Show simple item record

Komparativní analýza jihoamerické integrace: Příklady CAN a UNASURu
dc.contributor.advisorKučerová, Irah
dc.creatorHusáková, Gabriela
dc.date.accessioned2020-08-26T12:37:13Z
dc.date.available2020-08-26T12:37:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/90652
dc.description.abstractTato diplomová práce je zam ená na výzkum p í in rozdílné efektivity dvou mezinárodních organizací v Latinské Americe, Andského spole enství a Unií jihoamerických národ , kdy využívá neoliberální teorii mezinárodních vztah pro ur ení p í in, pro je Andské spole enství více efektivní než Unie jihoamerických národ . Nejprve je definována neoliberální teorie a popsán koncept koopera ních problém , poté následuje kapitola obecn popisující integraci v Latinské Americe se všemi jejími charakteristikami a dále kapitola popisující historii a základní institucionální uspo ádání dvou výše zmín ných organizací. V praktické ásti diplomové práce jsou koopera ní problémy aplikovány na každou z organizací a je zkoumán vztah mezi t mito problémy a institucionálním uspo ádáním organizací, po tem lenských stát a homogenitou mezi nimi. V záv re né ásti jsou všechny t i koopera ní problémy spole n shrnuty pro posouzení, zda je hlavní p í inou rozdílné efektivity mezi nimi institucionální nastavení, po et lenský stát i homogenita mezi lenskými zem mi.cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with the issue of different efficiency between two integrational organizations in Latin America: Andean Community, and Union of South American Nations, by using neoliberal theory of international relations to examine he causes as to why the Andean Community is more efficient than the Union of South American Nations. First, the theoretical definition of neoliberal theory and the concept of cooperation problems are discussed. Then, follow chapters describing integration in Latin America, in general with all its characteristics, and a chapter describing history and basic institutional settings of the two organizations. In the practical part, each cooperation problem is either applied to the organizations and a relation between these problems and institutional setting, number of member states, and homogeneity between member states is examined. In the conclusion, the all three cooperational problems are brought together to determine, whether the main cause of different efficiency is the institutional setting and number of member states, or the homogeneity between members.en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectAndské společenství národůcs_CZ
dc.subjectUNASURcs_CZ
dc.subjectintegracecs_CZ
dc.subjectregionální organizacecs_CZ
dc.subjectLatinská amerikacs_CZ
dc.subjectneoliberální teoriecs_CZ
dc.subjectefektivitacs_CZ
dc.subjectAndean Communityen_US
dc.subjectUNASURen_US
dc.subjectintegrationen_US
dc.subjectregional organizationen_US
dc.subjectLatin Americaen_US
dc.subjectneoliberal theoryen_US
dc.subjectefficiencyen_US
dc.titleA Comparative Analysis of South American Integration: Cases of CAN and UNASURen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-09-11
dc.description.departmentDepartment of International Relationsen_US
dc.description.departmentKatedra mezinárodních vztahůcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.repId181174
dc.title.translatedKomparativní analýza jihoamerické integrace: Příklady CAN a UNASURucs_CZ
dc.contributor.refereeKarlas, Jan
dc.identifier.aleph002153216
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineInternational Relationsen_US
thesis.degree.disciplineMezinárodní vztahycs_CZ
thesis.degree.programPolitical Scienceen_US
thesis.degree.programPolitologiecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra mezinárodních vztahůcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of International Relationsen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csMezinárodní vztahycs_CZ
uk.degree-discipline.enInternational Relationsen_US
uk.degree-program.csPolitologiecs_CZ
uk.degree-program.enPolitical Scienceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato diplomová práce je zam ená na výzkum p í in rozdílné efektivity dvou mezinárodních organizací v Latinské Americe, Andského spole enství a Unií jihoamerických národ , kdy využívá neoliberální teorii mezinárodních vztah pro ur ení p í in, pro je Andské spole enství více efektivní než Unie jihoamerických národ . Nejprve je definována neoliberální teorie a popsán koncept koopera ních problém , poté následuje kapitola obecn popisující integraci v Latinské Americe se všemi jejími charakteristikami a dále kapitola popisující historii a základní institucionální uspo ádání dvou výše zmín ných organizací. V praktické ásti diplomové práce jsou koopera ní problémy aplikovány na každou z organizací a je zkoumán vztah mezi t mito problémy a institucionálním uspo ádáním organizací, po tem lenských stát a homogenitou mezi nimi. V záv re né ásti jsou všechny t i koopera ní problémy spole n shrnuty pro posouzení, zda je hlavní p í inou rozdílné efektivity mezi nimi institucionální nastavení, po et lenský stát i homogenita mezi lenskými zem mi.cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with the issue of different efficiency between two integrational organizations in Latin America: Andean Community, and Union of South American Nations, by using neoliberal theory of international relations to examine he causes as to why the Andean Community is more efficient than the Union of South American Nations. First, the theoretical definition of neoliberal theory and the concept of cooperation problems are discussed. Then, follow chapters describing integration in Latin America, in general with all its characteristics, and a chapter describing history and basic institutional settings of the two organizations. In the practical part, each cooperation problem is either applied to the organizations and a relation between these problems and institutional setting, number of member states, and homogeneity between member states is examined. In the conclusion, the all three cooperational problems are brought together to determine, whether the main cause of different efficiency is the institutional setting and number of member states, or the homogeneity between members.en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mezinárodních vztahůcs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
dc.identifier.lisID990021532160106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV