Show simple item record

Utilization of new generation sequencing methods to elucidate cystic fibrosis-like phenotype at patients with unclear illness of molecular type.
dc.contributor.advisorMacek, Milan
dc.creatorMatějčková, Iva
dc.date.accessioned2017-06-28T10:00:24Z
dc.date.available2017-06-28T10:00:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/85638
dc.description.abstractCystická fibróza (CF) je geneticky podmíněné, autozomálně recesivní onemocnění, které se vyskytuje s prevalencí v evropské populaci přibližně 1:2500 - 1:1800. U tohoto onemocnění dochází k mutaci v CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) genu s následnou poruchou chloridových kanálů. U takto postižených jedinců pozorujeme zejména chronické dýchací obtíže, pankreatickou insuficienci, vysokou koncentraci chloridových iontů v potu a obstruktivní azospermii. Genetické vyšetření CFTR genu je indikováno u jedinců, kteří splňují klinický obraz CF a mají pozitivní potní test (zvýšená koncentrace chloridů v potu). Genetické vyšetření CFTR genu se většinou provádí pomocí komerčních kitů detekujících nejčastější mutace CFTR genu na území České republiky. Při negativním nálezu je dále prováděna metoda MLPA (multiplex ligation-dependent probe amplification), která zachycuje rozsáhlejší delece a duplikace v genu. V případě negativního nálezu se provádí sekvenace všech exonů CFTR genu. I přes velmi dobře zavedený algoritmus vyšetření zůstávají někteří pacienti trpící projevy CF bez objasnění příčiny jejich onemocnění na genetické úrovni. Díky rozvoji sekvenování nové generace je možné diagnostiku CF zefektivnit a odhalit varianty, které nebyly zachyceny předešlými metodami.cs_CZ
dc.description.abstractCystic fibrosis (CF) is genetically conditioned, autosomal recessive disease that occurs in the European population with a prevalence of about 1:2500 - 1:1800. In this disease we observe a mutation of the CTFR gene with subsequent fault in chloride channels. Such afflicted individuals usually suffer from chronic respiratory problems, pancreatic insufficiency, high concentration of chloride ions in sweat and obstructive azoospermia. Genetic testing of CFTR gene is indicated in individuals who meet the CF clinical picture and a positive sweat test (increased concentration of chlorides in the sweat). Genetic testing of the CFTR gene is usually done by using commercial kits detecting the most common mutations of the CFTR gene in the Czech Republic. If the testing results are negative, it is further performed an MLPA method that captures the larger deletions and duplications of gene, eventually a sequencing of all exons is. Despite the well-established algorithm of the testing, some patients suffering from symptoms of CF are left without genetic findings. Thanks to development of next generation sequencing, it is possible to make the diagnosis of CF more effective and uncover the variants that were not captured by previous methods.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectCystická fibrózacs_CZ
dc.subjectCFTRcs_CZ
dc.subjectmolekulárně genetická diagnostikacs_CZ
dc.subjectsekvenování nové generace - Illuminacs_CZ
dc.subjectCystic fibrosisen_US
dc.subjectCFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator)en_US
dc.subjectmolecular genetic diagnosticsen_US
dc.subjectnext generation sequencing - Illuminaen_US
dc.titleVyužití sekvenačních metod nové generace pro objasnění fenotypu podobného CF u pacientů s nejasnou molekulární podstatou onemocnění.cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-06-07
dc.description.departmentDepartment of Genetics and Microbiologyen_US
dc.description.departmentKatedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId159338
dc.title.translatedUtilization of new generation sequencing methods to elucidate cystic fibrosis-like phenotype at patients with unclear illness of molecular type.en_US
dc.contributor.refereeHolá, Dana
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGenetika, molekulární biologie a virologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineGenetics, Molecular Biology and Virologyen_US
thesis.degree.programBiologyen_US
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csGenetika, molekulární biologie a virologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enGenetics, Molecular Biology and Virologyen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csCystická fibróza (CF) je geneticky podmíněné, autozomálně recesivní onemocnění, které se vyskytuje s prevalencí v evropské populaci přibližně 1:2500 - 1:1800. U tohoto onemocnění dochází k mutaci v CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) genu s následnou poruchou chloridových kanálů. U takto postižených jedinců pozorujeme zejména chronické dýchací obtíže, pankreatickou insuficienci, vysokou koncentraci chloridových iontů v potu a obstruktivní azospermii. Genetické vyšetření CFTR genu je indikováno u jedinců, kteří splňují klinický obraz CF a mají pozitivní potní test (zvýšená koncentrace chloridů v potu). Genetické vyšetření CFTR genu se většinou provádí pomocí komerčních kitů detekujících nejčastější mutace CFTR genu na území České republiky. Při negativním nálezu je dále prováděna metoda MLPA (multiplex ligation-dependent probe amplification), která zachycuje rozsáhlejší delece a duplikace v genu. V případě negativního nálezu se provádí sekvenace všech exonů CFTR genu. I přes velmi dobře zavedený algoritmus vyšetření zůstávají někteří pacienti trpící projevy CF bez objasnění příčiny jejich onemocnění na genetické úrovni. Díky rozvoji sekvenování nové generace je možné diagnostiku CF zefektivnit a odhalit varianty, které nebyly zachyceny předešlými metodami.cs_CZ
uk.abstract.enCystic fibrosis (CF) is genetically conditioned, autosomal recessive disease that occurs in the European population with a prevalence of about 1:2500 - 1:1800. In this disease we observe a mutation of the CTFR gene with subsequent fault in chloride channels. Such afflicted individuals usually suffer from chronic respiratory problems, pancreatic insufficiency, high concentration of chloride ions in sweat and obstructive azoospermia. Genetic testing of CFTR gene is indicated in individuals who meet the CF clinical picture and a positive sweat test (increased concentration of chlorides in the sweat). Genetic testing of the CFTR gene is usually done by using commercial kits detecting the most common mutations of the CFTR gene in the Czech Republic. If the testing results are negative, it is further performed an MLPA method that captures the larger deletions and duplications of gene, eventually a sequencing of all exons is. Despite the well-established algorithm of the testing, some patients suffering from symptoms of CF are left without genetic findings. Thanks to development of next generation sequencing, it is possible to make the diagnosis of CF more effective and uncover the variants that were not captured by previous methods.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV