Show simple item record

Possibilities of providing harm reduction and therapeutic interventions to cannabis users in drop-in centres and outreach programmes: qualitative analysis of employee opinions in Prague and Central Bohemian Region
Možnosti poskytování harm reduction a léčebných intervencí uživatelům konopných drog v kontaktních centrech a terénních programech: kvalitativní analýza názorů pracovníků v Praze a Středočeském kraji
dc.contributor.advisorVacek, Jaroslav
dc.creatorPúčiková, Dominika
dc.date.accessioned2017-07-03T09:56:52Z
dc.date.available2017-07-03T09:56:52Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/85738
dc.description.abstractVýchodiská: V roku 2014 bolo v ČR 180 tisíc problémových užívateľov konopných drog. Akčný plán realizácie Národnej stratégie protidrogovej politiky pre ČR sa sústredí na zníženie miery a rizikovosti užívania marihuany, pričom v prvom období sa nepodarilo zrealizovať žiadne špecifické programy pre cieľovú skupinu.V roku 2015 využívalo nízkoprahové služby 2400 užívateľov marihuany. Téma užívateľov konopných drog v kontaktných a poradenských službách, a terénnych programoch sa objavuje na odborných stretnutiach, pričom chýba systematicky spracovaný materiál, ktorý by zhrňoval dobrú prax nízkoprahových služieb s danou cieľovou skupinou. Cieľ: . Primárnym cieľom diplomovej práce je poskytnúť kvalitatívnu analýzu názorov pracovníkov kontaktných centier a terénnych programov v Prahe a Stredočeskom kraji, o možnosti poskytovania harm reduction a liečebných intervencií užívateľom konopných drog, v takomto type služieb. Práca by mohla slúžiť ako súhrnný materiál dobrej praxe harm reduction služieb v ČR a stať sa materiálom, ktorý môže pomôcť jednotlivým službám pri vytváraní koncepcie, resp. úprave a hodnotení práce s užívateľmi konopných drog. Metódy a dizajn výskumu: Dáta boli zozbierané formou pološtrukturovaných rozhovorov s následnou analýzou metódou vytvárania trsov, zachytenia vzorcov a kontrastov a...cs_CZ
dc.description.abstractIntroduction:. In 2014, there were 180 thousand problematic users of drugs in the Czech Republic. Action plan of the realisation of National strategy of anti-drug politics in the Czech Republic concentrates on lowering the degree and risk of marijuana usage, while in the first period no specific programs for target group have been realised. In 2015, 2400 marijuana consumers were using low-threshold treatment programs. Topic of cannabis related drug users in drop-in centres and outreach programs appears at the expert meetings, though there is a lack of systematically developed material, which would be include good practice of low- threshold treatment programs for the target group. Aim: Primary aim of thesis is to provide a qualitative analysis of opinions of drop-in centers and outreach programs employees in Prague and Central Bohemian region regarding the possibility of offering harm reduction and therapeutic interventions to cannabis users. Thesis could serve as a summary of good practice of harm reduction services in the Czech Republic and become a material that could help individual services in the formulation of concept, respectively in changing and evaluating the work with cannabis users. Methodology: Data were collected via semi-structured interviews and were subsequently analysed using...en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectterénní programcs_CZ
dc.subjectkontaktní centrumcs_CZ
dc.subjectuživatelcs_CZ
dc.subjectmarihuanacs_CZ
dc.subjectkonopní drogycs_CZ
dc.subjectsnižování rizikcs_CZ
dc.subjectharm reductioncs_CZ
dc.subjectoutreach programmen_US
dc.subjectdrop-in centreen_US
dc.subjectuseren_US
dc.subjectmarijuanaen_US
dc.subjectcannabisen_US
dc.subjectharm reductionen_US
dc.subjectrisk reductionen_US
dc.titleMožnosti poskytování harm reduction a léčebných intervencí uživatelům konopných drog v kontaktních centrech a terénních programech: kvalitativní analýza názorů pracovníků v Praze a Středočeském krajisk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-06-12
dc.description.departmentDepartment of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
dc.description.departmentKlinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId171912
dc.title.translatedPossibilities of providing harm reduction and therapeutic interventions to cannabis users in drop-in centres and outreach programmes: qualitative analysis of employee opinions in Prague and Central Bohemian Regionen_US
dc.title.translatedMožnosti poskytování harm reduction a léčebných intervencí uživatelům konopných drog v kontaktních centrech a terénních programech: kvalitativní analýza názorů pracovníků v Praze a Středočeském krajics_CZ
dc.contributor.refereeBrenza, Jiří
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAdiktologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineAddictologyen_US
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Department of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAdiktologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAddictologyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csVýchodiská: V roku 2014 bolo v ČR 180 tisíc problémových užívateľov konopných drog. Akčný plán realizácie Národnej stratégie protidrogovej politiky pre ČR sa sústredí na zníženie miery a rizikovosti užívania marihuany, pričom v prvom období sa nepodarilo zrealizovať žiadne špecifické programy pre cieľovú skupinu.V roku 2015 využívalo nízkoprahové služby 2400 užívateľov marihuany. Téma užívateľov konopných drog v kontaktných a poradenských službách, a terénnych programoch sa objavuje na odborných stretnutiach, pričom chýba systematicky spracovaný materiál, ktorý by zhrňoval dobrú prax nízkoprahových služieb s danou cieľovou skupinou. Cieľ: . Primárnym cieľom diplomovej práce je poskytnúť kvalitatívnu analýzu názorov pracovníkov kontaktných centier a terénnych programov v Prahe a Stredočeskom kraji, o možnosti poskytovania harm reduction a liečebných intervencií užívateľom konopných drog, v takomto type služieb. Práca by mohla slúžiť ako súhrnný materiál dobrej praxe harm reduction služieb v ČR a stať sa materiálom, ktorý môže pomôcť jednotlivým službám pri vytváraní koncepcie, resp. úprave a hodnotení práce s užívateľmi konopných drog. Metódy a dizajn výskumu: Dáta boli zozbierané formou pološtrukturovaných rozhovorov s následnou analýzou metódou vytvárania trsov, zachytenia vzorcov a kontrastov a...cs_CZ
uk.abstract.enIntroduction:. In 2014, there were 180 thousand problematic users of drugs in the Czech Republic. Action plan of the realisation of National strategy of anti-drug politics in the Czech Republic concentrates on lowering the degree and risk of marijuana usage, while in the first period no specific programs for target group have been realised. In 2015, 2400 marijuana consumers were using low-threshold treatment programs. Topic of cannabis related drug users in drop-in centres and outreach programs appears at the expert meetings, though there is a lack of systematically developed material, which would be include good practice of low- threshold treatment programs for the target group. Aim: Primary aim of thesis is to provide a qualitative analysis of opinions of drop-in centers and outreach programs employees in Prague and Central Bohemian region regarding the possibility of offering harm reduction and therapeutic interventions to cannabis users. Thesis could serve as a summary of good practice of harm reduction services in the Czech Republic and become a material that could help individual services in the formulation of concept, respectively in changing and evaluating the work with cannabis users. Methodology: Data were collected via semi-structured interviews and were subsequently analysed using...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV