Show simple item record

Issue of learning support tools for 1 st grade elementary special school pupils
dc.contributor.advisorNěmec, Zbyněk
dc.creatorSoukupová, Karolína
dc.date.accessioned2017-06-21T09:51:48Z
dc.date.available2017-06-21T09:51:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/85171
dc.description.abstractPráce se zaměřuje na problematikou výukových opor určených pro žáky 1. stupně základní školy speciální. Teoretická část se zabývá problematiku mentálního postižení s důrazem na faktory, které nejvíce ovlivňují možnost edukace, dále pak aktuální legislativní úpravu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, základní školu speciální včetně stručné charakteristiky vzdělávacího programu a také didaktické prostředky. Výzkumná část práce, realizovaná formou dotazníku, si klade za cíl zjistit názory pedagogů na stávající výukové opory pro daný typ školy i jejich zkušenosti s využíváním materiálů nových, zejména ve vztahu k žákům, kteří jsou do jejich tříd obvykle zařazováni. Inovované učební opory, vytvořené právě na základě předchozích zkušeností, jsou následně ověřeny v praxi a výsledek tohoto ověřování je částečně doložen kazuistikami. Z výzkumného šetření vyplývá, že stávající výukové opory vyhovují žákům, kteří učivo v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem v podstatě ovládají. Ostatní žáci, kterých je dle výsledků větší část, učivo ovládají se značnými mezerami, a tak potřebují učební materiály přizpůsobené jejich vzdělávacím možnostem. Ukázky některých těchto materiálů jsou součástí příloh. KLÍČOVÁ SLOVA: mentální postižení, speciální vzdělávací potřeby, základní škola speciální,...cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma theses is focused on problems of educational support tools for pupils of 1 st grade of The Elementary Special School. A theoretical part deals with problems of the mental handicap, mainly factors that significantly influence ability of education, and with a contemporary legislation of education of children with spetial educational needs. Furthermore it describes teaching programmes and didactic tools which are used at The Elementary Special Schools. Research target of the study is to find out a teacher's opinion about current teaching supports for given type of school and a survey of teacher's experience with use of new methods especially in relation to pupils who are usually integrated to their classes. Innovated teaching supports created on the basis of previous experience are subsequently verified in praxis and results of verification are partially documented by examples. According to research, current educational supports are convenient for pupils who cope with stipulated schoolwork easily. The other pupils have considerable difficulties to manage schoolwork therefore they need adapted teaching materials for their educational abilities. There are some examples of these materials in the attachment. KEYWORDS: mental disability, special education needs, elementary special school,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectmentální postiženícs_CZ
dc.subjectspeciální vzdělávací potřebycs_CZ
dc.subjectzákladní škola speciálnícs_CZ
dc.subjectvzdělávací programcs_CZ
dc.subjectvýukové oporycs_CZ
dc.subjectmental disabilityen_US
dc.subjectspecial education needsen_US
dc.subjectelementary special schoolen_US
dc.subjectteaching programen_US
dc.subjectlearning support toolsen_US
dc.titleProblematika výukových opor pro žáky 1. stupně základní školy speciálnícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-05-31
dc.description.departmentKatedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId177186
dc.title.translatedIssue of learning support tools for 1 st grade elementary special school pupilsen_US
dc.contributor.refereeMužáková, Monika
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSpeciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.disciplineSpecial Educationen_US
thesis.degree.programSpecial Educationen_US
thesis.degree.programSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enSpecial Educationen_US
uk.degree-program.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enSpecial Educationen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPráce se zaměřuje na problematikou výukových opor určených pro žáky 1. stupně základní školy speciální. Teoretická část se zabývá problematiku mentálního postižení s důrazem na faktory, které nejvíce ovlivňují možnost edukace, dále pak aktuální legislativní úpravu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, základní školu speciální včetně stručné charakteristiky vzdělávacího programu a také didaktické prostředky. Výzkumná část práce, realizovaná formou dotazníku, si klade za cíl zjistit názory pedagogů na stávající výukové opory pro daný typ školy i jejich zkušenosti s využíváním materiálů nových, zejména ve vztahu k žákům, kteří jsou do jejich tříd obvykle zařazováni. Inovované učební opory, vytvořené právě na základě předchozích zkušeností, jsou následně ověřeny v praxi a výsledek tohoto ověřování je částečně doložen kazuistikami. Z výzkumného šetření vyplývá, že stávající výukové opory vyhovují žákům, kteří učivo v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem v podstatě ovládají. Ostatní žáci, kterých je dle výsledků větší část, učivo ovládají se značnými mezerami, a tak potřebují učební materiály přizpůsobené jejich vzdělávacím možnostem. Ukázky některých těchto materiálů jsou součástí příloh. KLÍČOVÁ SLOVA: mentální postižení, speciální vzdělávací potřeby, základní škola speciální,...cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma theses is focused on problems of educational support tools for pupils of 1 st grade of The Elementary Special School. A theoretical part deals with problems of the mental handicap, mainly factors that significantly influence ability of education, and with a contemporary legislation of education of children with spetial educational needs. Furthermore it describes teaching programmes and didactic tools which are used at The Elementary Special Schools. Research target of the study is to find out a teacher's opinion about current teaching supports for given type of school and a survey of teacher's experience with use of new methods especially in relation to pupils who are usually integrated to their classes. Innovated teaching supports created on the basis of previous experience are subsequently verified in praxis and results of verification are partially documented by examples. According to research, current educational supports are convenient for pupils who cope with stipulated schoolwork easily. The other pupils have considerable difficulties to manage schoolwork therefore they need adapted teaching materials for their educational abilities. There are some examples of these materials in the attachment. KEYWORDS: mental disability, special education needs, elementary special school,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV