Show simple item record

Analysis of the system of collective bargaining in the Czech Republic
dc.contributorVladislav Flek
dc.contributor.authorKaramanová, Eva
dc.date.accessioned2019-12-17T17:25:36Z
dc.date.available2019-12-17T17:25:36Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/89943
dc.description.abstractPráca sa zaoberá problematikou kolektívneho vyjednávania. Prvá časť sa snaží objasniť vplyv inštitucionálnej štruktúry na proces a výstupy kolektívneho vyjednávania. Druhá časť bližšie zoznamuje s prednosťami i úskaliami dvoch hlavných typov kolektívneho vyjednávania, tak, ako ich uplatňujú vyspelé západoeurópske štáty: so systémom sociálneho partnerstva nemecko-rakúskeho typu a s deregulovaným systémom britského typu. Získané poznatky následne uplatňujem v tretej časti pri analýze kolektívneho vyjednávania v Českej republike. Táto časť si všíma vplyvu externého prostredia a inštitucionálneho usporiadania na transakčné náklady s vyjednávaním spojené. Snaží sa zmapovať vývoj vyjednávania od jeho zahájenia po roku 1989. Hľadá podobnosti a odlišnosti od osvedčených spôsobov úpravy kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov a vysvetľuje ich možný dopad na ekonomiku zeme. Upozorňuje na diskontinuity v právnej úprave a navrhuje alternatívne riešenia daných problémov. Aj cez dramatický pokles odborovej organizovanosti v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, zostávajú odbory významným ekonomickým aktérom s reálnym dopadom na národné hospodárstvo. V českom prípade nadobúdajú významných právomocí, ale len malého dielu zodpovednosti. Do dnešnej doby sa im podarilo udržať si monopol na zastupovanie pracovných záujmov, avšak o kontinuite zamestnaneckých potrieb sa dá prinajlepšom pochybovať. Od hlavných typov kolektívneho vyjednávania sa český systém odlišuje natoľko, že ho nemožno zaradiť ani pod jeden z nich. Naviac, dodnes chýba dostatočná legislatívna úprava niektorých oblastí vyjednávania.sk_SK
dc.description.abstractThis study concerns the problem of collective bargaining. The first part of the study attempts to describe the influence of institutional structure on the process and the outcomes of collective bargaining. The second part aims to make acquainted with the advantages and disadvantages of two the main types of collective bargaining in the form, the developed West European countries use them: with the system of social partnership of the German-Austrian type and with the deregulated system of the British type. Gained knowledges I assert in the third part by the analysis of the bargaining in the Czech Republic. This part deals with the influence of external environment and institutional structure of the relations on the transaction costs of the bargaining. It attempts to describe the evolution of the bargaining since it´s start after 1989. It searchs for the similarities and the differences from the good holt types of regulations of industrial relations and it explains their´s possible influence on the economy of the country. It warns from discontinuities in national law and it suggests alternative solutions of the problems. Through the dramatic decline in union membership during last years, unions stay as the relevant economic agent with the real influence on the economy. In the case of the Czech Republic get unions important rights but only a little responsibility. Till today unions have the monopoly to represent the labour but the continuity of the labour needs is at least questionable. The Czech system is very different from the main systems of collective bargaining and there is a lack of juridical regulation in some domains of collective bargaining.en_US
dc.languageslovenštinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.subjectAnalýzy ekonomickécs_CZ
dc.subjectPráce bakalářskécs_CZ
dc.subjectVyjednávání kolektivnícs_CZ
dc.titleAnalýza systému kolektívneho vyjednávania v Českej republikesk_SK
dc.typeBakalářská prácecs_CZ
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.title.translatedAnalysis of the system of collective bargaining in the Czech Republicen_US
dc.identifier.aleph000291526
thesis.degree.nameBc.cs_CZ
dc.subject.czenasČeskocs_CZ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV