Show simple item record

Akontabilita vo vysokoškolskom vzdelávaní v Českej republike
dc.contributor.advisorVeselý, Arnošt
dc.creatorHrtánková, Veronika
dc.date.accessioned2020-08-17T13:03:29Z
dc.date.available2020-08-17T13:03:29Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/87057
dc.description.abstractDiplomová práca "Akontabilita v terciárnom vzdelávaní v Českej republike" vychádza z ponímania akontability ako sociálneho vzťahu medzi aktérmi, v rámci ktorého je jeden aktér povinný vysvetľovať svoje jednanie a chovanie tomu druhému. Predložená diplomová práca má predovšetkým teoretický základ - koncept akontability, ktorý sa snaží aplikovať do českého vysokého školstva. Hlavným cieľom diplomovej práce je tak prispieť k rozšíreniu znalostí vo vzdelávacom systéme. Takto nastavený cieľ ďalej umožňuje zistiť, či je koncept akontability využiteľný aj pre ďalšie skúmanie v tejto oblasti. Diplomová práca tak popíše, ako vyzerá režim akontability vo vysokom školstve a načrtne tak zložitú sieť vzťahov a ich vlastnosti. V náväznosti na cieľ je táto diplomová práca poňatá ako teoretická štúdia, vzťahujúca sa na konkrétnu krajinu - Českú republiku. Diplomová práca sa logicky člení na 7 kapitol, ktoré sa ďalej členia na podkapitoly. Na začiatku práce sú predstavené ciele a výskumné otázky diplomovej práce, za ktorými nasleduje podrobné vymedzenie konceptu akontability, ktorý je pre túto prácu zásadný. Ďalšia kapitola sa venuje metodológii, v rámci ktorej boli využitá najmä analýza verejne politických dokumentov a expertné rozhovory s vybranými zástupcami aktérov. Nasledujúca kapitola sa ďalej zaoberá českým...cs_CZ
dc.description.abstractThe diploma thesis "Accountability in tertiary education in the Czech Republic" is based on the concept of accountability, which is defined as a social relation between two actors, where one actor is obliged to justify his conduct and behavior to another. This diploma thesis has been mainly written on a theoretical base - the accountability concept, which will be applied in the Czech tertiary education. The main aim of the presented diploma thesis is to find out, whether the concept of accountability in the Czech Republic will contribute to the expansion of a professional knowledge in tertiary education system. The set aim further allows verification, if accountability as a concept might be beneficial for further research in this field. The objective of this diploma thesis will further describe how accountability is applied in the tertiary education and outline such a complex network of relations between actors. Following the set aim, this thesis is conceived as a theoretical study covering the specific country - the Czech Republic. The diploma thesis is logically divided into seven chapters, which are divided into subchapters. Aims and research questions are presented in the beginning of this thesis, followed by a detailed definition of the concept of accountability, which is crucial for the whole...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectAccountabilityen_US
dc.subjecttertiary educationen_US
dc.subjectthe Czech republicen_US
dc.subjectactorsen_US
dc.subjectanalysisen_US
dc.subjecttheoretical studyen_US
dc.subjectqualitative interviewsen_US
dc.titleAccountability in Higher Education in the Czech Republicen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-06-19
dc.description.departmentKatedra veřejné a sociální politikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Public and Social Policyen_US
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.repId175418
dc.title.translatedAkontabilita vo vysokoškolskom vzdelávaní v Českej republikecs_CZ
dc.contributor.refereeKohoutek, Jan
dc.identifier.aleph002146132
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePublic and Social Policyen_US
thesis.degree.disciplineVeřejná a sociální politikacs_CZ
thesis.degree.programSociologyen_US
thesis.degree.programSociologiecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra veřejné a sociální politikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of Public and Social Policyen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csVeřejná a sociální politikacs_CZ
uk.degree-discipline.enPublic and Social Policyen_US
uk.degree-program.csSociologiecs_CZ
uk.degree-program.enSociologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práca "Akontabilita v terciárnom vzdelávaní v Českej republike" vychádza z ponímania akontability ako sociálneho vzťahu medzi aktérmi, v rámci ktorého je jeden aktér povinný vysvetľovať svoje jednanie a chovanie tomu druhému. Predložená diplomová práca má predovšetkým teoretický základ - koncept akontability, ktorý sa snaží aplikovať do českého vysokého školstva. Hlavným cieľom diplomovej práce je tak prispieť k rozšíreniu znalostí vo vzdelávacom systéme. Takto nastavený cieľ ďalej umožňuje zistiť, či je koncept akontability využiteľný aj pre ďalšie skúmanie v tejto oblasti. Diplomová práca tak popíše, ako vyzerá režim akontability vo vysokom školstve a načrtne tak zložitú sieť vzťahov a ich vlastnosti. V náväznosti na cieľ je táto diplomová práca poňatá ako teoretická štúdia, vzťahujúca sa na konkrétnu krajinu - Českú republiku. Diplomová práca sa logicky člení na 7 kapitol, ktoré sa ďalej členia na podkapitoly. Na začiatku práce sú predstavené ciele a výskumné otázky diplomovej práce, za ktorými nasleduje podrobné vymedzenie konceptu akontability, ktorý je pre túto prácu zásadný. Ďalšia kapitola sa venuje metodológii, v rámci ktorej boli využitá najmä analýza verejne politických dokumentov a expertné rozhovory s vybranými zástupcami aktérov. Nasledujúca kapitola sa ďalej zaoberá českým...cs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis "Accountability in tertiary education in the Czech Republic" is based on the concept of accountability, which is defined as a social relation between two actors, where one actor is obliged to justify his conduct and behavior to another. This diploma thesis has been mainly written on a theoretical base - the accountability concept, which will be applied in the Czech tertiary education. The main aim of the presented diploma thesis is to find out, whether the concept of accountability in the Czech Republic will contribute to the expansion of a professional knowledge in tertiary education system. The set aim further allows verification, if accountability as a concept might be beneficial for further research in this field. The objective of this diploma thesis will further describe how accountability is applied in the tertiary education and outline such a complex network of relations between actors. Following the set aim, this thesis is conceived as a theoretical study covering the specific country - the Czech Republic. The diploma thesis is logically divided into seven chapters, which are divided into subchapters. Aims and research questions are presented in the beginning of this thesis, followed by a detailed definition of the concept of accountability, which is crucial for the whole...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra veřejné a sociální politikycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV