Show simple item record

Analysis of biologically active compounds using high performance separation methods
dc.contributor.advisorBosáková, Zuzana
dc.creatorAdamusová, Hana
dc.date.accessioned2021-03-25T20:47:43Z
dc.date.available2021-03-25T20:47:43Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/92791
dc.description.abstractV rámci první části disertační práce byla vypracována nová analytická metoda HPLC-MS/MS pro sledování koncentračních změn 17β-estradiolu (βE2) během kapacitace myších spermií in vitro. Kapacitace byla prováděna se třemi počátečními koncentracemi βE2 (200, 20 a 2 μg/L). Pro všechny koncentrace byl pozorován obdobný trend závislosti koncentrace nevázaného βE2 na čase kapacitace. Koncentrace βE2 se snižovala, aby dosáhla svého minima a poté se opět zvyšovala. Pozice minima se lišila pro jednotlivé testované koncentrace βE2. Experimentálně získané výsledky byly podrobeny kinetické analýze. Křivky proložené experimentálně získanými body vykazovaly autokatalytický charakter. Pro shodu mezi křivkami, získanými proložením experimentálními body, a teoreticky vypočítanými křivkami je nutné předpokládat, že prvním krokem je adsorpce βE2 na povrch spermií řízená Langmuirovou izotermou. Kinetická studie byla použita i pro studium působení fluoridů a fluorohlinitých komplexů na kapacitaci myších spermií. Bylo zjištěno, že teoreticky získané křivky vykazují velmi dobrou shodu s experimentálně získanými body, tento fakt potvrzuje mechanismus kinetiky kapacitace myších spermií. Ve druhé části této disertační práce byly vyvinuty dvě analytické metody pro chirální separaci aclidinium bromidu (AB) a tapentadolu...cs_CZ
dc.description.abstractIn the first part of this doctoral thesis, a new analytical HPLC-MS/MS method for monitoring of concentration changes of 17β-estradiol (βE2) during in vitro mouse sperm capacitation was developed. Capacitation was performed for three initial concentrations of βE2 (200, 20 and 2 μg/L). For all the concentrations a similar trend for the total unbound βE2 was observed. In general, the βE2 concentration decreased to reach its minimum and then increased again. The position of the minimum differed for the individual tested βE2 concentrations. Experimentally obtained results were subjected to the kinetic analysis. The curves fitted through the experimentally determined points displayed an autocatalytic character. For the agreement between the curves obtained by fitting through the experimental points and the theoretical calculated curves, it is necessary to assume that the first step is adsorption of βE2 onto the surface of the sperm controlled by Langmuir isotherm. The kinetic study was also used to study the effects of fluorides and aluminium fluoride complexes on the capacitation of mouse sperm. The experimental points were in very good agreement with the shape of the theoretical curves and this fact verifies the mechanism of the mouse sperm capacitation kinetics. In the second part of this work, two...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectendocrine disrupting chemicalsen_US
dc.subjectestrogenic pollutantsen_US
dc.subjecthigh-performance liquid chromatographyen_US
dc.subjecttandem mass spectrometryen_US
dc.subjectsperm capacitationen_US
dc.subjectkinetic analysisen_US
dc.subjectcapillary electrophoresisen_US
dc.subjectchiral separationen_US
dc.subjectdrugsen_US
dc.subjectendokrinní disruptorycs_CZ
dc.subjectestrogenní polutantycs_CZ
dc.subjectvysokoúčinná kapalinová chromatografiecs_CZ
dc.subjecttandemová hmotnostní spektrometriecs_CZ
dc.subjectkapacitace spermiícs_CZ
dc.subjectkinetická analýzacs_CZ
dc.subjectkapilární elektroforézacs_CZ
dc.subjectchirální separacecs_CZ
dc.subjectléčivacs_CZ
dc.titleVyužití vysokoúčinných separačních metod pro analýzy biologicky aktivních látekcs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-09-08
dc.description.departmentKatedra analytické chemiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Analytical Chemistryen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId117160
dc.title.translatedAnalysis of biologically active compounds using high performance separation methodsen_US
dc.contributor.refereeJelínek, Ivan
dc.contributor.refereeTůma, Petr
dc.identifier.aleph002159447
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.programAnalytická chemiecs_CZ
thesis.degree.programAnalytical Chemistryen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra analytické chemiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Analytical Chemistryen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csAnalytická chemiecs_CZ
uk.degree-program.enAnalytical Chemistryen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csV rámci první části disertační práce byla vypracována nová analytická metoda HPLC-MS/MS pro sledování koncentračních změn 17β-estradiolu (βE2) během kapacitace myších spermií in vitro. Kapacitace byla prováděna se třemi počátečními koncentracemi βE2 (200, 20 a 2 μg/L). Pro všechny koncentrace byl pozorován obdobný trend závislosti koncentrace nevázaného βE2 na čase kapacitace. Koncentrace βE2 se snižovala, aby dosáhla svého minima a poté se opět zvyšovala. Pozice minima se lišila pro jednotlivé testované koncentrace βE2. Experimentálně získané výsledky byly podrobeny kinetické analýze. Křivky proložené experimentálně získanými body vykazovaly autokatalytický charakter. Pro shodu mezi křivkami, získanými proložením experimentálními body, a teoreticky vypočítanými křivkami je nutné předpokládat, že prvním krokem je adsorpce βE2 na povrch spermií řízená Langmuirovou izotermou. Kinetická studie byla použita i pro studium působení fluoridů a fluorohlinitých komplexů na kapacitaci myších spermií. Bylo zjištěno, že teoreticky získané křivky vykazují velmi dobrou shodu s experimentálně získanými body, tento fakt potvrzuje mechanismus kinetiky kapacitace myších spermií. Ve druhé části této disertační práce byly vyvinuty dvě analytické metody pro chirální separaci aclidinium bromidu (AB) a tapentadolu...cs_CZ
uk.abstract.enIn the first part of this doctoral thesis, a new analytical HPLC-MS/MS method for monitoring of concentration changes of 17β-estradiol (βE2) during in vitro mouse sperm capacitation was developed. Capacitation was performed for three initial concentrations of βE2 (200, 20 and 2 μg/L). For all the concentrations a similar trend for the total unbound βE2 was observed. In general, the βE2 concentration decreased to reach its minimum and then increased again. The position of the minimum differed for the individual tested βE2 concentrations. Experimentally obtained results were subjected to the kinetic analysis. The curves fitted through the experimentally determined points displayed an autocatalytic character. For the agreement between the curves obtained by fitting through the experimental points and the theoretical calculated curves, it is necessary to assume that the first step is adsorption of βE2 onto the surface of the sperm controlled by Langmuir isotherm. The kinetic study was also used to study the effects of fluorides and aluminium fluoride complexes on the capacitation of mouse sperm. The experimental points were in very good agreement with the shape of the theoretical curves and this fact verifies the mechanism of the mouse sperm capacitation kinetics. In the second part of this work, two...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemiecs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.contributor.consultantKomrsková, Kateřina
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV