Show simple item record

Mode of reproduction and reproductive assurance of diploid and polyploid hawkweeds (Hieracium s. str.)
dc.contributor.advisorMráz, Patrik
dc.creatorZdvořák, Pavel
dc.date.accessioned2017-10-05T10:16:54Z
dc.date.available2017-10-05T10:16:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/91236
dc.description.abstractZpůsob reprodukce může výraznou mírou ovlivnit demografii a evoluční úspěch druhu. V případě autonomní nepohlavní tvorby semen jsou apomiktické taxony plně nezávislé od opylovačů a kompatibilních partnerů. U sexuálních taxonů se striktní autoinkompatibilitou je tomu naopak, tzn. potřebují opylovače a kompatibilní partnery pro vznik potomstva. Proto v okrajových populacích a za extrémnějších podmínek s nižší aktivitou opylovačů budou mít apomiktické taxony vyšší úroveň reprodukčního zabezpečení než sexuální taxony. Tato hypotéza byla jen málokdy testována u přírodních populací apomiktických a sexuálních taxonů cévnatých rostlin. V diplomové práci zkoumáme způsob rozmnožování a reprodukční zabezpečení u 52 taxonů rodu Hieracium s. str. (čeleď Asteraceae) v Evropě. Z nich bylo 12 diploidních sexuálně se rozmnožujících taxonů a 42 polyploidních apomikticky se rozmnožujících taxonů. Z těchto taxonů jsme sbírali semena z plně vyvinutých úborů a stanovili jsme potenciální (celkový počet semen v úboru) a realizovaný (procento dobře vyvinutých semen na úbor) seed set. Ploidii potomstva (embrya a semenáčku) a způsob vzniku semen jsme zkoumali za pomoci průtokové cytometrie. Z výsledků vyplývá, že rostliny z diploidních druhů produkovaly semena pouze sexuální cestou. Rostliny triploidních a tetraploidních...cs_CZ
dc.description.abstractThe mode of reproduction can greatly influence the demography and the evolutionary success of the taxon. In the case of autonomous asexual formation seeds are apomictic taxa fully independent of pollinators and compatible partners. For sexual taxa with strict autoincompatibility it is the opposite, i.e. sexual taxa need pollinators and compatible partners for birth of offspring. Therefore, in marginal population and for more extreme situation with lower pollinating activity will have apomictic taxa a higher level of reproductive assurance than sexual taxa vascular plants. This hypothesis was tested in natural populations of apomictic and sexual taxa. In the diploma thesis we therefore investigate the method mode of reproduction and reproductive assurance of 52 taxa of the genus Hieracium s. str. (family Asteraceae) in Europe. Of these, 12 were diploid sexually diploid taxa and 42 polyploid apomictic reproductive taxa. From these taxa we harvested seeds from fully developed capitulum and we determined the potential (total number of seeds in the capitulum) and the realized (the percentage of well-developed seeds at the capitulum). The ploidy of the offspring (the embryos and the seedling) and method origins of seeds we examined using flow cytometry. The results show that the plants of diploid species...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectapomixisen_US
dc.subjectembryoen_US
dc.subjectendospermen_US
dc.subjectflow cytometryen_US
dc.subjectHieracium s. stren_US
dc.subjectploidyen_US
dc.subjectresidual sexualityen_US
dc.subjectseed seten_US
dc.subjectapomixiecs_CZ
dc.subjectembryocs_CZ
dc.subjectendospermcs_CZ
dc.subjectHieracium s. strcs_CZ
dc.subjectploidiecs_CZ
dc.subjectprůtoková cytometriecs_CZ
dc.subjectprodukce semencs_CZ
dc.subjectzbytková sexualitacs_CZ
dc.titleZpůsob rozmnožování a reprodukční zabezpečení diploidních a polyploidních jestřábníků (Hieracium s. str.)cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-09-12
dc.description.departmentKatedra botanikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Botanyen_US
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId155760
dc.title.translatedMode of reproduction and reproductive assurance of diploid and polyploid hawkweeds (Hieracium s. str.)en_US
dc.contributor.refereeKrahulcová, Anna
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineBotanikacs_CZ
thesis.degree.disciplineBotanyen_US
thesis.degree.programBiologyen_US
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra botanikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Botanyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csBotanikacs_CZ
uk.degree-discipline.enBotanyen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csZpůsob reprodukce může výraznou mírou ovlivnit demografii a evoluční úspěch druhu. V případě autonomní nepohlavní tvorby semen jsou apomiktické taxony plně nezávislé od opylovačů a kompatibilních partnerů. U sexuálních taxonů se striktní autoinkompatibilitou je tomu naopak, tzn. potřebují opylovače a kompatibilní partnery pro vznik potomstva. Proto v okrajových populacích a za extrémnějších podmínek s nižší aktivitou opylovačů budou mít apomiktické taxony vyšší úroveň reprodukčního zabezpečení než sexuální taxony. Tato hypotéza byla jen málokdy testována u přírodních populací apomiktických a sexuálních taxonů cévnatých rostlin. V diplomové práci zkoumáme způsob rozmnožování a reprodukční zabezpečení u 52 taxonů rodu Hieracium s. str. (čeleď Asteraceae) v Evropě. Z nich bylo 12 diploidních sexuálně se rozmnožujících taxonů a 42 polyploidních apomikticky se rozmnožujících taxonů. Z těchto taxonů jsme sbírali semena z plně vyvinutých úborů a stanovili jsme potenciální (celkový počet semen v úboru) a realizovaný (procento dobře vyvinutých semen na úbor) seed set. Ploidii potomstva (embrya a semenáčku) a způsob vzniku semen jsme zkoumali za pomoci průtokové cytometrie. Z výsledků vyplývá, že rostliny z diploidních druhů produkovaly semena pouze sexuální cestou. Rostliny triploidních a tetraploidních...cs_CZ
uk.abstract.enThe mode of reproduction can greatly influence the demography and the evolutionary success of the taxon. In the case of autonomous asexual formation seeds are apomictic taxa fully independent of pollinators and compatible partners. For sexual taxa with strict autoincompatibility it is the opposite, i.e. sexual taxa need pollinators and compatible partners for birth of offspring. Therefore, in marginal population and for more extreme situation with lower pollinating activity will have apomictic taxa a higher level of reproductive assurance than sexual taxa vascular plants. This hypothesis was tested in natural populations of apomictic and sexual taxa. In the diploma thesis we therefore investigate the method mode of reproduction and reproductive assurance of 52 taxa of the genus Hieracium s. str. (family Asteraceae) in Europe. Of these, 12 were diploid sexually diploid taxa and 42 polyploid apomictic reproductive taxa. From these taxa we harvested seeds from fully developed capitulum and we determined the potential (total number of seeds in the capitulum) and the realized (the percentage of well-developed seeds at the capitulum). The ploidy of the offspring (the embryos and the seedling) and method origins of seeds we examined using flow cytometry. The results show that the plants of diploid species...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botanikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV