Show simple item record

Factors of relapses in the substance dependent clients after completing residential tretment
Faktory recidív závislosti u klientov po absolvovaní rezidenčnej liečby
dc.contributor.advisorKalina, Kamil
dc.creatorKvasnová, Mária
dc.date.accessioned2017-07-03T09:56:13Z
dc.date.available2017-07-03T09:56:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/85734
dc.description.abstractZvládanie recidív pri liečbe závislostí na návykových látkach je častým problémom. Prijať a uznať možnosť recidívy u jedinca, ktorý už absolvoval a riadne ukončil rezidenčnú/ ústavnú liečbu je dôležité pre jeho ďalší život v abstinencii. Recidívy je nutné vnímať ako prirodzenú súčasť terapeutického procesu a počas liečby na ich možnosti klientov a ich rodiny pripraviť. Recidíva môže viesť klienta k hlbšiemu poznaniu seba samého a k získaniu schopnosti rozpoznávať a zvládať rizikové situácie. Výskumná práca bola zameraná na klientov, ktorí podstúpili minimálne jeden a viac pokusov o liečbu závislostí, ktorú síce ukončili v riadnom termíne, napriek tomu sa im v abstinencii/neužívaní návykových látok nedarí dlhšiu dobu vytrvať a dostávajú sa späť na pôvodnú úroveň užívania. Cieľ práce bol pomocou pološtrukturovaných rozhovorov a anamnestických údajov podrobnejšie zmapovať faktory stojace na pozadí recidívy u jednotlivého klienta po každej liečbe, preskúmať okolnosti, motiváciu k abstinencii, rozhodnutia, duševné stavy, ktoré si klienti uvedomovali pred spustením recidívy. Medzi základné výskumné zistenia patria meniace sa príčiny spustenia recidívy u väčšiny klientov po opakovaných liečbach. Po podstúpení prvej liečby chýbala taktiež väčšine klientov vnútorná motivácia abstinovať, čo dokumentuje aj...cs_CZ
dc.description.abstractCoping with relapse in the drug addiction treatment is a frequent problem. To accept and admit a possibility of a relapse in an individual, which has already a took part, and duly finished his residential treatment, is important for his future life in abstinence. Relapses must be seen as a natural part of the therapeutic process and its needed to prepare clients and their families to them, during the treatment. Relapses might lead client to a deeper self-knowledge and also to gain the ability to recognize and manage risk situations. Research work was aimed on clients, who underwent at least one or more attempts to addiction treatment, which, although they completed it in due time, they are unable to remain in longer abstinence of drugs, and are reaching back to fall into previous level of drug dosage. Aim of this work was to map into more detaile the factors stading in the backround of relapse in an individual client after each treatment, to examine the circumstances, motivation for abstinence, decisions, and mental states, which clients were aware before starting the relapse, by using semi - structured interviews and anamnestic data. The basic findings of this research include the changing causes which trigger relapses in the majority of clients who had repeated treatments. There was a lack of...en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectzávislosť na návykových látkach - rezidenčná liečba- abstinencia - recidívacs_CZ
dc.subjectsubstance dependence - residential treatment - abstinence - relapseen_US
dc.titleFaktory recidív závislosti u klientov po absolvovaní rezidenčnej liečbysk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-06-12
dc.description.departmentDepartment of Psychiatry First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
dc.description.departmentPsychiatrická klinika 1. LF a VFN v Prazecs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId158617
dc.title.translatedFactors of relapses in the substance dependent clients after completing residential tretmenten_US
dc.title.translatedFaktory recidív závislosti u klientov po absolvovaní rezidenčnej liečbycs_CZ
dc.contributor.refereePopov, Petr
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAdiktologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineAddictologyen_US
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAdiktologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAddictologyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csZvládanie recidív pri liečbe závislostí na návykových látkach je častým problémom. Prijať a uznať možnosť recidívy u jedinca, ktorý už absolvoval a riadne ukončil rezidenčnú/ ústavnú liečbu je dôležité pre jeho ďalší život v abstinencii. Recidívy je nutné vnímať ako prirodzenú súčasť terapeutického procesu a počas liečby na ich možnosti klientov a ich rodiny pripraviť. Recidíva môže viesť klienta k hlbšiemu poznaniu seba samého a k získaniu schopnosti rozpoznávať a zvládať rizikové situácie. Výskumná práca bola zameraná na klientov, ktorí podstúpili minimálne jeden a viac pokusov o liečbu závislostí, ktorú síce ukončili v riadnom termíne, napriek tomu sa im v abstinencii/neužívaní návykových látok nedarí dlhšiu dobu vytrvať a dostávajú sa späť na pôvodnú úroveň užívania. Cieľ práce bol pomocou pološtrukturovaných rozhovorov a anamnestických údajov podrobnejšie zmapovať faktory stojace na pozadí recidívy u jednotlivého klienta po každej liečbe, preskúmať okolnosti, motiváciu k abstinencii, rozhodnutia, duševné stavy, ktoré si klienti uvedomovali pred spustením recidívy. Medzi základné výskumné zistenia patria meniace sa príčiny spustenia recidívy u väčšiny klientov po opakovaných liečbach. Po podstúpení prvej liečby chýbala taktiež väčšine klientov vnútorná motivácia abstinovať, čo dokumentuje aj...cs_CZ
uk.abstract.enCoping with relapse in the drug addiction treatment is a frequent problem. To accept and admit a possibility of a relapse in an individual, which has already a took part, and duly finished his residential treatment, is important for his future life in abstinence. Relapses must be seen as a natural part of the therapeutic process and its needed to prepare clients and their families to them, during the treatment. Relapses might lead client to a deeper self-knowledge and also to gain the ability to recognize and manage risk situations. Research work was aimed on clients, who underwent at least one or more attempts to addiction treatment, which, although they completed it in due time, they are unable to remain in longer abstinence of drugs, and are reaching back to fall into previous level of drug dosage. Aim of this work was to map into more detaile the factors stading in the backround of relapse in an individual client after each treatment, to examine the circumstances, motivation for abstinence, decisions, and mental states, which clients were aware before starting the relapse, by using semi - structured interviews and anamnestic data. The basic findings of this research include the changing causes which trigger relapses in the majority of clients who had repeated treatments. There was a lack of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Psychiatrická klinika 1. LF a VFN v Prazecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV