Show simple item record

Ohniskový proces řeckých zemětřesení
dc.contributor.advisorZahradník, Jiří
dc.creatorKřížová, Dana
dc.date.accessioned2018-11-30T13:35:42Z
dc.date.available2018-11-30T13:35:42Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/91024
dc.description.abstractTitle: The source process of Greek earthquakes Author: Dana K ížová Department: Department of Geophysics Supervisor of the doctoral thesis: Prof. RNDr. Ji í Zahradník DrSc., Department of Geophysics Abstract: Investigations of moment tensor (MT) and its uncertainty are topical. This thesis is focused on isotropic component of three shallow earthquakes: Event A in Cretan Sea (Mw 5.3) and two events near Santorini island, B (Mw 4.9) and C (Mw 4.7). MT is inverted from full waveforms in an assumed 1D velocity model. The inverse problem is non-linear in centroid depth and time, and linear in six MT parameters, one is the MT-trace. Uncertainty of isotropic component is studied by a new approach (K ížová et al., 2013). The trace is systematically varied, and remaining parameters are optimized. The method reveals tradeoffs between the isotropic component, depth, time, and focal mechanism. From two existing velocity models, we prefer the one with lower condition number, in which a (positive) isotropic component is indicated for event B. To rapidly assess a likely existence of isotropic component, an empirical method is proposed (K ížová et al., 2016). It is based on comparison between depth- dependences of waveform correlation in full and deviatoric modes. Based on extensive synthetic tests, the method confirms a...en_US
dc.description.abstractNázev: Ohniskový proces eckých zem t esení Autor: Dana K ížová Katedra: Katedra geofyziky Vedoucí diserta ní práce: Prof. RNDr. Ji í Zahradník DrSc., Katedra geofyziky Abstrakt: Výzkum momentových tenzor (MT) a jejich neur itostí pat í k úlohám moderní seismologie. Dizertace se zabývá p edevším izotropní složkou t í m lkých zem t esení: Jevu A v Krétském mo i (Mw 5.3) a dvou nejsiln jších jev roje u ostrova Santorini, B (Mw 4.9) a C (Mw 4.7). MT je po ítán inverzí kompletních vlnových obraz za p edpokladu 1D rychlostních model . Obrácená úloha je nelineární v centroidální hloubce a asu a lineární v šesti parametrech MT, z nichž jedním je stopa MT. Neur itost izotropní složky je studována novým postupem (K ížová et al., 2013). Stopa MT se systematicky m ní a zbývající parametry jsou optimalizovány. Metoda poskytuje obraz o vazbách mezi izotropní složkou, hloubkou a ohniskovým mechanizmem. Izotropní složka závisí na p edpokládaném rychlostním modelu; ze dvou existujících model preferujeme model s nižším kondi ním íslem. V n m je (kladná) izotropní složka nejsiln ji indikována u jevu B. K rychlému odhadu existence významné izotropní složky p edkládáme novou empirickou metodu (K ížová et al., 2016). Je založena na porovnání hloubkové závislosti korelace (mezi reálnými a syntetickými seismogramy) pro plný a...cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectearthquakeen_US
dc.subjectmoment tensoren_US
dc.subjectisotropic componenten_US
dc.subjectfull waveform inversionen_US
dc.subjectzemětřesenícs_CZ
dc.subjectmomentový tenzorcs_CZ
dc.subjectizotropní složkacs_CZ
dc.subjectinverze vlnových obrazůcs_CZ
dc.titleThe source process of Greek earthquakesen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-09-13
dc.description.departmentKatedra geofyzikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Geophysicsen_US
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId57614
dc.title.translatedOhniskový proces řeckých zemětřesenícs_CZ
dc.contributor.refereeMálek, Jiří
dc.contributor.refereeŠílený, Jan
dc.identifier.aleph002153862
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGeofyzikacs_CZ
thesis.degree.disciplineGeophysicsen_US
thesis.degree.programPhysicsen_US
thesis.degree.programFyzikacs_CZ
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csGeofyzikacs_CZ
uk.degree-discipline.enGeophysicsen_US
uk.degree-program.csFyzikacs_CZ
uk.degree-program.enPhysicsen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csNázev: Ohniskový proces eckých zem t esení Autor: Dana K ížová Katedra: Katedra geofyziky Vedoucí diserta ní práce: Prof. RNDr. Ji í Zahradník DrSc., Katedra geofyziky Abstrakt: Výzkum momentových tenzor (MT) a jejich neur itostí pat í k úlohám moderní seismologie. Dizertace se zabývá p edevším izotropní složkou t í m lkých zem t esení: Jevu A v Krétském mo i (Mw 5.3) a dvou nejsiln jších jev roje u ostrova Santorini, B (Mw 4.9) a C (Mw 4.7). MT je po ítán inverzí kompletních vlnových obraz za p edpokladu 1D rychlostních model . Obrácená úloha je nelineární v centroidální hloubce a asu a lineární v šesti parametrech MT, z nichž jedním je stopa MT. Neur itost izotropní složky je studována novým postupem (K ížová et al., 2013). Stopa MT se systematicky m ní a zbývající parametry jsou optimalizovány. Metoda poskytuje obraz o vazbách mezi izotropní složkou, hloubkou a ohniskovým mechanizmem. Izotropní složka závisí na p edpokládaném rychlostním modelu; ze dvou existujících model preferujeme model s nižším kondi ním íslem. V n m je (kladná) izotropní složka nejsiln ji indikována u jevu B. K rychlému odhadu existence významné izotropní složky p edkládáme novou empirickou metodu (K ížová et al., 2016). Je založena na porovnání hloubkové závislosti korelace (mezi reálnými a syntetickými seismogramy) pro plný a...cs_CZ
uk.abstract.enTitle: The source process of Greek earthquakes Author: Dana K ížová Department: Department of Geophysics Supervisor of the doctoral thesis: Prof. RNDr. Ji í Zahradník DrSc., Department of Geophysics Abstract: Investigations of moment tensor (MT) and its uncertainty are topical. This thesis is focused on isotropic component of three shallow earthquakes: Event A in Cretan Sea (Mw 5.3) and two events near Santorini island, B (Mw 4.9) and C (Mw 4.7). MT is inverted from full waveforms in an assumed 1D velocity model. The inverse problem is non-linear in centroid depth and time, and linear in six MT parameters, one is the MT-trace. Uncertainty of isotropic component is studied by a new approach (K ížová et al., 2013). The trace is systematically varied, and remaining parameters are optimized. The method reveals tradeoffs between the isotropic component, depth, time, and focal mechanism. From two existing velocity models, we prefer the one with lower condition number, in which a (positive) isotropic component is indicated for event B. To rapidly assess a likely existence of isotropic component, an empirical method is proposed (K ížová et al., 2016). It is based on comparison between depth- dependences of waveform correlation in full and deviatoric modes. Based on extensive synthetic tests, the method confirms a...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra geofyzikycs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV