Show simple item record

Behavioral and emotional disorders in the context of school and social consequences for the first grade of elementary school pupil
dc.contributor.advisorVeselá, Věra
dc.creatorHlaváčková, Kateřina
dc.date.accessioned2017-08-18T09:59:42Z
dc.date.available2017-08-18T09:59:42Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/85344
dc.description.abstractPoruchy chování a emocí v kontextu školních a sociálních důsledků na žáka 1. stupně základní školy. Abstrakt: Diplomová práce se zabývala problematikou poruch chování u dětí mladšího školního věku. Jejím hlavním cílem bylo zjistit rozsah poruchového chování žáků 1. st. základní školy z pohledu učitelů a zmapovat, jaké symptomy poruch chování se nejčastěji projevují u žáků v několika pražských základních školách. Dále pak analyzovat vliv těchto projevů, resp. poruchového chování na školní prospěch, vztahy s vrstevníky a vztahové postoje učitelů k žákům s problémovým chováním. Posledním cílem bylo zmapovat a posoudit spolupráci školy a rodiny, projevený zájem a ochotu rodiny ke spolupráci na případné nápravě či navržených výchovných opatřeních ze strany školy. Tato práce má zcela praktický charakter, jelikož mapuje skutečný pedagogický terén a jejími jedinými respondenty byli třídní učitelé, u kterých se předpokládala znalost jejich třídních kolektivů. V teoretické části diplomové práce jsou s pomocí odborných zdrojů popsány jednak poruchy chování, které mají výchovně, sociálně či osobnostně podmíněný základ, ale také poruchy, za jejichž příčinu je považováno organické poškození CNS a které jsou laické veřejnosti známé pod názvem ADHD. Zmíněny jsou také tzv. symptomatologické poruchy chování. Část praktická...cs_CZ
dc.description.abstractBehavioral and emotional disorders in the context of school and social consequences for the first grade of elementary school pupil. Abstract: This dissertation dealt with the issue of behavioral disorders with children in younger school age. Its main goal was to ascertine the extent of the behavioral disorders of pupils in the first grade of primary school from the teachers perspective and to find out which symptoms of behavioural disorders are the most frequently manifested by pupils in several elementary schools in Prague. Then to analyze the impact of these symptoms or rather behavior disorder on school results, peer relations and relational attitudes of teachers to pupils with behavioral disorders. The final aim was to find out and assess the cooperation between school and the family. Also interest and willingness of the family to collaborate on potentional correction or educational measures proposed by school. This dissertation is entirely practical because it presents a real pedagogical background and its only respondents were the class teachers, which were supposed to know the relations in the classroom. The theoretical part describes by using a specialized sources at first beavioral disorders that have educationnally, socially or personality conditioned basis, but also disorders for whose cause is...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectbehavioral disorderen_US
dc.subjectsymptomen_US
dc.subjectADDen_US
dc.subjectADHDen_US
dc.subjectparentingen_US
dc.subjectfamilyen_US
dc.subjectteacheren_US
dc.subjectsocial behavioren_US
dc.subjectporucha chovánícs_CZ
dc.subjectsymptomcs_CZ
dc.subjectADDcs_CZ
dc.subjectADHDcs_CZ
dc.subjectvýchovacs_CZ
dc.subjectrodinacs_CZ
dc.subjectučitelcs_CZ
dc.subjectsociální chovánícs_CZ
dc.titlePoruchy chování a emocí v kontextu školních a sociálních důsledků na žáka 1. stupně základní školycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-06-01
dc.description.departmentKatedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId188268
dc.title.translatedBehavioral and emotional disorders in the context of school and social consequences for the first grade of elementary school pupilen_US
dc.contributor.refereeŠotolová, Eva
dc.identifier.aleph002141933
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSpecial Educationen_US
thesis.degree.disciplineSpeciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.programSpecial Educationen_US
thesis.degree.programSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enSpecial Educationen_US
uk.degree-program.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enSpecial Educationen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csPoruchy chování a emocí v kontextu školních a sociálních důsledků na žáka 1. stupně základní školy. Abstrakt: Diplomová práce se zabývala problematikou poruch chování u dětí mladšího školního věku. Jejím hlavním cílem bylo zjistit rozsah poruchového chování žáků 1. st. základní školy z pohledu učitelů a zmapovat, jaké symptomy poruch chování se nejčastěji projevují u žáků v několika pražských základních školách. Dále pak analyzovat vliv těchto projevů, resp. poruchového chování na školní prospěch, vztahy s vrstevníky a vztahové postoje učitelů k žákům s problémovým chováním. Posledním cílem bylo zmapovat a posoudit spolupráci školy a rodiny, projevený zájem a ochotu rodiny ke spolupráci na případné nápravě či navržených výchovných opatřeních ze strany školy. Tato práce má zcela praktický charakter, jelikož mapuje skutečný pedagogický terén a jejími jedinými respondenty byli třídní učitelé, u kterých se předpokládala znalost jejich třídních kolektivů. V teoretické části diplomové práce jsou s pomocí odborných zdrojů popsány jednak poruchy chování, které mají výchovně, sociálně či osobnostně podmíněný základ, ale také poruchy, za jejichž příčinu je považováno organické poškození CNS a které jsou laické veřejnosti známé pod názvem ADHD. Zmíněny jsou také tzv. symptomatologické poruchy chování. Část praktická...cs_CZ
uk.abstract.enBehavioral and emotional disorders in the context of school and social consequences for the first grade of elementary school pupil. Abstract: This dissertation dealt with the issue of behavioral disorders with children in younger school age. Its main goal was to ascertine the extent of the behavioral disorders of pupils in the first grade of primary school from the teachers perspective and to find out which symptoms of behavioural disorders are the most frequently manifested by pupils in several elementary schools in Prague. Then to analyze the impact of these symptoms or rather behavior disorder on school results, peer relations and relational attitudes of teachers to pupils with behavioral disorders. The final aim was to find out and assess the cooperation between school and the family. Also interest and willingness of the family to collaborate on potentional correction or educational measures proposed by school. This dissertation is entirely practical because it presents a real pedagogical background and its only respondents were the class teachers, which were supposed to know the relations in the classroom. The theoretical part describes by using a specialized sources at first beavioral disorders that have educationnally, socially or personality conditioned basis, but also disorders for whose cause is...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV