Show simple item record

Narrative construction of identity of the participants moving from civil sphere to political sphere
dc.contributor.advisorŠťovíčková Jantulová, Magdaléna
dc.creatorSkokanová, Michaela
dc.date.accessioned2017-07-03T09:57:49Z
dc.date.available2017-07-03T09:57:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/85744
dc.description.abstractCílem diplomové práce je zkoumání vývoje osobní identity aktérů , kteří přechází z aktivní obč anské participace v rámci obč anské společ nosti do aktivní politické participace v rámci sféry politické na regionální úrovni. Práce se tematicky zamě řuje na osobní identitu a na způ sob jejího utváření skrze životní příbě hy. První teoretická č ást se vě nuje pojmů m obč anské participace, politické participace a konceptu narativní identity. Ve druhé č ásti je popsána metodologie výzkumu. Konkrétně je představen narativní přístup a dále pak narativní rozhovor jakožto použitá výzkumná metoda. Třetí č ást se vě nuje samotnému výzkumu. Výzkum byl provádě n v krajském mě stě Ústí nad Labem. Jedná se o specifický případ, který vychází z politického a sociálně historického kontextu mě sta Ústí nad Labem. Výzkumná data jsou získána formou narativních vyprávě ní s regionálními politiky. Výsledky výzkumu ukázaly, že existují tři rů zné způ soby, jak ve vztahu k prostředí aktéři sebe-prezentují svou identitu. Jednalo se o identitu politika, identitu aktivisty/aktivního obč ana a identitu politika spojenou s identitou aktivisty. Osobní identita se u jednoho aktéra promě nila zcela, u jednoho aktéra se promě nila č ásteč ně a u další tří se jejich osobní identita potvrdila...cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to study personal identity development of the participants who move from active civic engagement within the civil society to active political participation within the political sphere at the reginal level. The thesis focuses on personal identity and the method of its construction through life stories. The theoretical part of the thesis deals with terms such as civic engagement, political participation and concepts based on narative identity. The second part contains a research methodology. Specifically is presented which presents the narrative approach with the use of narrative interview as a research method. The third part is based on deals with the research itself. The research works with a specific case based on political and socio-historical context of the city of Usti nad Labem. The data is obtained in the form of narrative interviews with local policiticians. The results of the research have shown that there are three different ways in which the actors are self- presenting their identity in relation to the environment. It was the identity of the politician, the identity of the activist / active citizen and the identity of the politician joined with the identity of the activist. Personal identity has completely changed in the case of one person, one person has changed...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studiícs_CZ
dc.subjectIdentitacs_CZ
dc.subjectnarativní analýzacs_CZ
dc.subjectobčanská participacecs_CZ
dc.subjectpolitická participacecs_CZ
dc.subjectobčanská angažovanostcs_CZ
dc.subjectaktivismuscs_CZ
dc.subjectpolitikacs_CZ
dc.subjectpolitikcs_CZ
dc.subjectIdentityen_US
dc.subjectnarative analysisen_US
dc.subjectcivic participationen_US
dc.subjectpolitical participationen_US
dc.subjectcivic engagementen_US
dc.subjectactivismen_US
dc.subjectpolicyen_US
dc.subjectpoliticianen_US
dc.titleNarativní konstrukce identity aktérů přecházejících z občanské sféry do politické sférycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-06-12
dc.description.departmentDepartment of Civil Society Studiesen_US
dc.description.departmentKatedra studií občanské společnostics_CZ
dc.description.facultyFakulta humanitních studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Humanitiesen_US
dc.identifier.repId166715
dc.title.translatedNarrative construction of identity of the participants moving from civil sphere to political sphereen_US
dc.contributor.refereeBenyovszky, Selma
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineStudia občanského sektorucs_CZ
thesis.degree.disciplineCivil Sector Studiesen_US
thesis.degree.programHumanitiesen_US
thesis.degree.programHumanitní studiacs_CZ
uk.faculty-name.csFakulta humanitních studiícs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Humanitiesen_US
uk.faculty-abbr.csFHScs_CZ
uk.degree-discipline.csStudia občanského sektorucs_CZ
uk.degree-discipline.enCivil Sector Studiesen_US
uk.degree-program.csHumanitní studiacs_CZ
uk.degree-program.enHumanitiesen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csCílem diplomové práce je zkoumání vývoje osobní identity aktérů , kteří přechází z aktivní obč anské participace v rámci obč anské společ nosti do aktivní politické participace v rámci sféry politické na regionální úrovni. Práce se tematicky zamě řuje na osobní identitu a na způ sob jejího utváření skrze životní příbě hy. První teoretická č ást se vě nuje pojmů m obč anské participace, politické participace a konceptu narativní identity. Ve druhé č ásti je popsána metodologie výzkumu. Konkrétně je představen narativní přístup a dále pak narativní rozhovor jakožto použitá výzkumná metoda. Třetí č ást se vě nuje samotnému výzkumu. Výzkum byl provádě n v krajském mě stě Ústí nad Labem. Jedná se o specifický případ, který vychází z politického a sociálně historického kontextu mě sta Ústí nad Labem. Výzkumná data jsou získána formou narativních vyprávě ní s regionálními politiky. Výsledky výzkumu ukázaly, že existují tři rů zné způ soby, jak ve vztahu k prostředí aktéři sebe-prezentují svou identitu. Jednalo se o identitu politika, identitu aktivisty/aktivního obč ana a identitu politika spojenou s identitou aktivisty. Osobní identita se u jednoho aktéra promě nila zcela, u jednoho aktéra se promě nila č ásteč ně a u další tří se jejich osobní identita potvrdila...cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of the thesis is to study personal identity development of the participants who move from active civic engagement within the civil society to active political participation within the political sphere at the reginal level. The thesis focuses on personal identity and the method of its construction through life stories. The theoretical part of the thesis deals with terms such as civic engagement, political participation and concepts based on narative identity. The second part contains a research methodology. Specifically is presented which presents the narrative approach with the use of narrative interview as a research method. The third part is based on deals with the research itself. The research works with a specific case based on political and socio-historical context of the city of Usti nad Labem. The data is obtained in the form of narrative interviews with local policiticians. The results of the research have shown that there are three different ways in which the actors are self- presenting their identity in relation to the environment. It was the identity of the politician, the identity of the activist / active citizen and the identity of the politician joined with the identity of the activist. Personal identity has completely changed in the case of one person, one person has changed...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra studií občanské společnostics_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV