Show simple item record

IPO in the Context of Czech and European Law
dc.contributor.advisorHoráček, Vít
dc.creatorNeumahr, David
dc.date.accessioned2017-10-05T10:09:55Z
dc.date.available2017-10-05T10:09:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/91196
dc.description.abstract154 Abstrakt Rigorózní práce se věnuje prvotní veřejné nabídce (IPO) akcií společností v kontextu českého a evropského práva. Práce je rozdělena do čtyř ucelených částí sestávají ze šesti meritorních kapitol a je doplněna o případovou studii. První část zavádí a vysvětluje pojem IPO, jeho vývoj a zabývá se i souvisejícími instituty. Druhá část si klade za cíl představit obecné právní aspekty IPO a vymezit a posoudit regulatorní rámec, jenž se přímo týká primární emise, a to zejména z pohledu evropského práva, které udává směr, jímž se národní legislativa v oblasti regulace kapitálových trhů zákonitě ubírá. Ve třetí části autor důsledně analyzuje, objasňuje a hodnotí jednotlivé fáze celého procesu prvotní veřejné nabídky, a to z pohledu emitenta a s praktickými příklady ve světle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Doplňující kapitola třetí části pak zdůrazňuje důležitost výběru vhodného trhu pro IPO. Samostatná část je věnována prospektu cenného papíru, jenž většina emitentů musí při IPO vyhotovit a uveřejnit. V rámci této části se autor zaměřuje jak na současnou právní úpravu, tak rovněž na možná zlepšení do budoucna a hodnotí také zavedení jednotného evropského pasu pro emitující společnosti v evropském právu kapitálových trhů. Napříč prací je kladen důraz na hodnocení současného legislativního vývoje...cs_CZ
dc.description.abstract155 Title of the rigorous thesis IPO in the Context of Czech and European Law Abstract The rigorous thesis deals with an initial public offering (IPO) of shares of the company in the context of Czech and European law. The thesis is divided into four integral parts consisting of six substantive chapters and is complemented by a case study. The first part introduces and explains the concept of the IPO, its development and it deals also with related institutes. The second part aims to present the general legal aspects of the IPO and to define and assess the regulatory framework directly related to the initial public offering, in particular from the point of view of European law, which sets outs the direction in which national legislation on capital market regulation is inevitable. In the third part, the author thoroughly analyzes, clarifies and evaluates the individual phases of the entire initial public offering process from the point of view of the issuing company and with practical examples in the light of the Capital Market Undertakings Act. The additional chapter of the third part emphasizes the importance of choosing a suitable market for the IPO. A separate section is dedicated to the prospectus, which most issuers are obliged to prepare and publish during an IPO. Within tis section, the author focuses...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectIPOen_US
dc.subjectcapital marketen_US
dc.subjectprospectusen_US
dc.subjectunderwriteren_US
dc.subjectsharesen_US
dc.subjectstock exchangeen_US
dc.subjectIPOcs_CZ
dc.subjectkapitálový trhcs_CZ
dc.subjectprospektcs_CZ
dc.subjectunderwritercs_CZ
dc.subjectakciecs_CZ
dc.subjectburzacs_CZ
dc.titleIPO v kontextu českého a evropského právacs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-09-14
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId189174
dc.title.translatedIPO in the Context of Czech and European Lawen_US
dc.contributor.refereeJosková, Lucie
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csProspělcs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.cs154 Abstrakt Rigorózní práce se věnuje prvotní veřejné nabídce (IPO) akcií společností v kontextu českého a evropského práva. Práce je rozdělena do čtyř ucelených částí sestávají ze šesti meritorních kapitol a je doplněna o případovou studii. První část zavádí a vysvětluje pojem IPO, jeho vývoj a zabývá se i souvisejícími instituty. Druhá část si klade za cíl představit obecné právní aspekty IPO a vymezit a posoudit regulatorní rámec, jenž se přímo týká primární emise, a to zejména z pohledu evropského práva, které udává směr, jímž se národní legislativa v oblasti regulace kapitálových trhů zákonitě ubírá. Ve třetí části autor důsledně analyzuje, objasňuje a hodnotí jednotlivé fáze celého procesu prvotní veřejné nabídky, a to z pohledu emitenta a s praktickými příklady ve světle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Doplňující kapitola třetí části pak zdůrazňuje důležitost výběru vhodného trhu pro IPO. Samostatná část je věnována prospektu cenného papíru, jenž většina emitentů musí při IPO vyhotovit a uveřejnit. V rámci této části se autor zaměřuje jak na současnou právní úpravu, tak rovněž na možná zlepšení do budoucna a hodnotí také zavedení jednotného evropského pasu pro emitující společnosti v evropském právu kapitálových trhů. Napříč prací je kladen důraz na hodnocení současného legislativního vývoje...cs_CZ
uk.abstract.en155 Title of the rigorous thesis IPO in the Context of Czech and European Law Abstract The rigorous thesis deals with an initial public offering (IPO) of shares of the company in the context of Czech and European law. The thesis is divided into four integral parts consisting of six substantive chapters and is complemented by a case study. The first part introduces and explains the concept of the IPO, its development and it deals also with related institutes. The second part aims to present the general legal aspects of the IPO and to define and assess the regulatory framework directly related to the initial public offering, in particular from the point of view of European law, which sets outs the direction in which national legislation on capital market regulation is inevitable. In the third part, the author thoroughly analyzes, clarifies and evaluates the individual phases of the entire initial public offering process from the point of view of the issuing company and with practical examples in the light of the Capital Market Undertakings Act. The additional chapter of the third part emphasizes the importance of choosing a suitable market for the IPO. A separate section is dedicated to the prospectus, which most issuers are obliged to prepare and publish during an IPO. Within tis section, the author focuses...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV