Show simple item record

Migration, foreigners and the city: socio-spatial differentiation and local social environment
dc.contributor.advisorOuředníček, Martin
dc.creatorPřidalová, Ivana
dc.date.accessioned2020-07-07T20:51:27Z
dc.date.available2020-07-07T20:51:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/90495
dc.description.abstractStěhování obyvatelstva bylo a je neodmyslitelnou součástí vývoje společnosti, a díky svému podílu na utváření sídelních systémů a společenských změnách i jedním z klíčových předmětů zájmu sociálně-geografického výzkumu. V Česku byla vzhledem k politickému režimu a omezenému pohybu přes státní hranice v druhé polovině 20. století věnována pozornost především vnitřnímu stěhování, naopak mezinárodní migrace se dostává do popředí pozornosti akademické veřejnosti až od 90. let. I přes značnou šíři zkoumaných aspektů mezinárodní migrace v Česku stálo dosud stranou zájmu hlubší poznání vztahu mezi mezinárodní migrací, přítomností cizinců a městským prostředím, zejména jejich vlivem na sociálně-prostorovou diferenciaci a na sociální prostředí konkrétních městských lokalit. Město je přitom tradičně prostředím, na něž je vázána většina populace migrantů. Česko představuje specifický případ země, jež byla po čtyři desítky let uzavřena vůči mezinárodní migraci, a která se po roce 1989 stala jednou z hlavních imigračních zemí v postsocialistickém prostoru střední Evropy. Nabízí tak výjimečnou příležitost poznat souvislosti mezinárodní migrace a města v dosud neprobádaném prostředí odlišném od známých případů imigračních zemí. Hlavním rozdílem oproti nim jsou relativně malá intenzita migrace a nižší podíl...cs_CZ
dc.description.abstract1 Abstract Migration has been an inherent part of population development, and due to its role in shaping settlement system and societal changes also one of the key research interests of social geography. Due to the political regime and the limited movement across state borders, attention was predominantly given to internal migration in Czechia in the second half of the 20th century. Conversely, international migration has only been coming to the fore of academic debate since the 1990s. Despite the broad diversity of aspects of international migration in Czechia and the fact that the city has traditionally been the environment associated with the majority of immigrant population, little consideration has been given to the deeper understanding of the relationship between international migration, the presence of foreign citizens and the urban environment, especially foreigners' influence on socio-spatial differentiation and on social environment of particular urban locales. Czechia is a specific case: a country which was isolated from international migration for four decades became one of the main immigration countries in the post-socialist Central Europe after 1989. It represents a unique occasion to investigate the connection between international migration and the city in a previously unexplored environment...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectmezinárodní migracecs_CZ
dc.subjectcizincics_CZ
dc.subjectměstocs_CZ
dc.subjectsociálně-prostorová diferenciacecs_CZ
dc.subjectsociální prostředícs_CZ
dc.subjectČeskocs_CZ
dc.subjectPrahacs_CZ
dc.subjectinternational migrationen_US
dc.subjectforeignersen_US
dc.subjectcityen_US
dc.subjectsocio-spatial differentiationen_US
dc.subjectsocial environmenten_US
dc.subjectCzechiaen_US
dc.subjectPragueen_US
dc.titleMigrace, cizinci a město: sociálně-prostorová diferenciace a lokální sociální prostředícs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-09-07
dc.description.departmentKatedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Social Geography and Regional Develop.en_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId144120
dc.title.translatedMigration, foreigners and the city: socio-spatial differentiation and local social environmenten_US
dc.contributor.refereeDrbohlav, Dušan
dc.contributor.refereeMulíček, Ondřej
dc.identifier.aleph002152918
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.programSocial Geography and Regional Developmenten_US
thesis.degree.programSociální geografie a regionální rozvojcs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Social Geography and Regional Develop.en_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csSociální geografie a regionální rozvojcs_CZ
uk.degree-program.enSocial Geography and Regional Developmenten_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csStěhování obyvatelstva bylo a je neodmyslitelnou součástí vývoje společnosti, a díky svému podílu na utváření sídelních systémů a společenských změnách i jedním z klíčových předmětů zájmu sociálně-geografického výzkumu. V Česku byla vzhledem k politickému režimu a omezenému pohybu přes státní hranice v druhé polovině 20. století věnována pozornost především vnitřnímu stěhování, naopak mezinárodní migrace se dostává do popředí pozornosti akademické veřejnosti až od 90. let. I přes značnou šíři zkoumaných aspektů mezinárodní migrace v Česku stálo dosud stranou zájmu hlubší poznání vztahu mezi mezinárodní migrací, přítomností cizinců a městským prostředím, zejména jejich vlivem na sociálně-prostorovou diferenciaci a na sociální prostředí konkrétních městských lokalit. Město je přitom tradičně prostředím, na něž je vázána většina populace migrantů. Česko představuje specifický případ země, jež byla po čtyři desítky let uzavřena vůči mezinárodní migraci, a která se po roce 1989 stala jednou z hlavních imigračních zemí v postsocialistickém prostoru střední Evropy. Nabízí tak výjimečnou příležitost poznat souvislosti mezinárodní migrace a města v dosud neprobádaném prostředí odlišném od známých případů imigračních zemí. Hlavním rozdílem oproti nim jsou relativně malá intenzita migrace a nižší podíl...cs_CZ
uk.abstract.en1 Abstract Migration has been an inherent part of population development, and due to its role in shaping settlement system and societal changes also one of the key research interests of social geography. Due to the political regime and the limited movement across state borders, attention was predominantly given to internal migration in Czechia in the second half of the 20th century. Conversely, international migration has only been coming to the fore of academic debate since the 1990s. Despite the broad diversity of aspects of international migration in Czechia and the fact that the city has traditionally been the environment associated with the majority of immigrant population, little consideration has been given to the deeper understanding of the relationship between international migration, the presence of foreign citizens and the urban environment, especially foreigners' influence on socio-spatial differentiation and on social environment of particular urban locales. Czechia is a specific case: a country which was isolated from international migration for four decades became one of the main immigration countries in the post-socialist Central Europe after 1989. It represents a unique occasion to investigate the connection between international migration and the city in a previously unexplored environment...en_US
uk.file-availabilityP
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
dc.identifier.lisID990021529180106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV