Show simple item record

A Comprehensive Study of The Dzikowian Manuscript Focusing on a Graphic, Language and Textual Analysis of the Czech Postil
dc.contributor.advisorDittmann, Robert
dc.creatorSvobodová, Andrea
dc.date.accessioned2020-11-26T18:04:35Z
dc.date.available2020-11-26T18:04:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/8958
dc.description.abstractMgr. Andrea Svobodová Komplexní studium Rukopisu dzikovského se zam ením na grafickou, jazykovou a textovou analýzu eské sbírky kázání A Comprehensive Study of The Dzikowian Manuscript Focusing on a Graphic, Language and Textual Analysis of the Czech Postil Abstract The thesis submits a comprehensive philological analysis of the Dzikowian Manuscript, an insufficiently explored late medieval manuscript containing two postils, de tempore in Latin and de sanctis in Old Czech. The thesis aims to specify the place of this work in the context of medieval preaching, to critically review the previous research and to find new paths of research in evaluating this work. It is divided into three chapters, their common topic being attribution of both the postils on the grounds of codicological, content, and especially language features. Special emphasis is put on description of non-standard language phenomena, their interpretation being a key factor for transcription rules (one of the main results achieved apart from precising probable dating and localisation is a complete transcription of the Old Czech postil). The phenomena described enrich the existing inventory of deviations from the standard language and call for relating to other sources traditionally categorised as dialectal and thus for elaborating diachronic...en_US
dc.description.abstractMgr. Andrea Svobodová Komplexní studium Rukopisu dzikovského se zam ením na grafickou, jazykovou a textovou analýzu eské sbírky kázání A Comprehensive Study of The Dzikowian Manuscript Focusing on a Graphic, Language and Textual Analysis of the Czech Postil Abstrakt Cílem p edkládané diserta ní práce je popsat a filologicky prozkoumat dosud málo probádaný pozdn st edov ký Rukopis dzikovský, který obsahuje latinská ned lní a sváte ní kázání a eská kázání na dni svatých, a zasadit jej do širšího kontextu st edov kého kazatelství prost ednictvím kritického zhodnocení dosavadního bádání a hledání nových souvislostí. Práce je rozd lena do t í kapitol, jejichž spole ným tématem je atribuce obou sbírek na základ rozboru stránky nejen kodikologické a obsahové, ale zejména stránky jazykové. T žišt m práce je popis jednotlivých jazykových rovin s d razem na p epis nestandardních jev , jejichž interpretace byla klí ovým úkolem pro vyvození transkrip ních ešení (jedním z hlavních výsledk je krom zp esn ní lokalizace a datace rukopisu také transkribovaný p epis celé staro eské sbírky). Popsané jevy rozši ují inventá dosud popsaných odchylek, vyzývají k hledání vztahu k jev m dochovaným v pramenech, které jsou tradi n ozna ovány jako ná e ní, a tedy k formování historické dialektologie. Práce je doprovozena n kolika...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectOld Czechen_US
dc.subjectsermonen_US
dc.subjectpericopeen_US
dc.subjectattributionen_US
dc.subjecttranslation glossaen_US
dc.subjectdiachronic dialectologyen_US
dc.subjectnon-standard linguistic phenomenonen_US
dc.subjecttranscriptionen_US
dc.subjecttransliterationen_US
dc.subjectstará češtinacs_CZ
dc.subjectkázánícs_CZ
dc.subjectperikopacs_CZ
dc.subjectatribucecs_CZ
dc.subjectpřekladová glosacs_CZ
dc.subjecthistorická dialektologiecs_CZ
dc.subjectnestandardní jazykový jevcs_CZ
dc.subjecttranskripcecs_CZ
dc.subjecttransliteracecs_CZ
dc.titleKomplexní studium Rukopisu dzikovského se zaměřením na grafickou, jazykovou a textovou analýzu české sbírky kázánícs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-03-10
dc.description.departmentInstitute of Czech Language and Theory of Communicationen_US
dc.description.departmentÚstav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId101633
dc.title.translatedA Comprehensive Study of The Dzikowian Manuscript Focusing on a Graphic, Language and Textual Analysis of the Czech Postilen_US
dc.contributor.refereeKosek, Pavel
dc.contributor.refereeKomárek, Karel
dc.identifier.aleph002131386
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineČeský jazykcs_CZ
thesis.degree.disciplineCzech Languageen_US
thesis.degree.programFilologiecs_CZ
thesis.degree.programPhilologyen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of Czech Language and Theory of Communicationen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csČeský jazykcs_CZ
uk.degree-discipline.enCzech Languageen_US
uk.degree-program.csFilologiecs_CZ
uk.degree-program.enPhilologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csMgr. Andrea Svobodová Komplexní studium Rukopisu dzikovského se zam ením na grafickou, jazykovou a textovou analýzu eské sbírky kázání A Comprehensive Study of The Dzikowian Manuscript Focusing on a Graphic, Language and Textual Analysis of the Czech Postil Abstrakt Cílem p edkládané diserta ní práce je popsat a filologicky prozkoumat dosud málo probádaný pozdn st edov ký Rukopis dzikovský, který obsahuje latinská ned lní a sváte ní kázání a eská kázání na dni svatých, a zasadit jej do širšího kontextu st edov kého kazatelství prost ednictvím kritického zhodnocení dosavadního bádání a hledání nových souvislostí. Práce je rozd lena do t í kapitol, jejichž spole ným tématem je atribuce obou sbírek na základ rozboru stránky nejen kodikologické a obsahové, ale zejména stránky jazykové. T žišt m práce je popis jednotlivých jazykových rovin s d razem na p epis nestandardních jev , jejichž interpretace byla klí ovým úkolem pro vyvození transkrip ních ešení (jedním z hlavních výsledk je krom zp esn ní lokalizace a datace rukopisu také transkribovaný p epis celé staro eské sbírky). Popsané jevy rozši ují inventá dosud popsaných odchylek, vyzývají k hledání vztahu k jev m dochovaným v pramenech, které jsou tradi n ozna ovány jako ná e ní, a tedy k formování historické dialektologie. Práce je doprovozena n kolika...cs_CZ
uk.abstract.enMgr. Andrea Svobodová Komplexní studium Rukopisu dzikovského se zam ením na grafickou, jazykovou a textovou analýzu eské sbírky kázání A Comprehensive Study of The Dzikowian Manuscript Focusing on a Graphic, Language and Textual Analysis of the Czech Postil Abstract The thesis submits a comprehensive philological analysis of the Dzikowian Manuscript, an insufficiently explored late medieval manuscript containing two postils, de tempore in Latin and de sanctis in Old Czech. The thesis aims to specify the place of this work in the context of medieval preaching, to critically review the previous research and to find new paths of research in evaluating this work. It is divided into three chapters, their common topic being attribution of both the postils on the grounds of codicological, content, and especially language features. Special emphasis is put on description of non-standard language phenomena, their interpretation being a key factor for transcription rules (one of the main results achieved apart from precising probable dating and localisation is a complete transcription of the Old Czech postil). The phenomena described enrich the existing inventory of deviations from the standard language and call for relating to other sources traditionally categorised as dialectal and thus for elaborating diachronic...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV