Show simple item record

Foreigners within Karlovy Vary urban region: spatial distribution and influences on local environment
dc.contributor.advisorOuředníček, Martin
dc.creatorKlsák, Adam
dc.date.accessioned2017-06-21T09:41:26Z
dc.date.available2017-06-21T09:41:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/85114
dc.description.abstractCizinci v městském regionu Karlových Varů: prostorová distribuce a vlivy na lokální prostředí Cizinci se stávají stále významnější složkou obyvatelstva našich sídel, a to v souvislosti s výjimečnými migračními charakteristikami Česka v rámci zemí střední a východní Evropy i celé EU. Tento fakt implikuje rostoucí význam cizinecké populace jako činitele v procesu formování lidmi obývaného prostoru. Předkládaná diplomová práce se věnuje přítomnosti cizinců v městském regionu a širším okolí Karlových Varů, které jsou v současnosti městem s jedním z nejvyšších podílů cizinců v Česku na počtu obyvatel. Analyzovány jsou migrační charakteristiky obyvatelstva oblasti a jeho mobilita s důrazem na cizineckou populaci. Dále jsou vysvětleny vzorce prostorové distribuce populačně nejsilnějších skupin cizinců v zájmové oblasti na několika měřítkových úrovních, a to na základě dosud nepublikovaných individuálních dat cizinecké policie. Jádrovou pasáží empirické části je pak analýza vlivu přítomných cizinců na lokální prostředí, která vychází z podrobného terénního šetření provedeného autorem. Práce je zasazena na pomezí urbánních a migračních studií a je teoreticky zastřešena koncepty socioprostorové diferenciace a rezidenční mobility. Metodicky se autor hlásí zejména k odkazu Chicagské školy urbánní ekologie a...cs_CZ
dc.description.abstractForeigners within Karlovy Vary urban region: spatial distribution and influences on local environment Due to exceptional migration characteristics of Czechia among CEE countries and entire EU, foreigners are becoming more and more important component of population of our cities. This fact implies the growing importance of foreign population as an agent in process of shaping the lived space. The aim of this diploma thesis is the presence of foreigners within the urban region and broader environs of Karlovy Vary - which currently is a city with one of the highest proportions of foreign population in entire Czechia. Migration characteristics and mobility of population of area are analysed with emphasis on foreigners. Subsequently patterns of spatial distribution of significant groups of foreigners are explained on various levels, based on unique unpublished data from Czech Foreign police office. Then the core section of empirical part is the analysis of influence of foreign inhabitants on the local environment, which stems from detailed field research carried out by the author. The work varies between urban and migration studies and theoretically is roofed by concepts of socio-spatial differentiation and residential mobility. From methodical point of view, the author claims and affiliation to the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectSocioprostorová diferenciacecs_CZ
dc.subjectrezidenční mobilitacs_CZ
dc.subjectetnické strukturycs_CZ
dc.subjectpostsocialistické městocs_CZ
dc.subjectKarlovy Varycs_CZ
dc.subjectSocio-spatial differenciationen_US
dc.subjectresidential mobilityen_US
dc.subjectethnic structuresen_US
dc.subjectpost-socialist cityen_US
dc.subjectKarlovy Varyen_US
dc.titleCizinci v městském regionu Karlových Varů: prostorová distribuce a vlivy na lokální prostředícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-05-31
dc.description.departmentDepartment of Social Geography and Regional Develop.en_US
dc.description.departmentKatedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId161058
dc.title.translatedForeigners within Karlovy Vary urban region: spatial distribution and influences on local environmenten_US
dc.contributor.refereeNovotná, Marie
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSociální geografie a regionální rozvojcs_CZ
thesis.degree.disciplineSocial Geography and Regional Developmenten_US
thesis.degree.programGeographyen_US
thesis.degree.programGeografiecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Social Geography and Regional Develop.en_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSociální geografie a regionální rozvojcs_CZ
uk.degree-discipline.enSocial Geography and Regional Developmenten_US
uk.degree-program.csGeografiecs_CZ
uk.degree-program.enGeographyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csCizinci v městském regionu Karlových Varů: prostorová distribuce a vlivy na lokální prostředí Cizinci se stávají stále významnější složkou obyvatelstva našich sídel, a to v souvislosti s výjimečnými migračními charakteristikami Česka v rámci zemí střední a východní Evropy i celé EU. Tento fakt implikuje rostoucí význam cizinecké populace jako činitele v procesu formování lidmi obývaného prostoru. Předkládaná diplomová práce se věnuje přítomnosti cizinců v městském regionu a širším okolí Karlových Varů, které jsou v současnosti městem s jedním z nejvyšších podílů cizinců v Česku na počtu obyvatel. Analyzovány jsou migrační charakteristiky obyvatelstva oblasti a jeho mobilita s důrazem na cizineckou populaci. Dále jsou vysvětleny vzorce prostorové distribuce populačně nejsilnějších skupin cizinců v zájmové oblasti na několika měřítkových úrovních, a to na základě dosud nepublikovaných individuálních dat cizinecké policie. Jádrovou pasáží empirické části je pak analýza vlivu přítomných cizinců na lokální prostředí, která vychází z podrobného terénního šetření provedeného autorem. Práce je zasazena na pomezí urbánních a migračních studií a je teoreticky zastřešena koncepty socioprostorové diferenciace a rezidenční mobility. Metodicky se autor hlásí zejména k odkazu Chicagské školy urbánní ekologie a...cs_CZ
uk.abstract.enForeigners within Karlovy Vary urban region: spatial distribution and influences on local environment Due to exceptional migration characteristics of Czechia among CEE countries and entire EU, foreigners are becoming more and more important component of population of our cities. This fact implies the growing importance of foreign population as an agent in process of shaping the lived space. The aim of this diploma thesis is the presence of foreigners within the urban region and broader environs of Karlovy Vary - which currently is a city with one of the highest proportions of foreign population in entire Czechia. Migration characteristics and mobility of population of area are analysed with emphasis on foreigners. Subsequently patterns of spatial distribution of significant groups of foreigners are explained on various levels, based on unique unpublished data from Czech Foreign police office. Then the core section of empirical part is the analysis of influence of foreign inhabitants on the local environment, which stems from detailed field research carried out by the author. The work varies between urban and migration studies and theoretically is roofed by concepts of socio-spatial differentiation and residential mobility. From methodical point of view, the author claims and affiliation to the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV