Show simple item record

The issue of de facto states on the example of North Cyprus and Nagorno-Karabakh, taking into account the ECtHR case-law
dc.contributor.advisorTymofeyeva, Alla
dc.creatorFejfar, Jakub
dc.date.accessioned2017-08-15T09:56:43Z
dc.date.available2017-08-15T09:56:43Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/87453
dc.description.abstractv českém jazyce Práce se zabývá otázkami státnosti. V této práci jsme se zabývali de facto státy, tedy státy, které nejsou mezinárodně uznány. Nejdříve byly popsány definiční znaky státu. Následně jsme se zabývali mezinárodním uznáním státu. Rovněž bude definován pojem de facto Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. Na základě kritérií stanovených Montevidejskou úmluvou z roku 1933 budou rozebrány znaky státnosti. Popsána bude rovněž i suverenita státu a jeho principy mezinárodního uznání ze strany členů mezinárodního společenství. Ve druhé kapitole budou pak blíže představeny obecné znaky de facto států. Pozornost bude věnována příčinám vzniku včetně bližšího seznámení se s problematikou práva na sebeurčení a secese. Ve třetí a čtvrtá kapitola se bude pozornost věnována dvěma de facto státům, Severokyperské turecké republiky a Náhorně karabašské republiky. V těchto kapitolách bude kladen důraz rovněž i na historické aspekty, politickou situaci jak uvnitř těchto entit, tak i v daném regionu. Součástí těchto kapitol je rovněž i analýza judikatury Evropského soudu pro lidská práva. V případu Severního Kypru budou analyzovány zejména rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve věci Loizidou v. Turecko a Kypr v. Turecko. K problematice Náhorního Karabachu pak rozsudky ve věci Chiragov a ostatní...cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with issues of statehood. In this study, we examined the de facto states, i.e. countries that are not internationally recognized. First described the characteristics of the state. Subsequently, we examined the international recognition of the state. It will also define the term de facto work is divided into four main chapters. On the basis of the criteria laid down Montevideo Convention of 1933 will be discussed features of statehood. Described is also the state sovereignty and the principles of international recognition by members of the international community. In the second chapter will be presented in greater detail the general features of de facto states. Attention will be paid to formation of de facto states including a detailed explanation of the issue of the right to self-determination and secession. In the third and fourth chapters, attention will be given to the two de facto states, Turkish Republic of Northern and Nagorno-Karabakh Republic. In these chapters, the emphasis is also on the historical aspects, the political situation inside these entities, as well as in the whole region. Another goal of these chapters is also to analyse the case law of the European Court of Human Rights. In the case of Northern Cyprus will be analysed in particular the judgments of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectDe facto statesen_US
dc.subjectinternational recognitionen_US
dc.subjectCyprusen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectNagorno-Karabakhen_US
dc.subjectDe facto státycs_CZ
dc.subjectmezinárodní uznánícs_CZ
dc.subjectKyprcs_CZ
dc.subjectTureckocs_CZ
dc.subjectNáhorní Karabachcs_CZ
dc.titleProblematika de facto států na příkladu Severního Kypru a Náhorního Karabachu s přihlédnutím k judikatuře ESLPcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-04-26
dc.description.departmentDepartment of Public International Lawen_US
dc.description.departmentKatedra mezinárodního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId184648
dc.title.translatedThe issue of de facto states on the example of North Cyprus and Nagorno-Karabakh, taking into account the ECtHR case-lawen_US
dc.contributor.refereeLipovský, Milan
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra mezinárodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Public International Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csv českém jazyce Práce se zabývá otázkami státnosti. V této práci jsme se zabývali de facto státy, tedy státy, které nejsou mezinárodně uznány. Nejdříve byly popsány definiční znaky státu. Následně jsme se zabývali mezinárodním uznáním státu. Rovněž bude definován pojem de facto Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. Na základě kritérií stanovených Montevidejskou úmluvou z roku 1933 budou rozebrány znaky státnosti. Popsána bude rovněž i suverenita státu a jeho principy mezinárodního uznání ze strany členů mezinárodního společenství. Ve druhé kapitole budou pak blíže představeny obecné znaky de facto států. Pozornost bude věnována příčinám vzniku včetně bližšího seznámení se s problematikou práva na sebeurčení a secese. Ve třetí a čtvrtá kapitola se bude pozornost věnována dvěma de facto státům, Severokyperské turecké republiky a Náhorně karabašské republiky. V těchto kapitolách bude kladen důraz rovněž i na historické aspekty, politickou situaci jak uvnitř těchto entit, tak i v daném regionu. Součástí těchto kapitol je rovněž i analýza judikatury Evropského soudu pro lidská práva. V případu Severního Kypru budou analyzovány zejména rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve věci Loizidou v. Turecko a Kypr v. Turecko. K problematice Náhorního Karabachu pak rozsudky ve věci Chiragov a ostatní...cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis deals with issues of statehood. In this study, we examined the de facto states, i.e. countries that are not internationally recognized. First described the characteristics of the state. Subsequently, we examined the international recognition of the state. It will also define the term de facto work is divided into four main chapters. On the basis of the criteria laid down Montevideo Convention of 1933 will be discussed features of statehood. Described is also the state sovereignty and the principles of international recognition by members of the international community. In the second chapter will be presented in greater detail the general features of de facto states. Attention will be paid to formation of de facto states including a detailed explanation of the issue of the right to self-determination and secession. In the third and fourth chapters, attention will be given to the two de facto states, Turkish Republic of Northern and Nagorno-Karabakh Republic. In these chapters, the emphasis is also on the historical aspects, the political situation inside these entities, as well as in the whole region. Another goal of these chapters is also to analyse the case law of the European Court of Human Rights. In the case of Northern Cyprus will be analysed in particular the judgments of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra mezinárodního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV