Show simple item record

Elementary art schools directors typology from the point of view of their self concept
dc.contributor.advisorTrunda, Jiří
dc.creatorBreczková, Zora
dc.date.accessioned2017-06-23T09:49:32Z
dc.date.available2017-06-23T09:49:32Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/85434
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zkoumáním a hlubším pochopením problematiky vztahu typologie osobnosti a stylem řízení vedoucích pracovníků v českém školství, tedy ředitelů, z pohledu jejich sebepojetí. Smyslem je zjistit existenci vztahu mezi osobnostními charakteristikami a způsobem vedení školy. Jaká typologie ředitele v českém vzdělávacím systému se dá považovat za efektivní ve vztahu k řízení vzdělávací instituce jako je česká škola a zda si toto prostředí žádá svou "vlastní" typologii. Vychází z teoretických podkladů a poznatků, zabývající se osobností a různými teoriemi o její typologii, manažerském pojetí ředitele školy v ČR, styly řízení, existencí typologií příbuzných oblastí. Výzkumné šetření bude probíhat kombinací forem, a to formou dotazníkovou a formou polo-strukturovaných rozhovorů. Základním výzkumným vzorkem jsou ředitelé základních uměleckých škol České republiky.cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis deals with the exploration and deeper understanding of the problems of relations personality typology and style of management of executives in the Czech education system, ie directors, from the perspective of self-concept. The purpose is to ascertain existence of a relationship between personality characteristics and the manner of school management. What typology director of the Czech education system can be considered effective in relation to the management of educational institutions such as the Czech school and whether this environment calls for a new, own typology. Based on the theoretical background and knowledge dealing with the personality and different theories about its typology, managerial approach to the school principal in the Czech Republic, management styles, the typology of the existence of related areas. The survey will be a combination of forms, in the form of a questionnaire in the form of semi-structured interviews. The basic research sample are directors of art schools of the Czech Republic.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectŘeditelcs_CZ
dc.subjectmanažercs_CZ
dc.subjectleadercs_CZ
dc.subjecttypologie osobnostics_CZ
dc.subjectosobnostcs_CZ
dc.subjectsebepoznánícs_CZ
dc.subjectsebepojetícs_CZ
dc.subjectzákladní umělecká školacs_CZ
dc.subjectvedení lidícs_CZ
dc.subjectDirectoren_US
dc.subjectmanageren_US
dc.subjectleaderen_US
dc.subjecttypology of personalityen_US
dc.subjectself-knowledgeen_US
dc.subjectself-concepten_US
dc.subjectelementary school of artsen_US
dc.subjectleadershipen_US
dc.titleTypologie ředitelů základních uměleckých škol v jejich sebepojetícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-05-23
dc.description.departmentCentrum školského managementucs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId186749
dc.title.translatedElementary art schools directors typology from the point of view of their self concepten_US
dc.contributor.refereeVeteška, Jaroslav
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineManagement vzdělávánícs_CZ
thesis.degree.disciplineManagement of Educationen_US
thesis.degree.programSpecializations in Pedagogyen_US
thesis.degree.programSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csManagement vzdělávánícs_CZ
uk.degree-discipline.enManagement of Educationen_US
uk.degree-program.csSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Pedagogyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá zkoumáním a hlubším pochopením problematiky vztahu typologie osobnosti a stylem řízení vedoucích pracovníků v českém školství, tedy ředitelů, z pohledu jejich sebepojetí. Smyslem je zjistit existenci vztahu mezi osobnostními charakteristikami a způsobem vedení školy. Jaká typologie ředitele v českém vzdělávacím systému se dá považovat za efektivní ve vztahu k řízení vzdělávací instituce jako je česká škola a zda si toto prostředí žádá svou "vlastní" typologii. Vychází z teoretických podkladů a poznatků, zabývající se osobností a různými teoriemi o její typologii, manažerském pojetí ředitele školy v ČR, styly řízení, existencí typologií příbuzných oblastí. Výzkumné šetření bude probíhat kombinací forem, a to formou dotazníkovou a formou polo-strukturovaných rozhovorů. Základním výzkumným vzorkem jsou ředitelé základních uměleckých škol České republiky.cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis deals with the exploration and deeper understanding of the problems of relations personality typology and style of management of executives in the Czech education system, ie directors, from the perspective of self-concept. The purpose is to ascertain existence of a relationship between personality characteristics and the manner of school management. What typology director of the Czech education system can be considered effective in relation to the management of educational institutions such as the Czech school and whether this environment calls for a new, own typology. Based on the theoretical background and knowledge dealing with the personality and different theories about its typology, managerial approach to the school principal in the Czech Republic, management styles, the typology of the existence of related areas. The survey will be a combination of forms, in the form of a questionnaire in the form of semi-structured interviews. The basic research sample are directors of art schools of the Czech Republic.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Centrum školského managementucs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV