescs_CZ
dc.subjectSonáta e-molcs_CZ
dc.subjectdielo 2 pre klavírcs_CZ
dc.subjectklavírne dielocs_CZ
dc.subjecthudobná analýzacs_CZ
dc.subjectBrahmscs_CZ
dc.subjectNovákcs_CZ
dc.subjectSuchoňcs_CZ
dc.subjectMoyzesen_US
dc.subjectPiano Sonata in E minoren_US
dc.subjectop. 2en_US
dc.subjectpiano worksen_US
dc.subjectmusical analysisen_US
dc.subjectBrahmsen_US
dc.subjectNovaken_US
dc.subjectSuchonen_US
dc.titleKlavírne dielo Alexandra Moyzesa (1906-1984) v dobovom kontextesk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-09-04
dc.description.departmentÚstav hudební vědycs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Musicologyen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId179803
dc.title.translatedPiano Works by Alexander Moyzes (1906-1984) in their Historical Contexten_US
dc.title.translatedKlavírní dílo Alexandra Moyzese (1906-1984) v dobovém kontextucs_CZ
dc.contributor.refereePudlák, Miroslav
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMusicologyen_US
thesis.degree.disciplineHudební vědacs_CZ
thesis.degree.programObecná teorie a dějiny umění a kulturycs_CZ
thesis.degree.programTheory and History of Art and Cultureen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav hudební vědycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of Musicologyen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csHudební vědacs_CZ
uk.degree-discipline.enMusicologyen_US
uk.degree-program.csObecná teorie a dějiny umění a kulturycs_CZ
uk.degree-program.enTheory and History of Art and Cultureen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csANOTÁCIA: Predložená magisterská práca nadväzuje na prácu bakalársku, ktorá sa sústredila na klavírnu Sonátu e-mol, dielo 2 pre klavír ( alej len Sonáta) slovenského skladate a Alexandra Moyzesa (1906-1984) a zaoberala sa ou predovšetkým z h adiska prame ov. V danej práci sme sa rozhodli poukáza na kompozi nú prácu a možné inšpira né zdroje Sonáty a preto sa ažiskom tejto diplomovej práce stáva jej zasadenie do historického kontextu klavírnej hudby 19. a 20. storo ia. Prostredníctvom kompozi ne-technických a štýlových analýz vybraných klavírnych sonát a iných diel chceme prispie k bližšej charakteristike skladate skej osobnosti Moyzesa a doplni literatúru, ktorá sa Moyzesovej Sonáte z h adiska kompozi nej práce a inšpira ných zdrojov venuje minimálne. K vybraným skladbám patria: Brahmsova Sonáta f mol, op. 5 a Variácie a fúga na Händelovu tému, op. 24 z h adiska sledovania prostriedkov klavírnej štylizácie, Sonáta Eroica, op. 24 Vít zslava Nováka z dôvodu ich spolo nej zá uby v práci s modalitou i vzájomného blízkeho vz ahu (Moyzesov u ite ). Okrem týchto cie ov sa okrajovo zameriame aj na ostatné klavírne dielo Moyzesa prostredníctvom vytvorenia nového chronologického súpisu na základe dochovaných prame ov. K ú ové slová: Alexander Moyzes, Sonáta e-mol, dielo 2 pre klavír, Johannes Brahms, Vít zslav Novák,...cs_CZ
uk.abstract.enThe magister thesis is connected with bachelor's thesis, which was concentrated on Piano Sonata in E minor, op. 2 by Slovak composer Alexander Moyzes (1906-1984) and was concerned on it mainly with collected sources. In this thesis we decided to point out its composing work and possible inspiring sources and therefore the focus of this diploma thesis is its introduction into historical context of piano music of the 19th and 20th centuries. Through composite-technical and stylistic analyses of selected piano sonatas and other works, we want to contribute to the closer characterization of Moyzes composer's personality and to complement the literature that Moyzes Sonate has devoted to in minimal terms from composing work and inspiring sources. Selected pieces include: Brahms Sonata f mol, Op. 5 and Variation and Fugue on a Theme by Handel, op. 24 from the point of view of means of piano stylization, Sonata Eroica, op. 24 for piano by Vít zslav Novák because of their mutual interest in working with modality and mutual close relationships (Moyzes's teacher). In addition to these goals, we will also focus on the other piano works of Moyzes by creating a new chronological inventory based on preserved sources. Key words: Alexander Moyzes, Piano Sonata in E minor op. 2, Johannes Brahms, Vít zslav Novák,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV