Show simple item record

The press in Jáchymov and its surroundings in 1936-1958
dc.contributor.advisorKöpplová, Barbara
dc.creatorRešetarová, Liliana
dc.date.accessioned2017-07-20T14:19:37Z
dc.date.available2017-07-20T14:19:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/86665
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá regionálním tiskem na Jáchymovsku v letech 1936 - 1958. Jejím cílem je zmapovat vývoj tisku v této lokalitě. Přibližuje historii místa, sociální, hospodářské a demografické aspekty po vymezené období, které je důležité nastínit pro pochopení provázanosti s tiskem. První část práce předkládá základní údaje o lokalitě z geografického a historického hlediska. Dále je zobrazeno období po první světové válce, vznik Československa a nové vymezení hranic státu spojené se změnou statutu německého obyvatelstva v příhraničí, třicátá léta dvacátého století a druhá světová válka, po níž nastala opětovná redefinice hranic Československa. Poté je zmapován konec druhé světové války a demografické změny v Sudetech, klíčový rok 1948 a nástup komunistického režimu. V další části práce je přikročeno k výzkumu periodik v kontextu historických událostí. Nejprve je popsán tisk v meziválečném období. Poté postupný přechod tisku od německých periodik k českým, spojený s kompletní proměnou tiku jak po stránce ideologického směřování ke komunistickému režimu, tak v souvislosti s demografickými změnami v příhraničí.cs_CZ
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the regional press in Jáchymovsko between 1936 and 1958. Its aim is to map the development of the press in this locality. It approaches the history of the place, social, economic and demographic aspects for a defined period, which is important to outline for understanding the linkages with the press. The first part of the thesis presents the basic data about the locality from a geographic and historical point of view. It also shows the period after the First World War, the emergence of Czechoslovakia and the new delimitation of the state borders associated with the change of status of the German population in the border area, the thirties of the twentieth century and the Second World War, after which the redefinition of the frontiers of Czechoslovakia took place. Then the end of the Second World War and the demographic change in the Sudetes, the crucial year of 1948 and the onset of the communist regime, are mapped out. In the next part of the thesis, we are going to research periodicals in the context of historical events. Firstly, print is described in the inter-war period. Then the gradual transition of the press from the German periodicals to the Czech ones, coupled with a complete transformation of the press, both in terms of ideological orientation towards the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectJáchymovskocs_CZ
dc.subjectregionální tiskcs_CZ
dc.subjectSudetycs_CZ
dc.subjectdruhá světová válkacs_CZ
dc.subjectČeskoslovenskocs_CZ
dc.subjectkomunismuscs_CZ
dc.subjectJachymovskoen_US
dc.subjectregional pressen_US
dc.subjectSudetenlanden_US
dc.subjectsecond waren_US
dc.subjectCzechoslovakiaen_US
dc.subjectcommunismen_US
dc.titleTisk na Jáchymovsku v letech 1936-1958cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-06-21
dc.description.departmentDepartment of Media Studiesen_US
dc.description.departmentKatedra mediálních studiícs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId176060
dc.title.translatedThe press in Jáchymov and its surroundings in 1936-1958en_US
dc.contributor.refereeCebe, Jan
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMediální studiacs_CZ
thesis.degree.disciplineMedia Studiesen_US
thesis.degree.programMedia and Communications Studiesen_US
thesis.degree.programMediální a komunikační studiacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra mediálních studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of Media Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csMediální studiacs_CZ
uk.degree-discipline.enMedia Studiesen_US
uk.degree-program.csMediální a komunikační studiacs_CZ
uk.degree-program.enMedia and Communications Studiesen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá regionálním tiskem na Jáchymovsku v letech 1936 - 1958. Jejím cílem je zmapovat vývoj tisku v této lokalitě. Přibližuje historii místa, sociální, hospodářské a demografické aspekty po vymezené období, které je důležité nastínit pro pochopení provázanosti s tiskem. První část práce předkládá základní údaje o lokalitě z geografického a historického hlediska. Dále je zobrazeno období po první světové válce, vznik Československa a nové vymezení hranic státu spojené se změnou statutu německého obyvatelstva v příhraničí, třicátá léta dvacátého století a druhá světová válka, po níž nastala opětovná redefinice hranic Československa. Poté je zmapován konec druhé světové války a demografické změny v Sudetech, klíčový rok 1948 a nástup komunistického režimu. V další části práce je přikročeno k výzkumu periodik v kontextu historických událostí. Nejprve je popsán tisk v meziválečném období. Poté postupný přechod tisku od německých periodik k českým, spojený s kompletní proměnou tiku jak po stránce ideologického směřování ke komunistickému režimu, tak v souvislosti s demografickými změnami v příhraničí.cs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis deals with the regional press in Jáchymovsko between 1936 and 1958. Its aim is to map the development of the press in this locality. It approaches the history of the place, social, economic and demographic aspects for a defined period, which is important to outline for understanding the linkages with the press. The first part of the thesis presents the basic data about the locality from a geographic and historical point of view. It also shows the period after the First World War, the emergence of Czechoslovakia and the new delimitation of the state borders associated with the change of status of the German population in the border area, the thirties of the twentieth century and the Second World War, after which the redefinition of the frontiers of Czechoslovakia took place. Then the end of the Second World War and the demographic change in the Sudetes, the crucial year of 1948 and the onset of the communist regime, are mapped out. In the next part of the thesis, we are going to research periodicals in the context of historical events. Firstly, print is described in the inter-war period. Then the gradual transition of the press from the German periodicals to the Czech ones, coupled with a complete transformation of the press, both in terms of ideological orientation towards the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studiícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV