Show simple item record

Application of Hyb-Seq method for reconstruction of reticulate infrageneric phylogeny: example from polyploid genus Curcuma L. (Zingiberaceae)
dc.contributor.advisorFér, Tomáš
dc.creatorSkopalíková, Jana
dc.date.accessioned2017-10-05T10:25:56Z
dc.date.available2017-10-05T10:25:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/91288
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá výzkumem fylogeneze hybridn polyploidního rodu Curcuma z eledi Zingiberaceae s využitím next-generation sekvenování, které umož uje získat stovky až tisíce jaderných lokus pro tvorbu fylogenetických strom , což se jeví jako vhodn jší p ístup oproti dosud hojn využívané cpDNA a ITS lokusu, zvlášt u hybridních a polyploidních skupin. K získání dat pro fylogenetické analýzy byla využita metoda Hybridization-based sequencing (Hyb-Seq), která kombinuje cílené obohacení (target enrichment) a m lké sekvenování (genome skimming). K analýze dat byla využita p edevším pipeline HybPhyloMaker specificky vyvinutá pro práci s Hyb-Seq daty. Bylo osekvenováno celkem 27 druh rodu Curcuma a t i druhy tvo ící outgroup. Fylogenetické stromy získané ze všech 1 154 a 811 vybraných jaderných low-copy gen vykazují vysoké podpory jednotlivých uzl , oproti tomu fylogeneze získané z celého chloroplastového genomu a rDNA cistronu jsou v n kterých v tvích podpo ené mén a vykazují inkongruence v topologii oproti strom m z jaderných low-copy gen . Fylogenetické sít vytvo ené z jaderných gen , lineage movement analýza a testy monofylie jsou ve shod s d íve publikovanou teorií o hybridním meziliniovém p vodu 3 druh - C. vamana, C. myanmarensis a C. roscoeana. Tyto metody také ukázaly pravd podobn...cs_CZ
dc.description.abstractThis master thesis focuses on the phylogeny of hybridogenous and polyploid genus Curcuma from family Zingiberaceae using Next-Generation Sequencing data from hundreds to thousands nuclear loci. This approach seems to be better than widely used cpDNA and ITS sequencing especially in the case of hybridogenous and polyploid groups. Data for phylogeny reconstruction were generated using Hybridization-based sequencing (Hyb-Seq) method which combines target enrichment and genome skimming strategies. Data analysis was performed primarily using pipeline HybPhyloMaker especially created for Hyb-Seq data analysis. Twenty-seven species from the genus Curcuma and three outgroup species were sequenced in this work. Phylogenetic trees based on all 1 154 and 811 selected nuclear low- copy genes show high support values of all nodes which is in contrast to plastome and rDNA phylogeny with lower support values in some nodes and incongruences in topology compared to low-copy genes phylogeny. Phylogenetic networks inferred from low-copy genes, lineage movement analysis and monophyly tests agree with published hypotheses of interlineage hybrid origin of three species - C. vamana, C. myanmarensis and C. roscoeana. These analyzes show likely hybrid origin of C. candida too with parents from the group Curcuma I and basal...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectnext-generation sequencicngen_US
dc.subjectHyb-Seqen_US
dc.subjectturmericen_US
dc.subjectphylogenyen_US
dc.subjectpolyploidyen_US
dc.subjecthybridisationen_US
dc.subjectnuclear low-copy genesen_US
dc.subjectplastomeen_US
dc.subjectribosomal DNAen_US
dc.subjectnext-generation sekvenovánícs_CZ
dc.subjectHyb-Seqcs_CZ
dc.subjectkurkumacs_CZ
dc.subjectfylogenezecs_CZ
dc.subjectpolyploidiecs_CZ
dc.subjecthybridizacecs_CZ
dc.subjectjaderné low-copy genycs_CZ
dc.subjectplastomcs_CZ
dc.subjectribozomální DNAcs_CZ
dc.titleVyužití metody Hyb-Seq pro rekonstrukci retikulátní vnitrorodové fylogeneze: příklad z polyploidního rodu Curcuma L. (Zingiberaceae)cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-09-12
dc.description.departmentKatedra botanikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Botanyen_US
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId173121
dc.title.translatedApplication of Hyb-Seq method for reconstruction of reticulate infrageneric phylogeny: example from polyploid genus Curcuma L. (Zingiberaceae)en_US
dc.contributor.refereeKrak, Karol
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineBotanikacs_CZ
thesis.degree.disciplineBotanyen_US
thesis.degree.programBiologyen_US
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csBotanikacs_CZ
uk.degree-discipline.enBotanyen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato diplomová práce se zabývá výzkumem fylogeneze hybridn polyploidního rodu Curcuma z eledi Zingiberaceae s využitím next-generation sekvenování, které umož uje získat stovky až tisíce jaderných lokus pro tvorbu fylogenetických strom , což se jeví jako vhodn jší p ístup oproti dosud hojn využívané cpDNA a ITS lokusu, zvlášt u hybridních a polyploidních skupin. K získání dat pro fylogenetické analýzy byla využita metoda Hybridization-based sequencing (Hyb-Seq), která kombinuje cílené obohacení (target enrichment) a m lké sekvenování (genome skimming). K analýze dat byla využita p edevším pipeline HybPhyloMaker specificky vyvinutá pro práci s Hyb-Seq daty. Bylo osekvenováno celkem 27 druh rodu Curcuma a t i druhy tvo ící outgroup. Fylogenetické stromy získané ze všech 1 154 a 811 vybraných jaderných low-copy gen vykazují vysoké podpory jednotlivých uzl , oproti tomu fylogeneze získané z celého chloroplastového genomu a rDNA cistronu jsou v n kterých v tvích podpo ené mén a vykazují inkongruence v topologii oproti strom m z jaderných low-copy gen . Fylogenetické sít vytvo ené z jaderných gen , lineage movement analýza a testy monofylie jsou ve shod s d íve publikovanou teorií o hybridním meziliniovém p vodu 3 druh - C. vamana, C. myanmarensis a C. roscoeana. Tyto metody také ukázaly pravd podobn...cs_CZ
uk.abstract.enThis master thesis focuses on the phylogeny of hybridogenous and polyploid genus Curcuma from family Zingiberaceae using Next-Generation Sequencing data from hundreds to thousands nuclear loci. This approach seems to be better than widely used cpDNA and ITS sequencing especially in the case of hybridogenous and polyploid groups. Data for phylogeny reconstruction were generated using Hybridization-based sequencing (Hyb-Seq) method which combines target enrichment and genome skimming strategies. Data analysis was performed primarily using pipeline HybPhyloMaker especially created for Hyb-Seq data analysis. Twenty-seven species from the genus Curcuma and three outgroup species were sequenced in this work. Phylogenetic trees based on all 1 154 and 811 selected nuclear low- copy genes show high support values of all nodes which is in contrast to plastome and rDNA phylogeny with lower support values in some nodes and incongruences in topology compared to low-copy genes phylogeny. Phylogenetic networks inferred from low-copy genes, lineage movement analysis and monophyly tests agree with published hypotheses of interlineage hybrid origin of three species - C. vamana, C. myanmarensis and C. roscoeana. These analyzes show likely hybrid origin of C. candida too with parents from the group Curcuma I and basal...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botanikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV