Show simple item record

The use of molecular-biology methods (QRT-PCR) and immunocytological methods (flow cytometry and immunocytochemistry) for the detection of minimal residual disease in neuroblastoma
Využití molekulárně biologických (QRT-PCR) a imunocytologických metod (průtokový cytometr a imunocytochemie) pro detekci minimální reziduální nemoci u neuroblastomu.
dc.contributor.advisorVícha, Aleš
dc.creatorGrüncveigová, Veronika
dc.date.accessioned2017-06-26T09:39:21Z
dc.date.available2017-06-26T09:39:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/85468
dc.description.abstractS rozvojem molekulárn -biologických metod se pozornost soust e uje na možnosti detekce minimální reziduální nemoci (minimal residual disease, MRD) u solidních nádor . V naší práci se soust edíme na d kaz p ítomnosti MRD u neuroblastom . Neuroblastom je nádor periferního sympatického nervového systému, který zahrnuje až desetinu všech d tských solidních nádor . Otázkou z stává, zda p ítomnost MRD v kostní d eni bude možné využít jako nezávislý prognostický znak. S tím je spojena i další otázka, jakou techniku je k jejímu prokázání nejvhodn jší použít, p ípadn jaký znak vyšet ovat. K detekci MRD u neuroblastom je možné využít n kolik metodických p ístup , které se odlišují nejen nákladností a pracností, ale zejména senzitivitou a specificitou. Detekují se nádorové bu ky v periferní krvi nebo v kostní d eni. Kostní d e je velmi astým místem metastatického postižení u neuroblastomu. P i vstupním vyšet ení kostní d en pomocí standardního cytomorfologického vyšet ení je pozitivita zachycena u více než 85 % p ípad neuroblastom vysokého rizika. Koncentrace nádorových bun k je však asto v kostní d eni nebo periferní krvi v hodnotách (p edevším v pr b hu terapie nebo po jejím ukon ení), které jsou hluboko pod detek ním limitem standardních vyšet ovacích metod: cytomorfologické vyšet ení, zobrazovací metody...cs_CZ
dc.description.abstractWith a continuous development of molecular-biology methods more attention has been paid to molecular detection of minimal residual diseases in solid tumors. In our study we focused on detection of MRD in neuroblastoma. Neuroblastoma is one of the peripheral neuroblastic tumors (pNTs) that accounts approximately for10 percent of all childhood cancers. The question raised however not answered until this day is whether evidence of MRD in bone marrow may be used as independent prognostic factor in diagnosis of neuroblastoma. Furthermore, it is important to establish what kind of testing technique should be used and what values to look at. There exist various methodologies in detection of MRD evidence in neuroblastoma. These methods differ in cost and complexity, but mainly some of them are more specific and sensitive than the other. Cancer cells may be detected in the blood as well as in the bone marrow. Very often it is the bone marrow that is affected by the metastasis in neuroblastoma, therefore 85% of all high risk neuroblastomas show positive results in the standard cytomorphology tests of bone marrow. Low numbers of cancer cells in bone marrow or peripheral blood (especially during or after the end of treatment) are below the standard values of detection limit in most of the classic methodologies...en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectneuroblastómcs_CZ
dc.subjectQRT-PCRcs_CZ
dc.subjectprietoková cytometriacs_CZ
dc.subjectimunocytochémiacs_CZ
dc.subjectmorfológiacs_CZ
dc.subjectkostná dreňcs_CZ
dc.subjectperiférna krvcs_CZ
dc.subjectneuroblastomaen_US
dc.subjectQRT-PCRen_US
dc.subjectflow cytometryen_US
dc.subjectimunocytochemistryen_US
dc.subjectmorfologyen_US
dc.subjectbone marowen_US
dc.subjectperipheral blooden_US
dc.titleVyužitie molekulárno-biologických metód (QRT-PCR) a imunocytologických metód (prietoková cytometria a imunocytochémia) pre detekciu minimálne reziduálnej choroby u neuroblastómusk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-06-05
dc.description.departmentDepartment of Anthropology and Human Geneticsen_US
dc.description.departmentKatedra antropologie a genetiky člověkacs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId128551
dc.title.translatedThe use of molecular-biology methods (QRT-PCR) and immunocytological methods (flow cytometry and immunocytochemistry) for the detection of minimal residual disease in neuroblastomaen_US
dc.title.translatedVyužití molekulárně biologických (QRT-PCR) a imunocytologických metod (průtokový cytometr a imunocytochemie) pro detekci minimální reziduální nemoci u neuroblastomu.cs_CZ
dc.contributor.refereeDaňková, Pavlína
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAntropologie a genetika člověkacs_CZ
thesis.degree.disciplineAnthropology and Human Geneticsen_US
thesis.degree.programBiologyen_US
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAntropologie a genetika člověkacs_CZ
uk.degree-discipline.enAnthropology and Human Geneticsen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csNeprospělcs_CZ
thesis.grade.enFailen_US
uk.abstract.csS rozvojem molekulárn -biologických metod se pozornost soust e uje na možnosti detekce minimální reziduální nemoci (minimal residual disease, MRD) u solidních nádor . V naší práci se soust edíme na d kaz p ítomnosti MRD u neuroblastom . Neuroblastom je nádor periferního sympatického nervového systému, který zahrnuje až desetinu všech d tských solidních nádor . Otázkou z stává, zda p ítomnost MRD v kostní d eni bude možné využít jako nezávislý prognostický znak. S tím je spojena i další otázka, jakou techniku je k jejímu prokázání nejvhodn jší použít, p ípadn jaký znak vyšet ovat. K detekci MRD u neuroblastom je možné využít n kolik metodických p ístup , které se odlišují nejen nákladností a pracností, ale zejména senzitivitou a specificitou. Detekují se nádorové bu ky v periferní krvi nebo v kostní d eni. Kostní d e je velmi astým místem metastatického postižení u neuroblastomu. P i vstupním vyšet ení kostní d en pomocí standardního cytomorfologického vyšet ení je pozitivita zachycena u více než 85 % p ípad neuroblastom vysokého rizika. Koncentrace nádorových bun k je však asto v kostní d eni nebo periferní krvi v hodnotách (p edevším v pr b hu terapie nebo po jejím ukon ení), které jsou hluboko pod detek ním limitem standardních vyšet ovacích metod: cytomorfologické vyšet ení, zobrazovací metody...cs_CZ
uk.abstract.enWith a continuous development of molecular-biology methods more attention has been paid to molecular detection of minimal residual diseases in solid tumors. In our study we focused on detection of MRD in neuroblastoma. Neuroblastoma is one of the peripheral neuroblastic tumors (pNTs) that accounts approximately for10 percent of all childhood cancers. The question raised however not answered until this day is whether evidence of MRD in bone marrow may be used as independent prognostic factor in diagnosis of neuroblastoma. Furthermore, it is important to establish what kind of testing technique should be used and what values to look at. There exist various methodologies in detection of MRD evidence in neuroblastoma. These methods differ in cost and complexity, but mainly some of them are more specific and sensitive than the other. Cancer cells may be detected in the blood as well as in the bone marrow. Very often it is the bone marrow that is affected by the metastasis in neuroblastoma, therefore 85% of all high risk neuroblastomas show positive results in the standard cytomorphology tests of bone marrow. Low numbers of cancer cells in bone marrow or peripheral blood (especially during or after the end of treatment) are below the standard values of detection limit in most of the classic methodologies...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra antropologie a genetiky člověkacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV