Show simple item record

Implementation of Structural Funds in Region Frýdlant, Comparison with Finland
dc.contributor.advisorHáva, Petr
dc.creatorMarek, Jan
dc.date.accessioned2020-08-17T11:29:02Z
dc.date.available2020-08-17T11:29:02Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/87450
dc.description.abstractStrukturální fondy jsou v posledních letech velmi frekventovaným souslovím, které pro mnohé znamená naději a očekávání pomoci z EU, jiní využívají toto sousloví jako politický nástroj či jako lákadlo pro voliče a jen hrstka zasvěcených, kteří již s podporou fondů EU mají zkušenosti, vnímá Strukturální fondy jako složitý administrativní postup. Strukturální fondy se staly důležitým nástrojem a pomocí pro všechny úrovně státní správy a samosprávy, stejně jako pro neziskové nestátní organizace a v neposlední řadě i pro podnikatele. Sebelépe sestavné prioritní cíle strukturální politiky ztrácí na reálnosti, pokud cesta k jejich dosažení vede přes zbytečné administrativní překážky. Proto jsem se zaměřil na implementaci Strukturálních fondů jako na klíčový faktor schopnosti oblasti čerpat pomoc EU. Rozhodl jsem se zmapovat míru zkušeností a úroveň připravenosti daného území pro čerpání podpory z fondů EU a porovnat ji s informacemi, které jsem nasbíral během ročního studia ve Finsku, kde jsem provedl řadu shodných strukturovaných rozhovorů s představiteli veřejného i podnikatelského sektoru na úrovni podobné jako ve Frýdlantském výběžku. Záměrně jsem chtěl propojit problematiku implementace SF s regionem, který čelí nadprůměrné nezaměstnanosti a odlivu obyvatel, na oblast, kterou Liberecký kraj vnímá...cs_CZ
dc.description.abstractIn recent years, the Structural Funds have been a very common phrase, which for many means hope and expectation of EU assistance, others use this phrase as a political instrument or as a lure for voters, and only a handful of scholars who already have the experience of EU funds, is perceived by the Structural Funds As a complicated administrative procedure. Structural funds have become an important tool and aid for all levels of government and self-government, as well as for non-profit, non-profit organizations and last but not least for entrepreneurs. Self-assembling priority structural policy objectives lose to reality if the way to achieve them leads through unnecessary administrative obstacles. That is why I focused on the implementation of the Structural Funds as a key factor in the area's ability to receive EU aid. I decided to map the level of experience and the level of readiness of the territory to draw on EU funding and compare it with the information I collected during my yearly studies in Finland, where I conducted a number of identical structured interviews with representatives of the public and business sectors at a level similar to The Frýdlant peninsula. I deliberately wanted to link the issue of SF implementation with the region facing the above-average unemployment and population...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.titleImplementace strukturálních fondů na Frýdlantsku, srovnání s Finskemcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2006
dcterms.dateAccepted2006-02-10
dc.description.departmentKatedra sociologiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Sociologyen_US
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.repId1518
dc.title.translatedImplementation of Structural Funds in Region Frýdlant, Comparison with Finlanden_US
dc.contributor.refereeKotlas, Petr
dc.identifier.aleph000394666
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePublic and Social Policyen_US
thesis.degree.disciplineVeřejná a sociální politikacs_CZ
thesis.degree.programSociologyen_US
thesis.degree.programSociologiecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra sociologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of Sociologyen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csVeřejná a sociální politikacs_CZ
uk.degree-discipline.enPublic and Social Policyen_US
uk.degree-program.csSociologiecs_CZ
uk.degree-program.enSociologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csStrukturální fondy jsou v posledních letech velmi frekventovaným souslovím, které pro mnohé znamená naději a očekávání pomoci z EU, jiní využívají toto sousloví jako politický nástroj či jako lákadlo pro voliče a jen hrstka zasvěcených, kteří již s podporou fondů EU mají zkušenosti, vnímá Strukturální fondy jako složitý administrativní postup. Strukturální fondy se staly důležitým nástrojem a pomocí pro všechny úrovně státní správy a samosprávy, stejně jako pro neziskové nestátní organizace a v neposlední řadě i pro podnikatele. Sebelépe sestavné prioritní cíle strukturální politiky ztrácí na reálnosti, pokud cesta k jejich dosažení vede přes zbytečné administrativní překážky. Proto jsem se zaměřil na implementaci Strukturálních fondů jako na klíčový faktor schopnosti oblasti čerpat pomoc EU. Rozhodl jsem se zmapovat míru zkušeností a úroveň připravenosti daného území pro čerpání podpory z fondů EU a porovnat ji s informacemi, které jsem nasbíral během ročního studia ve Finsku, kde jsem provedl řadu shodných strukturovaných rozhovorů s představiteli veřejného i podnikatelského sektoru na úrovni podobné jako ve Frýdlantském výběžku. Záměrně jsem chtěl propojit problematiku implementace SF s regionem, který čelí nadprůměrné nezaměstnanosti a odlivu obyvatel, na oblast, kterou Liberecký kraj vnímá...cs_CZ
uk.abstract.enIn recent years, the Structural Funds have been a very common phrase, which for many means hope and expectation of EU assistance, others use this phrase as a political instrument or as a lure for voters, and only a handful of scholars who already have the experience of EU funds, is perceived by the Structural Funds As a complicated administrative procedure. Structural funds have become an important tool and aid for all levels of government and self-government, as well as for non-profit, non-profit organizations and last but not least for entrepreneurs. Self-assembling priority structural policy objectives lose to reality if the way to achieve them leads through unnecessary administrative obstacles. That is why I focused on the implementation of the Structural Funds as a key factor in the area's ability to receive EU aid. I decided to map the level of experience and the level of readiness of the territory to draw on EU funding and compare it with the information I collected during my yearly studies in Finland, where I conducted a number of identical structured interviews with representatives of the public and business sectors at a level similar to The Frýdlant peninsula. I deliberately wanted to link the issue of SF implementation with the region facing the above-average unemployment and population...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra sociologiecs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ
dc.identifier.lisID990003946660106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV