Show simple item record

Legal status of prisoners of war
dc.contributor.advisorBílková, Veronika
dc.creatorZástěrová, Anna
dc.date.accessioned2017-08-17T09:57:33Z
dc.date.available2017-08-17T09:57:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/87479
dc.description.abstract1 Abstrakt Právní postavení válečných zajatců Diplomová práce "Právní postavení válečných zajatců" upravuje problematiku válečného zajetí v kontextu mezinárodního humanitárního práva (dále též jako "MHP"), resp. práva ženevského. V tematice válečného zajetí se střetává jak právní úprava MHP, tak řada dalších mezinárodně právních odvětví (obecné mezinárodní právo, mezinárodní trestní právo či mezinárodní právo lidských práv). Diplomová práce sleduje dva cíle: deskriptivní a analytický. Deskriptivním cílem je podat ucelený přehled o vývoji právní úpravy válečného zajetí a seznámit čtenáře s režimem válečného zajetí a zacházení s válečnými zajatci dle platných pramenů mezinárodního humanitárního práva. Analytickým cílem práce je nalezení odpovědi na výzkumnou otázku, kdo je kombatantem, resp. kdo má po upadnutí do moci nepřítele nárok na status válečného zajatce? Diplomová práce se skládá z úvodu, tří částí (dále členěných na kapitoly a podkapitoly) a závěru. Úvod představuje téma diplomové práce, sledované cíle včetně výzkumné otázky a nastiňuje samotnou strukturu textu. V první části diplomové práce je představena právní úprava válečného zajetí v kontextu mezinárodního humanitárního práva. V kapitole první je MHP definováno, dále je rozděleno na odvětví ženevského a haagského práva a zmíněn je vztah MHP k...cs_CZ
dc.description.abstract1 Abstract Legal Status of Prisoners of War The thesis "Legal Status of Prisoners of War" deals with the issue of war captivity in the context of international humanitarian law (also referred to as "IHL"), or more precisely in the context of the Law of Geneva. In the field of war captivity, both IHL legislation and a number of other international legal branches (e.g. general international law, international criminal law, or international human rights law) are confronted. The thesis pursues two objectives: descriptive and analytical. The descriptive aim is to give a comprehensive overview of the development of the legal regime of war captivity and to familiarize readers with the legal regime of war captivity and the treatment of prisoners of war (also referred to as "POW"), according to the valid sources of international humanitarian law. The analytical aim of the thesis is to find the answer to the research question, who is the combatant, or more precisely who is entitled to the POW status after falling into the enemy's power? The thesis consists of the introduction, which are divided into three parts, and the conclusion. The introduction presents the theme of the thesis, pursued objectives including the research question and outlines the structure of the text itself. The first part of the thesis introduces...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectInternational Humanitarian Lawen_US
dc.subjectThe Law of Genevaen_US
dc.subjectPrisoners of Waren_US
dc.subjectMezinárodní humanitární právocs_CZ
dc.subjectŽenevské právocs_CZ
dc.subjectVáleční zajatcics_CZ
dc.titlePrávní postavení válečných zajatcůcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-06-29
dc.description.departmentDepartment of Public International Lawen_US
dc.description.departmentKatedra mezinárodního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId161665
dc.title.translatedLegal status of prisoners of waren_US
dc.contributor.refereeOndřej, Jan
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra mezinárodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Public International Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs1 Abstrakt Právní postavení válečných zajatců Diplomová práce "Právní postavení válečných zajatců" upravuje problematiku válečného zajetí v kontextu mezinárodního humanitárního práva (dále též jako "MHP"), resp. práva ženevského. V tematice válečného zajetí se střetává jak právní úprava MHP, tak řada dalších mezinárodně právních odvětví (obecné mezinárodní právo, mezinárodní trestní právo či mezinárodní právo lidských práv). Diplomová práce sleduje dva cíle: deskriptivní a analytický. Deskriptivním cílem je podat ucelený přehled o vývoji právní úpravy válečného zajetí a seznámit čtenáře s režimem válečného zajetí a zacházení s válečnými zajatci dle platných pramenů mezinárodního humanitárního práva. Analytickým cílem práce je nalezení odpovědi na výzkumnou otázku, kdo je kombatantem, resp. kdo má po upadnutí do moci nepřítele nárok na status válečného zajatce? Diplomová práce se skládá z úvodu, tří částí (dále členěných na kapitoly a podkapitoly) a závěru. Úvod představuje téma diplomové práce, sledované cíle včetně výzkumné otázky a nastiňuje samotnou strukturu textu. V první části diplomové práce je představena právní úprava válečného zajetí v kontextu mezinárodního humanitárního práva. V kapitole první je MHP definováno, dále je rozděleno na odvětví ženevského a haagského práva a zmíněn je vztah MHP k...cs_CZ
uk.abstract.en1 Abstract Legal Status of Prisoners of War The thesis "Legal Status of Prisoners of War" deals with the issue of war captivity in the context of international humanitarian law (also referred to as "IHL"), or more precisely in the context of the Law of Geneva. In the field of war captivity, both IHL legislation and a number of other international legal branches (e.g. general international law, international criminal law, or international human rights law) are confronted. The thesis pursues two objectives: descriptive and analytical. The descriptive aim is to give a comprehensive overview of the development of the legal regime of war captivity and to familiarize readers with the legal regime of war captivity and the treatment of prisoners of war (also referred to as "POW"), according to the valid sources of international humanitarian law. The analytical aim of the thesis is to find the answer to the research question, who is the combatant, or more precisely who is entitled to the POW status after falling into the enemy's power? The thesis consists of the introduction, which are divided into three parts, and the conclusion. The introduction presents the theme of the thesis, pursued objectives including the research question and outlines the structure of the text itself. The first part of the thesis introduces...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra mezinárodního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV