Show simple item record

Population development and emigration of Maghreb's countries
dc.contributor.advisorKocourková, Jiřina
dc.creatorVokatá, Petra
dc.date.accessioned2017-06-23T09:45:00Z
dc.date.available2017-06-23T09:45:00Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/85406
dc.description.abstractPopulační vývoj a emigrace ze zemí Maghrebu Abstrakt Hlavním cílem diplomové práce je v kontextu populačního vývoje zemí regionu Maghreb zmapovat migrační situaci a migrační trendy celého území od roku 1990 do současnosti, a to v souvislosti s populačním vývojem států, důraz byl kladen na populační růst zemí - přirozený a celkový. Mimo rozboru celého Maghrebu jakožto celku jsou demografické parametry detailně pousuzovány na příkladu Tuniska. Odhaluje se, že migrační toky obyvatel severních afrických zemí jsou směřovány převážně do Evropy, analýza je zaměřena na rozbor cílových zemí emigrantů a na změny v průběhu sledovaného období, využívá jak běžných demografických ukazatelů, zároveň vlastních metod zpracování mnohdy obtížně dostupných dat a empirického šetření. Výchozí základ analyzování dané problematiky představují teoretické koncepce populačního vývoje arabských zemí s důrazem na demografickou revoluci a závislý migrační přechod. Analýza odhalila, že v žádné ze zemí Maghrebu nebyla prozatím demografická revoluce ukončena, průběh druhé fáze demografické revoluce se od roku 2000 pozastavil, stagnace byla doprovázena narůstající mezinárodní emigrací. Klíčová slova: migrace, migrační trendy, populační růst, cílová země, uprchlík, Maghreb, Tuniskocs_CZ
dc.description.abstractPopulation development and emigration of Maghreb's countries Abstract The main aim of diploma thesis is to map the migratory situation and trends of all area since 1990 up to the present in context of the population development in region of Maghreb's countries. This all is in connection with the population growth of the states - natural and total. Apart from the analysis of the whole Maghreb as one unit, the demographic parameters are in detail assessed on the example Tunisia. It is estimated that migratory streams of the inhabitants of North Africa's countries are largely directed to Europe. The analasis is focused on the breakdown of the target countries, emigrants and on changes during the reporting period. The analasis uses conventional demographic indicators, its own methods of processing often difficult available data at the same time and empirical investigation. The initial basis of analyzing given issues show the theoretical conception of population development in Arabic countries, with emphasis on demographic transition and dependent migratory transition. Analysis revealed that none of Maghreb's countries has not yet completed demographic transition, the second stage of the demographic transition since 2000 suspended. Keywords: migration, migratory trends, population development, population growth,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectmigracecs_CZ
dc.subjectmigrační trendycs_CZ
dc.subjectpopulační růstcs_CZ
dc.subjectcílová zeměcs_CZ
dc.subjectuprchlíkcs_CZ
dc.subjectMaghrebcs_CZ
dc.subjectTuniskocs_CZ
dc.subjectmigrationen_US
dc.subjectmigratory trendsen_US
dc.subjectpopulation developmenten_US
dc.subjectpopulation growthen_US
dc.subjectthe target countryen_US
dc.subjecta refugeeen_US
dc.subjectMaghreben_US
dc.subjectTunisiaen_US
dc.titlePopulační vývoj a emigrace ze zemí Maghrebucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-06-02
dc.description.departmentDepartment of Demography and Geodemographyen_US
dc.description.departmentKatedra demografie a geodemografiecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId67716
dc.title.translatedPopulation development and emigration of Maghreb's countriesen_US
dc.contributor.refereeKalibová, Květa
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineDemografiecs_CZ
thesis.degree.disciplineDemographyen_US
thesis.degree.programDemographyen_US
thesis.degree.programDemografiecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra demografie a geodemografiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Demography and Geodemographyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csDemografiecs_CZ
uk.degree-discipline.enDemographyen_US
uk.degree-program.csDemografiecs_CZ
uk.degree-program.enDemographyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPopulační vývoj a emigrace ze zemí Maghrebu Abstrakt Hlavním cílem diplomové práce je v kontextu populačního vývoje zemí regionu Maghreb zmapovat migrační situaci a migrační trendy celého území od roku 1990 do současnosti, a to v souvislosti s populačním vývojem států, důraz byl kladen na populační růst zemí - přirozený a celkový. Mimo rozboru celého Maghrebu jakožto celku jsou demografické parametry detailně pousuzovány na příkladu Tuniska. Odhaluje se, že migrační toky obyvatel severních afrických zemí jsou směřovány převážně do Evropy, analýza je zaměřena na rozbor cílových zemí emigrantů a na změny v průběhu sledovaného období, využívá jak běžných demografických ukazatelů, zároveň vlastních metod zpracování mnohdy obtížně dostupných dat a empirického šetření. Výchozí základ analyzování dané problematiky představují teoretické koncepce populačního vývoje arabských zemí s důrazem na demografickou revoluci a závislý migrační přechod. Analýza odhalila, že v žádné ze zemí Maghrebu nebyla prozatím demografická revoluce ukončena, průběh druhé fáze demografické revoluce se od roku 2000 pozastavil, stagnace byla doprovázena narůstající mezinárodní emigrací. Klíčová slova: migrace, migrační trendy, populační růst, cílová země, uprchlík, Maghreb, Tuniskocs_CZ
uk.abstract.enPopulation development and emigration of Maghreb's countries Abstract The main aim of diploma thesis is to map the migratory situation and trends of all area since 1990 up to the present in context of the population development in region of Maghreb's countries. This all is in connection with the population growth of the states - natural and total. Apart from the analysis of the whole Maghreb as one unit, the demographic parameters are in detail assessed on the example Tunisia. It is estimated that migratory streams of the inhabitants of North Africa's countries are largely directed to Europe. The analasis is focused on the breakdown of the target countries, emigrants and on changes during the reporting period. The analasis uses conventional demographic indicators, its own methods of processing often difficult available data at the same time and empirical investigation. The initial basis of analyzing given issues show the theoretical conception of population development in Arabic countries, with emphasis on demographic transition and dependent migratory transition. Analysis revealed that none of Maghreb's countries has not yet completed demographic transition, the second stage of the demographic transition since 2000 suspended. Keywords: migration, migratory trends, population development, population growth,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra demografie a geodemografiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV