Show simple item record

Integrated Treatment for Co-occuring Posttraumatic Stress Disorder and Substance Use Disorder: Review of International Experiences
dc.contributor.advisorDoležalová, Pavla
dc.creatorKamenová, Sabina
dc.date.accessioned2017-07-04T10:02:39Z
dc.date.available2017-07-04T10:02:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/85812
dc.description.abstractVýchodiska: Existuje častý výskyt posttraumatické stresové poruchy (PTSD) u osob se závislostí na návykových látkách (NL) a zároveň častý výskyt užívání NL různého spektra u osob s PTSD. Řada zahraničních autorů upozorňuje na komplikace, které se vyskytují u jedinců s touto duální diagnózou (vyšší riziko předčasného ukončení léčby, vyšší počet sebevražedných pokusů, závažnější následky užívání NL, častější relapsy u obou diagnóz atd.). Negativní dopady této komorbidity na úspěšnost léčby závislosti upozorňují na nutnost zaměřit se na vylepšení postupů v diagnostice PTSD a na současnou léčbu obou poruch. Řada výzkumů také dokazuje, že zlepšení stavu jedince v symptomatice PTSD zvyšuje pravděpodobnost zlepšení situace i v oblasti problému s užíváním NL. V českém prostředí je nedostatek pramenů zaměřujících se na vzájemný vztah těchto komorbidit a jejich léčbu, zároveň chybí příklady dobré praxe. Cíle: Cílem práce je představit problematiku duální diagnózy - PTSD a závislost na NL. Záměrem je představit vztah těchto poruch, se zaměřením na možnou etiologii, a dále ukázat možnosti léčby. Cílem praktické části práce je uvést konkrétní modely integrované léčby PTSD a závislosti na NL a poskytnout systematický přehled výsledků výzkumných článků, zabývajících se srovnáním léčebných výsledků integrovaného...cs_CZ
dc.description.abstractIntroduction: There is a frequent incidence of post-traumatic stress disorder (PTSD) in people with substance use disorder (SUD) and there is also a frequent occurrence of substance use in people with PTSD. Many foreign authors highlight the complications that occur in individuals with this dual diagnosis: higher risk of drop-out from treatment, a higher number of suicide attempts, more serious consequences of substance use, more frequent relapses of both of two diagnoses, etc. The negative impact of this comorbidity on treatment outcomes, highlights the need to focus on improving procedures in the diagnosis of PTSD in people treating from SUD and a need of integrated treatment of both disorders. Many studies also suggest that improving the condition of PTSD increases the likelihood of improvement in substance use. In the Czech Republic, there is a lack of sources that focus on the relationship of these comorbidities and their treatment. Examples of a good practice are also missing. Aims: The aim of this thesis is to introduce the issue of dual diagnosis - PTSD and SUD. The intention of the theoretical part is to present the relationship of these two disorders, with a focus on possible etiology and treatment options. The aim of the practical part is to introduce specific models of integrated...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjecttrauma - závislost - posttraumatická stresová porucha - duální diagnóza - integrovaná léčbacs_CZ
dc.subjecttrauma - substance use disorder - posttraumatic stress disorder - dual diagnosis - integrated treatmenten_US
dc.titleLéčba posttraumatické stresové poruchy a závislosti na návykových látkách: přehled zahraničních modelů integrované léčbycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-06-13
dc.description.departmentDepartment of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
dc.description.departmentKlinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId172071
dc.title.translatedIntegrated Treatment for Co-occuring Posttraumatic Stress Disorder and Substance Use Disorder: Review of International Experiencesen_US
dc.contributor.refereeŠťastná, Lenka
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAdiktologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineAddictologyen_US
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Department of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAdiktologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAddictologyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csVýchodiska: Existuje častý výskyt posttraumatické stresové poruchy (PTSD) u osob se závislostí na návykových látkách (NL) a zároveň častý výskyt užívání NL různého spektra u osob s PTSD. Řada zahraničních autorů upozorňuje na komplikace, které se vyskytují u jedinců s touto duální diagnózou (vyšší riziko předčasného ukončení léčby, vyšší počet sebevražedných pokusů, závažnější následky užívání NL, častější relapsy u obou diagnóz atd.). Negativní dopady této komorbidity na úspěšnost léčby závislosti upozorňují na nutnost zaměřit se na vylepšení postupů v diagnostice PTSD a na současnou léčbu obou poruch. Řada výzkumů také dokazuje, že zlepšení stavu jedince v symptomatice PTSD zvyšuje pravděpodobnost zlepšení situace i v oblasti problému s užíváním NL. V českém prostředí je nedostatek pramenů zaměřujících se na vzájemný vztah těchto komorbidit a jejich léčbu, zároveň chybí příklady dobré praxe. Cíle: Cílem práce je představit problematiku duální diagnózy - PTSD a závislost na NL. Záměrem je představit vztah těchto poruch, se zaměřením na možnou etiologii, a dále ukázat možnosti léčby. Cílem praktické části práce je uvést konkrétní modely integrované léčby PTSD a závislosti na NL a poskytnout systematický přehled výsledků výzkumných článků, zabývajících se srovnáním léčebných výsledků integrovaného...cs_CZ
uk.abstract.enIntroduction: There is a frequent incidence of post-traumatic stress disorder (PTSD) in people with substance use disorder (SUD) and there is also a frequent occurrence of substance use in people with PTSD. Many foreign authors highlight the complications that occur in individuals with this dual diagnosis: higher risk of drop-out from treatment, a higher number of suicide attempts, more serious consequences of substance use, more frequent relapses of both of two diagnoses, etc. The negative impact of this comorbidity on treatment outcomes, highlights the need to focus on improving procedures in the diagnosis of PTSD in people treating from SUD and a need of integrated treatment of both disorders. Many studies also suggest that improving the condition of PTSD increases the likelihood of improvement in substance use. In the Czech Republic, there is a lack of sources that focus on the relationship of these comorbidities and their treatment. Examples of a good practice are also missing. Aims: The aim of this thesis is to introduce the issue of dual diagnosis - PTSD and SUD. The intention of the theoretical part is to present the relationship of these two disorders, with a focus on possible etiology and treatment options. The aim of the practical part is to introduce specific models of integrated...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV