Show simple item record

Visual symbolical violence against women and animals as means of representation and consolidation of the patriarchal power
dc.contributor.advisorKnotková, Blanka
dc.creatorGabrielová, Jana
dc.date.accessioned2017-10-18T09:19:25Z
dc.date.available2017-10-18T09:19:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/92389
dc.description.abstractThe dissertation connects areas of critical-animal studies and feminist studies over the question of picturing bodies of animals and women including visual violence. In particular it addresses the use of mentioned picturing methods by an animal rights movement. I understand women and animals to be marginalised groups in patriarchal society on which is represented the power of hegemonic masculinity by denigrating, violent and sexual representation, even though each group has its specifics. The method of representation serves as means of confirmation and embedding of hegemonic masculinity, anthropocentric system built on binary oppositions man/woman, human/animal, and with them related discourse of difference. The aim of the dissertation is to point out common characteristics of denigrating representation including violence (with sexual meaning) on animals and women who are reduced to objects, on which visualisation of violence is socially accepted. The initial point comes from feminist theories of Carol J. Adams and her concept of absent referent. Further it works with concept of intersectionality and fluid identity according to Rosi Braidotti, which enables consideration of assigning a claim of personal identity also to animals. From the methodological position, the dissertation is based on...en_US
dc.description.abstractPráce propojuje oblasti critical-animal studies a feministických studií nad otázkou zobrazení těl zvířat a žen včetně vizuálního násilí. Zejména se věnuje otázce využití uvedených způsobů zobrazení u hnutí bojujícího za práva zvířat. Ženy i zvířata chápu jako v patriarchální společnosti marginalizované skupiny, na nichž je reprezentována prostřednictvím dehonestujících, násilných, sexualizovaných zobrazení moc hegemonní maskulinity, i když se s každou z těchto skupin pojí určitá specifika. Způsob zobrazení slouží jako prostředek k potvrzení a ukotvení hegemonní maskulinity, antropocentrického systému postaveného na binárních opozicích muž/žena, člověk/zvíře a s nimi souvisejícím diskurzu jinakosti. Cílem práce je poukázat na společné znaky dehonestujícího zobrazení včetně násilí (se sexuálním podtextem) na zvířatech a ženách redukovaných na objekty, na nichž je vizualizace násilí společensky přijatelná. Výchozím bodem jsou feministické teorie Carol J. Adams a její koncept nepřítomného referenta. Dále pracuje s konceptem intersekcionality, fluidní identity podle Rosi Braidotti, který umožňuje uvažovat o přisouzení nároku na osobní identitu i zvířatům. Z metodologického hlediska práce spočívá v kvalitativní obsahové a diskurzivní analýze materiálů z reklamních a komunikačních kampaní dostupných na...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studiícs_CZ
dc.subjectgender - critical animal studies - animal rights - intersectionality - patriarchy - hegemonic masculinity - objectification - fluid identity - difference - symbolic violenceen_US
dc.subjectgender - critical animal studies - práva zvířat - intersekcionalita - patriarchát - hegemonní maskulinita - objektifikace - fluidní identita - jinakost - symbolické násilícs_CZ
dc.titleVizuální symbolické násilí na ženách a zvířatech jako prostředek reprezentace a ukotvení patriarchální mocics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-09-27
dc.description.departmentKatedra genderových studiícs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Gender Studiesen_US
dc.description.facultyFaculty of Humanitiesen_US
dc.description.facultyFakulta humanitních studiícs_CZ
dc.identifier.repId172256
dc.title.translatedVisual symbolical violence against women and animals as means of representation and consolidation of the patriarchal poweren_US
dc.contributor.refereeJiroutová Kynčlová, Tereza
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGenderová studiacs_CZ
thesis.degree.disciplineGender Studiesen_US
thesis.degree.programHumanitní studiacs_CZ
thesis.degree.programHumanitiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta humanitních studiícs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Humanitiesen_US
uk.faculty-abbr.csFHScs_CZ
uk.degree-discipline.csGenderová studiacs_CZ
uk.degree-discipline.enGender Studiesen_US
uk.degree-program.csHumanitní studiacs_CZ
uk.degree-program.enHumanitiesen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPráce propojuje oblasti critical-animal studies a feministických studií nad otázkou zobrazení těl zvířat a žen včetně vizuálního násilí. Zejména se věnuje otázce využití uvedených způsobů zobrazení u hnutí bojujícího za práva zvířat. Ženy i zvířata chápu jako v patriarchální společnosti marginalizované skupiny, na nichž je reprezentována prostřednictvím dehonestujících, násilných, sexualizovaných zobrazení moc hegemonní maskulinity, i když se s každou z těchto skupin pojí určitá specifika. Způsob zobrazení slouží jako prostředek k potvrzení a ukotvení hegemonní maskulinity, antropocentrického systému postaveného na binárních opozicích muž/žena, člověk/zvíře a s nimi souvisejícím diskurzu jinakosti. Cílem práce je poukázat na společné znaky dehonestujícího zobrazení včetně násilí (se sexuálním podtextem) na zvířatech a ženách redukovaných na objekty, na nichž je vizualizace násilí společensky přijatelná. Výchozím bodem jsou feministické teorie Carol J. Adams a její koncept nepřítomného referenta. Dále pracuje s konceptem intersekcionality, fluidní identity podle Rosi Braidotti, který umožňuje uvažovat o přisouzení nároku na osobní identitu i zvířatům. Z metodologického hlediska práce spočívá v kvalitativní obsahové a diskurzivní analýze materiálů z reklamních a komunikačních kampaní dostupných na...cs_CZ
uk.abstract.enThe dissertation connects areas of critical-animal studies and feminist studies over the question of picturing bodies of animals and women including visual violence. In particular it addresses the use of mentioned picturing methods by an animal rights movement. I understand women and animals to be marginalised groups in patriarchal society on which is represented the power of hegemonic masculinity by denigrating, violent and sexual representation, even though each group has its specifics. The method of representation serves as means of confirmation and embedding of hegemonic masculinity, anthropocentric system built on binary oppositions man/woman, human/animal, and with them related discourse of difference. The aim of the dissertation is to point out common characteristics of denigrating representation including violence (with sexual meaning) on animals and women who are reduced to objects, on which visualisation of violence is socially accepted. The initial point comes from feminist theories of Carol J. Adams and her concept of absent referent. Further it works with concept of intersectionality and fluid identity according to Rosi Braidotti, which enables consideration of assigning a claim of personal identity also to animals. From the methodological position, the dissertation is based on...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra genderových studiícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV