Show simple item record

Sexuální vykořisťování a zneužívání páchané příslušníky mírových misí OSN
dc.contributor.advisorŠturma, Pavel
dc.creatorKrálik, Ján
dc.date.accessioned2019-05-02T19:05:15Z
dc.date.available2019-05-02T19:05:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/92208
dc.description.abstractDisertač í prá e poskytuje právní analýzu sexuálního v kořisťová í a z eužívá í, kterého se dopouští přísluš í i írový h opera í OSN. O zvlášt í důraz je klade a voje ské přísluš ík árod í h ko ti ge tů zapoje ý h do isí OSN. Prá e poskytuje struč ou a alýzu írový h opera í a tudíž zdůrazňuje jeji h výz a v součas ý h či oste h OSN. V to to s ěru jsou popsá faktor , které způso il e o ohli ovliv it se uál í v kořisťová í a z eužívá í, kterého se dopustili přísluš í i írových misí OSN. Dále se prá e zao írá krok OSN vůči uvede ý či e a v hod o uje jestli t hle krok jsou úspěš é, dostateč é a zda se v to to ohledu ohlo uči it ví e o je ještě ož é udělat ví e v udou osti. Část prá e se zao írá pro le atikou mezinárodního humanitárního práva a ezi árod í h ore v o lasti lidský h práv. Autor prá e se pokouší odpovědět a otázku, zda a kd se uál í v kořisťová í a z eužíva í, pá ha é voje ský i přísluš ík árod í h ko ti ge tů zapoje ý h do isí OSN ěhe jeji h zapoje í do írový h opera í OSN ůže představovat váleč é zloči e o zloči proti lidskosti a zda Mezi árod í trest í soud ůže v to to ohledu hrát určitou roli. Ve stej é du hu je diskutová a otázka extrateritoriální aplikace lidsko-právních smluv. Otázka ezi árod í odpověd osti je ústřed í té ate této disertač í prá e. Kro ě i dividuál í odpověd osti voje...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis provides legal analysis of sexual exploitation and abuse by UN peacekeepers with particular focus on military members of national peacekeeping contingents. It provides brief survey of peacekeeping operations thereby underlying their importance in the contemporary activities of the UN and describing factors that have caused or might led to sexual exploitation and abuse by UN peacekeepers. Furthermore, UN action towards those acts is described and it is also evaluated whether such steps are successful, sufficient and whether more could have been done or what more can be done in the future. A part is also dedicated to international humanitarian law perspective and international human rights law. In this context, the author tries to answer the question if and when the sexual exploitation and abuse by members of national peacekeeping contingents while deployed to a UN peacekeeping mission may constitute war crimes or crimes against humanity and whether there is a role to play by International Criminal Court. In the same vein, issues of extraterritorial application of human rights treaties are discussed. The question of international responsibility is the central topic of this thesis. Apart from individual responsibility of members of national peacekeeping contingents for acts of sexual...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectextrateritoriální aplikace lidsko-právních smluvcs_CZ
dc.subjectmírové operace OSNcs_CZ
dc.subjectodpovědnostcs_CZ
dc.subjectsexuální vykořisťování a zneužívánícs_CZ
dc.subjectvojenští příslušníci národních kontingentů působících v mírových misíchcs_CZ
dc.subjectzemě poskytující vojenské jednotkycs_CZ
dc.subjectextraterritorial application of human rights treatiesen_US
dc.subjectmilitary members of national peacekeeping contingentsen_US
dc.subjectresponsibilityen_US
dc.subjectsexual exploitation and abuseen_US
dc.subjectUN peacekeeping operationsen_US
dc.titleSexual Exploitation and Abuse by UN Peacekeepersen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-09-25
dc.description.departmentDepartment of Public International Lawen_US
dc.description.departmentKatedra mezinárodního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId161446
dc.title.translatedSexuální vykořisťování a zneužívání páchané příslušníky mírových misí OSNcs_CZ
dc.contributor.refereeHýbnerová, Stanislava
dc.contributor.refereeFaix, Martin
dc.identifier.aleph002156483
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMezinárodní právocs_CZ
thesis.degree.disciplineInternational Lawen_US
thesis.degree.programTeoretické právní vědycs_CZ
thesis.degree.programTheoretical Legal Scienceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csMezinárodní právocs_CZ
uk.degree-discipline.enInternational Lawen_US
uk.degree-program.csTeoretické právní vědycs_CZ
uk.degree-program.enTheoretical Legal Scienceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csDisertač í prá e poskytuje právní analýzu sexuálního v kořisťová í a z eužívá í, kterého se dopouští přísluš í i írový h opera í OSN. O zvlášt í důraz je klade a voje ské přísluš ík árod í h ko ti ge tů zapoje ý h do isí OSN. Prá e poskytuje struč ou a alýzu írový h opera í a tudíž zdůrazňuje jeji h výz a v součas ý h či oste h OSN. V to to s ěru jsou popsá faktor , které způso il e o ohli ovliv it se uál í v kořisťová í a z eužívá í, kterého se dopustili přísluš í i írových misí OSN. Dále se prá e zao írá krok OSN vůči uvede ý či e a v hod o uje jestli t hle krok jsou úspěš é, dostateč é a zda se v to to ohledu ohlo uči it ví e o je ještě ož é udělat ví e v udou osti. Část prá e se zao írá pro le atikou mezinárodního humanitárního práva a ezi árod í h ore v o lasti lidský h práv. Autor prá e se pokouší odpovědět a otázku, zda a kd se uál í v kořisťová í a z eužíva í, pá ha é voje ský i přísluš ík árod í h ko ti ge tů zapoje ý h do isí OSN ěhe jeji h zapoje í do írový h opera í OSN ůže představovat váleč é zloči e o zloči proti lidskosti a zda Mezi árod í trest í soud ůže v to to ohledu hrát určitou roli. Ve stej é du hu je diskutová a otázka extrateritoriální aplikace lidsko-právních smluv. Otázka ezi árod í odpověd osti je ústřed í té ate této disertač í prá e. Kro ě i dividuál í odpověd osti voje...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis provides legal analysis of sexual exploitation and abuse by UN peacekeepers with particular focus on military members of national peacekeeping contingents. It provides brief survey of peacekeeping operations thereby underlying their importance in the contemporary activities of the UN and describing factors that have caused or might led to sexual exploitation and abuse by UN peacekeepers. Furthermore, UN action towards those acts is described and it is also evaluated whether such steps are successful, sufficient and whether more could have been done or what more can be done in the future. A part is also dedicated to international humanitarian law perspective and international human rights law. In this context, the author tries to answer the question if and when the sexual exploitation and abuse by members of national peacekeeping contingents while deployed to a UN peacekeeping mission may constitute war crimes or crimes against humanity and whether there is a role to play by International Criminal Court. In the same vein, issues of extraterritorial application of human rights treaties are discussed. The question of international responsibility is the central topic of this thesis. Apart from individual responsibility of members of national peacekeeping contingents for acts of sexual...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra mezinárodního právacs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV