Show simple item record

Analysis of the secondary education in the Vysočina Region in context of demographic development
dc.contributor.advisorHulíková Tesárková, Klára
dc.creatorVávrů, Tereza
dc.date.accessioned2017-06-23T09:46:06Z
dc.date.available2017-06-23T09:46:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/85413
dc.description.abstractAnalýza středního školství v Kraji Vysočina v kontextu demografického vývoje Abstrakt Cílem této práce je ukázat propojení mezi demografickým vývojem a vývojem vzdělávací soustavy, zde konkrétně na příkladu demografického vývoje Kraje Vysočina a jeho vlivu na střední vzdělávání v kraji. Kraj Vysočina byl vybrán proto, že se vyznačuje mnohými specifiky, která ho odlišují od ostatních krajů (např. vysoký počet malých obcí, venkovská a tradiční charakteristika kraje, nižší vzdělanostní úroveň obyvatelstva). Nejdříve je zhodnocen dosavadní demografický vývoj v kraji, v jehož kontextu je následně hodnocen vývoj vzdělávací soustavy. Poté je zkoumán vývoj počtu středních škol, jejich oborová struktura a územní rozmístění v kraji. Rovněž hodnotíme současné kapacity těchto středních škol. Jádrem analýzy je vytvoření odvozené prognózy počtu žáků v jednotlivých okresech kraje za pomoci využití měr účasti žáků na středním vzdělávání v okrese. Díky tomu, že odhad probíhá na úrovni okresů, je možné zohlednit i dojížďku mezi okresy v rámci kraje. Na závěr jsou představeny tři různé scénáře, jak by se mohly počty žáků v jednotlivých kategoriích oborů středního vzdělávání vyvíjet do budoucna. Jeden scénář odráží současné trendy ve středním vzdělávání v Kraji Vysočina, a proto se jeví jako nejpravděpodobnější. Další scénář...cs_CZ
dc.description.abstractAnalysis of the secondary education in the Vysočina Region in context of demographic development Abstract The aim of this thesis is to show the link between the demographic development and the development of the educational system, particularly on the example of the demographic development of the Vysočina Region and its impact on the secondary education in this region. The Vysočina Region was chosen because it is characterized by numerous specifics that distinguish it from other regions (e.g. a large number of small municipalities, rural and traditional characteristics of the region and lower education attainment of the population). Firstly, the current demographic development of the region is evaluated, secondly the development of the educational system is evaluated in its context. Afterwards, we examine the development of the number of secondary schools, the structure of their fields of education and their territorial distribution in the region. We also evaluate the current capacity of the secondary schools. The core of the analysis is the creation of derived forecast of the number of pupils in the various districts of the region through the use of rates of participation in secondary education in the districts. Because the estimate is carried out at the district level, it is possible to take into account...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectKraj Vysočinacs_CZ
dc.subjectstřední vzdělávánícs_CZ
dc.subjectstřední školycs_CZ
dc.subjectpopulační prognózacs_CZ
dc.subjectodvozená prognózacs_CZ
dc.subjectmíry účasti žáků na středním vzdělávánícs_CZ
dc.subjectobory středního vzdělávánícs_CZ
dc.subjectkapacity oborůcs_CZ
dc.subjectkapacity školcs_CZ
dc.subjectThe Vysočina Regionen_US
dc.subjectsecondary educationen_US
dc.subjectsecondary schoolsen_US
dc.subjectpopulation forecasten_US
dc.subjectderived forecasten_US
dc.subjectrates of participation in secondary educationen_US
dc.subjectfields of study of secondary educationen_US
dc.subjectcapacity of fields of studyen_US
dc.subjectcapacity of schoolsen_US
dc.titleAnalýza středního školství v Kraji Vysočina v kontextu demografického vývojecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-06-02
dc.description.departmentDepartment of Demography and Geodemographyen_US
dc.description.departmentKatedra demografie a geodemografiecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId64878
dc.title.translatedAnalysis of the secondary education in the Vysočina Region in context of demographic developmenten_US
dc.contributor.refereeKleňhová, Michaela
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineDemografiecs_CZ
thesis.degree.disciplineDemographyen_US
thesis.degree.programDemographyen_US
thesis.degree.programDemografiecs_CZ
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csDemografiecs_CZ
uk.degree-discipline.enDemographyen_US
uk.degree-program.csDemografiecs_CZ
uk.degree-program.enDemographyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csAnalýza středního školství v Kraji Vysočina v kontextu demografického vývoje Abstrakt Cílem této práce je ukázat propojení mezi demografickým vývojem a vývojem vzdělávací soustavy, zde konkrétně na příkladu demografického vývoje Kraje Vysočina a jeho vlivu na střední vzdělávání v kraji. Kraj Vysočina byl vybrán proto, že se vyznačuje mnohými specifiky, která ho odlišují od ostatních krajů (např. vysoký počet malých obcí, venkovská a tradiční charakteristika kraje, nižší vzdělanostní úroveň obyvatelstva). Nejdříve je zhodnocen dosavadní demografický vývoj v kraji, v jehož kontextu je následně hodnocen vývoj vzdělávací soustavy. Poté je zkoumán vývoj počtu středních škol, jejich oborová struktura a územní rozmístění v kraji. Rovněž hodnotíme současné kapacity těchto středních škol. Jádrem analýzy je vytvoření odvozené prognózy počtu žáků v jednotlivých okresech kraje za pomoci využití měr účasti žáků na středním vzdělávání v okrese. Díky tomu, že odhad probíhá na úrovni okresů, je možné zohlednit i dojížďku mezi okresy v rámci kraje. Na závěr jsou představeny tři různé scénáře, jak by se mohly počty žáků v jednotlivých kategoriích oborů středního vzdělávání vyvíjet do budoucna. Jeden scénář odráží současné trendy ve středním vzdělávání v Kraji Vysočina, a proto se jeví jako nejpravděpodobnější. Další scénář...cs_CZ
uk.abstract.enAnalysis of the secondary education in the Vysočina Region in context of demographic development Abstract The aim of this thesis is to show the link between the demographic development and the development of the educational system, particularly on the example of the demographic development of the Vysočina Region and its impact on the secondary education in this region. The Vysočina Region was chosen because it is characterized by numerous specifics that distinguish it from other regions (e.g. a large number of small municipalities, rural and traditional characteristics of the region and lower education attainment of the population). Firstly, the current demographic development of the region is evaluated, secondly the development of the educational system is evaluated in its context. Afterwards, we examine the development of the number of secondary schools, the structure of their fields of education and their territorial distribution in the region. We also evaluate the current capacity of the secondary schools. The core of the analysis is the creation of derived forecast of the number of pupils in the various districts of the region through the use of rates of participation in secondary education in the districts. Because the estimate is carried out at the district level, it is possible to take into account...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra demografie a geodemografiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV