Show simple item record

The Kindergarten Director evaluation as an instrument of his/her development
dc.contributor.advisorTrunda, Jiří
dc.creatorKovářová, Jana
dc.date.accessioned2017-06-28T10:04:06Z
dc.date.available2017-06-28T10:04:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/85438
dc.description.abstractCílem diplomové práce je vymezit základními pojmy - evaluace, evaluační teorie, kompetence a role ředitele mateřské školy, evaluace ředitele mateřské školy jako nástroj jeho rozvoje. Praktická část je zaměřena na popis napětí mezi představami a skutečností evaluace ředitelů mateřských škol v rámci České republiky. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením pojmu evaluace a popisem různých evaluačních teorií a jejich tříděním za použití nejen české literatury ale také zahraničních zdrojů. Současně jsou vysvětleny pojmy ředitel mateřské školy, jeho odpovědnosti, role a kompetence včetně specifik práce ředitele mateřské školy. Konec teoretické části je věnován evaluaci ředitele mateřské školy. Praktická část popisuje zjištěné skutečnosti, které se týkají evaluace ředitele mateřské školy ze strany České školní inspekce. Jsou popsány základní nástroje podpory ředitelů mateřských škol, nejen jejich možnost využití, jejich přednosti, ale také překážky, které brání ve využití těchto nástrojů. Na základě výzkumného šetření jsou popsány nejen změny zaměřené na podporu ředitelů mateřských škol, ale také to, jak jsou řediteli mateřských škol vnímány. Součástí praktické části je také otázka vlivu zjišťování České školní inspekce na vzdělávací politiku České republiky. KLÍČOVÁ SLOVA evaluace, evaluační teorie,...cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to define basic terms - evaluation, evaluation theory, responsibilities and the role of the director of the kindergarten, kindergarten director's evaluation as a tool for his/her development. The practical part is focused on describing the tension between ideas and practice in the evaluation of the directors of kindergartens in the Czech Republic. The theoretical part focuses on explanation of the term "evaluation" and includes description of various theories of evaluation and their classification using not only Czech but also foreign literature sources. At the same time the terms such as the director of the kindergarten, his/her responsibilities and roles including the specifics of the work of the director of the kindergarten are explained. The end of the theoretical part is devoted to the evaluation of the director of the kindergarten. The practical part describes the findings which relate to the evaluation of the director of the kindergarten from the Czech School Inspectorate perspective. The basic tools of the support of the directors are described including not only the ability for their usage, their strengths, but also barriers that prevent the use of these tools. Based on the research, there are described not only changes aimed at encouraging the directors of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectevaluacecs_CZ
dc.subjectevaluační teoriecs_CZ
dc.subjectředitel mateřské školycs_CZ
dc.subjectrole a kompetence ředitel mateřské školycs_CZ
dc.subjectevaluace ředitele mateřské školy jako nástroj jeho rozvojecs_CZ
dc.subjectevaluationen_US
dc.subjectevaluation theoryen_US
dc.subjectthe director of the kindergartenen_US
dc.subjectroles and responsibilities of the director of the kindergartenen_US
dc.subjectevaluation of the kindergarten director as a tool for his developmenten_US
dc.titleEvaluace ředitele mateřské školy jako nástroj jeho rozvojecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-06-02
dc.description.departmentCentrum školského managementucs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId186752
dc.title.translatedThe Kindergarten Director evaluation as an instrument of his/her developmenten_US
dc.contributor.refereeTureckiová, Michaela
dc.identifier.aleph002142198
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineManagement vzdělávánícs_CZ
thesis.degree.disciplineManagement of Educationen_US
thesis.degree.programSpecializations in Pedagogyen_US
thesis.degree.programSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Centrum školského managementucs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csManagement vzdělávánícs_CZ
uk.degree-discipline.enManagement of Educationen_US
uk.degree-program.csSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Pedagogyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csCílem diplomové práce je vymezit základními pojmy - evaluace, evaluační teorie, kompetence a role ředitele mateřské školy, evaluace ředitele mateřské školy jako nástroj jeho rozvoje. Praktická část je zaměřena na popis napětí mezi představami a skutečností evaluace ředitelů mateřských škol v rámci České republiky. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením pojmu evaluace a popisem různých evaluačních teorií a jejich tříděním za použití nejen české literatury ale také zahraničních zdrojů. Současně jsou vysvětleny pojmy ředitel mateřské školy, jeho odpovědnosti, role a kompetence včetně specifik práce ředitele mateřské školy. Konec teoretické části je věnován evaluaci ředitele mateřské školy. Praktická část popisuje zjištěné skutečnosti, které se týkají evaluace ředitele mateřské školy ze strany České školní inspekce. Jsou popsány základní nástroje podpory ředitelů mateřských škol, nejen jejich možnost využití, jejich přednosti, ale také překážky, které brání ve využití těchto nástrojů. Na základě výzkumného šetření jsou popsány nejen změny zaměřené na podporu ředitelů mateřských škol, ale také to, jak jsou řediteli mateřských škol vnímány. Součástí praktické části je také otázka vlivu zjišťování České školní inspekce na vzdělávací politiku České republiky. KLÍČOVÁ SLOVA evaluace, evaluační teorie,...cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of the thesis is to define basic terms - evaluation, evaluation theory, responsibilities and the role of the director of the kindergarten, kindergarten director's evaluation as a tool for his/her development. The practical part is focused on describing the tension between ideas and practice in the evaluation of the directors of kindergartens in the Czech Republic. The theoretical part focuses on explanation of the term "evaluation" and includes description of various theories of evaluation and their classification using not only Czech but also foreign literature sources. At the same time the terms such as the director of the kindergarten, his/her responsibilities and roles including the specifics of the work of the director of the kindergarten are explained. The end of the theoretical part is devoted to the evaluation of the director of the kindergarten. The practical part describes the findings which relate to the evaluation of the director of the kindergarten from the Czech School Inspectorate perspective. The basic tools of the support of the directors are described including not only the ability for their usage, their strengths, but also barriers that prevent the use of these tools. Based on the research, there are described not only changes aimed at encouraging the directors of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Centrum školského managementucs_CZ
dc.identifier.lisID990021421980106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV