Show simple item record

Expressions with variables in primary mathematics
dc.contributor.advisorVondrová, Naďa
dc.creatorPokorný, Antonín
dc.date.accessioned2017-10-04T10:10:46Z
dc.date.available2017-10-04T10:10:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/91061
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na výuku výrazů s proměnnou v osmém ročníku základní školy a je rozdělena na teoretickou, přípravnou a experimentální část. V teoretické části je uvedena stručná charakteristika cílů výuky výrazů s proměnnou. Tato část je doplněna o vybrané výsledky mezinárodních srovnávacích výzkumů a klasifikaci chyb, kterých se žáci v souvislosti s tématem dopouštějí. Významnou část tvoří analýza vybraných učebnic, podle kterých probíhá výuka výrazů s proměnnou na základních školách. V přípravné části jsou uvedeny vybrané úlohy na zobecňování, které jsou doporučeny kurikulárními dokumenty, ale podle analýzy nejsou obsaženy v učebnicích pro základní školy. Součástí přípravné části je představení prostředí algebraických dlaždic "Algebra tiles". Jádrem práce je experimentální část, jejímž cílem je porovnat výstupy výuky výrazů s proměnnou ve dvou různě vyučovaných skupinách. V první skupině probíhala výuka podle učebnice. Ve druhé skupině byla výuka opřena o prostředí algebraických dlaždic. Zkoumání výstupů výuky je zaměřeno na žákovské obtíže a nejčastější chyby při úpravách výrazů s proměnnou. Z výsledků vyplývá, že prostředí algebraických dlaždic pomáhá snížit počet chyb při úpravách výrazů způsobených předáváním učiva podle učebnic ve formě pouček. Na druhou stranu výuka v tomto...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis is focused on the teaching of variable expressions at the eighth grade of elementary school and is divided into the theoretical, preparatory and experimental part. The theoretical part contains a short description of the objectives of the teaching of variable expressions. This section is complemented by the selected results of international comparative research and the classification of mistakes which pupils make in connection with the topic. An important part is the analysis of selected textbooks according them the teaching of variable expressions at the primary schools takes place. In the preparatory part there are presented the selected tasks of generalization which are recommended by the curriculum materials, but are not included in the textbooks. Component of the preparatory part is the presentation of algebra tiles environment. The core of the thesis is the experimental part aiming to compare the results of teaching of variable expressions in two differently taught groups. The first group was taught according to the textbook. In the second group the teaching was based on patterns of algebra tiles. The research of teaching results is focused on pupils' difficulties and the most frequent mistakes. The results indicated that the environment of algebra tiles helps to reduce number of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectvariable expressionsen_US
dc.subjectmanipulation with expressionsen_US
dc.subjectalgebra expressionsen_US
dc.subjectalgebraen_US
dc.subjecttilesen_US
dc.subjecteducationen_US
dc.subjectmistakesen_US
dc.subjectvýrazy s proměnnoucs_CZ
dc.subjectúpravy výrazůcs_CZ
dc.subjectalgebraické výrazycs_CZ
dc.subjectalgebraické dlaždicecs_CZ
dc.subjectvýukacs_CZ
dc.subjectchybycs_CZ
dc.titleVýrazy s proměnnou v učivu základní školycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-09-13
dc.description.departmentKatedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId134232
dc.title.translatedExpressions with variables in primary mathematicsen_US
dc.contributor.refereePilous, Derek
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikacs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Mathematicsen_US
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Mathematicsen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce je zaměřena na výuku výrazů s proměnnou v osmém ročníku základní školy a je rozdělena na teoretickou, přípravnou a experimentální část. V teoretické části je uvedena stručná charakteristika cílů výuky výrazů s proměnnou. Tato část je doplněna o vybrané výsledky mezinárodních srovnávacích výzkumů a klasifikaci chyb, kterých se žáci v souvislosti s tématem dopouštějí. Významnou část tvoří analýza vybraných učebnic, podle kterých probíhá výuka výrazů s proměnnou na základních školách. V přípravné části jsou uvedeny vybrané úlohy na zobecňování, které jsou doporučeny kurikulárními dokumenty, ale podle analýzy nejsou obsaženy v učebnicích pro základní školy. Součástí přípravné části je představení prostředí algebraických dlaždic "Algebra tiles". Jádrem práce je experimentální část, jejímž cílem je porovnat výstupy výuky výrazů s proměnnou ve dvou různě vyučovaných skupinách. V první skupině probíhala výuka podle učebnice. Ve druhé skupině byla výuka opřena o prostředí algebraických dlaždic. Zkoumání výstupů výuky je zaměřeno na žákovské obtíže a nejčastější chyby při úpravách výrazů s proměnnou. Z výsledků vyplývá, že prostředí algebraických dlaždic pomáhá snížit počet chyb při úpravách výrazů způsobených předáváním učiva podle učebnic ve formě pouček. Na druhou stranu výuka v tomto...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis is focused on the teaching of variable expressions at the eighth grade of elementary school and is divided into the theoretical, preparatory and experimental part. The theoretical part contains a short description of the objectives of the teaching of variable expressions. This section is complemented by the selected results of international comparative research and the classification of mistakes which pupils make in connection with the topic. An important part is the analysis of selected textbooks according them the teaching of variable expressions at the primary schools takes place. In the preparatory part there are presented the selected tasks of generalization which are recommended by the curriculum materials, but are not included in the textbooks. Component of the preparatory part is the presentation of algebra tiles environment. The core of the thesis is the experimental part aiming to compare the results of teaching of variable expressions in two differently taught groups. The first group was taught according to the textbook. In the second group the teaching was based on patterns of algebra tiles. The research of teaching results is focused on pupils' difficulties and the most frequent mistakes. The results indicated that the environment of algebra tiles helps to reduce number of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV