Show simple item record

Use of Canistherapy for Stimulation of Persons with Rare Diseases
dc.contributor.advisorHájková, Vanda
dc.creatorProkopová, Zuzana
dc.date.accessioned2017-08-18T09:56:33Z
dc.date.available2017-08-18T09:56:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/85110
dc.description.abstractZáměrem této práce bylo ověření vlivu canisterapeutické intervence na úroveň jemné motoriky u osob se vzácným onemocněním, konkrétně s mitochondriální encefalokardiomyopatií způsobenou mutací genu TMEM70 a s Leighovým syndromem. Canisterapeutická intervence zde spočívá v aktivizaci motorických funkcí při programu smysluplně sestaveném na míru konkrétním osobám. K této aktivizaci je využíváno asistence psa, který zde působí nejen jako významný motivační prvek, ale přímý kontakt s ním rovněž přispívá k podpoře rozvoje senzomotoriky těchto osob. Práce předkládá obecné informace o vzácných onemocněních a úžeji se zaměřuje na jednu z jejich skupin - mitochondriální poruchy. Nabízí poznatky o Leighově syndromu a mitochondriální encefalokardiomyopatii vzniklé na podkladě mutace genu TMEM70. Následně jsou zde prezentovány informace o canisterapii a jemné motorice. Práce dále obsahuje případové studie probandů, záznamy z výzkumných jednotek a jejich výsledky a vyhodnocení. Cílem práce bylo zjistit, zda u osob s mitochondriálním onemocněním dochází po uplatnění canisterapeutické intervence ke zvýšení kvality a efektivity vybraných úchopových forem a tím rovněž k rychlejšímu a přesnějšímu provedení předem zadaných úkolů zaměřených na manipulaci s předměty, pro něž je využití vybraných úchopů zapotřebí. Dílčím...cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of this thesis was to assess the influence of canistherapeutic intervention on the level of fine motor skills in patients with rare diseases, namely mitochondrial encephalocardiomyopathy caused by TMEM70 gene mutation and Leigh syndrome. Canistherapeutic intervention in these patients is based on activation of motoric functions during programme reasonably designed according to the needs of specific patients. The assistance of the dog is used to achieve this activation. The dog acts as an important motivational factor and the direct contact with it contributes to development of sensomotoric skills of these patients. The thesis summarizes general information about rare diseases and focuses on one of the subgroups of mitochondrial disorders. It presents knowledge about the Leigh syndrome and mitochondrial encephalocardiomyopathy caused by TMEM70 gene mutation. Subsequently the thesis presents information about canistherapy and fine motor skills. The thesis further contains case reports of patients, data from research units and their evaluation. The aim of the thesis was to find out whether patients with mitochondrial disease show improvement of quality and effectivity of selected grasp forms and thus faster and more precise execution assigned tasks focusing on object manipulations. Partial...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectrare diseasesen_US
dc.subjectmitochondrial diseasesen_US
dc.subjectmitochondrial encephalocardiomyopathyen_US
dc.subjectTMEM70en_US
dc.subjectLeigh syndromeen_US
dc.subjectcanistherapyen_US
dc.subjectfine motor skillsen_US
dc.subjectgraspen_US
dc.subjectvzácná onemocněnícs_CZ
dc.subjectmitochondriální onemocněnícs_CZ
dc.subjectmitochondriální encefalokardiomyopatiecs_CZ
dc.subjectTMEM70cs_CZ
dc.subjectLeighův syndromcs_CZ
dc.subjectcanisterapiecs_CZ
dc.subjectjemná motorikacs_CZ
dc.subjectúchopycs_CZ
dc.titleVyužití canisterapie ke stimulaci osob se vzácným onemocněnímcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-05-31
dc.description.departmentKatedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId174561
dc.title.translatedUse of Canistherapy for Stimulation of Persons with Rare Diseasesen_US
dc.contributor.refereeŠumníková, Pavlína
dc.identifier.aleph002141527
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSpecial Educationen_US
thesis.degree.disciplineSpeciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.programSpecial Educationen_US
thesis.degree.programSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra speciální pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enSpecial Educationen_US
uk.degree-program.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enSpecial Educationen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csZáměrem této práce bylo ověření vlivu canisterapeutické intervence na úroveň jemné motoriky u osob se vzácným onemocněním, konkrétně s mitochondriální encefalokardiomyopatií způsobenou mutací genu TMEM70 a s Leighovým syndromem. Canisterapeutická intervence zde spočívá v aktivizaci motorických funkcí při programu smysluplně sestaveném na míru konkrétním osobám. K této aktivizaci je využíváno asistence psa, který zde působí nejen jako významný motivační prvek, ale přímý kontakt s ním rovněž přispívá k podpoře rozvoje senzomotoriky těchto osob. Práce předkládá obecné informace o vzácných onemocněních a úžeji se zaměřuje na jednu z jejich skupin - mitochondriální poruchy. Nabízí poznatky o Leighově syndromu a mitochondriální encefalokardiomyopatii vzniklé na podkladě mutace genu TMEM70. Následně jsou zde prezentovány informace o canisterapii a jemné motorice. Práce dále obsahuje případové studie probandů, záznamy z výzkumných jednotek a jejich výsledky a vyhodnocení. Cílem práce bylo zjistit, zda u osob s mitochondriálním onemocněním dochází po uplatnění canisterapeutické intervence ke zvýšení kvality a efektivity vybraných úchopových forem a tím rovněž k rychlejšímu a přesnějšímu provedení předem zadaných úkolů zaměřených na manipulaci s předměty, pro něž je využití vybraných úchopů zapotřebí. Dílčím...cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of this thesis was to assess the influence of canistherapeutic intervention on the level of fine motor skills in patients with rare diseases, namely mitochondrial encephalocardiomyopathy caused by TMEM70 gene mutation and Leigh syndrome. Canistherapeutic intervention in these patients is based on activation of motoric functions during programme reasonably designed according to the needs of specific patients. The assistance of the dog is used to achieve this activation. The dog acts as an important motivational factor and the direct contact with it contributes to development of sensomotoric skills of these patients. The thesis summarizes general information about rare diseases and focuses on one of the subgroups of mitochondrial disorders. It presents knowledge about the Leigh syndrome and mitochondrial encephalocardiomyopathy caused by TMEM70 gene mutation. Subsequently the thesis presents information about canistherapy and fine motor skills. The thesis further contains case reports of patients, data from research units and their evaluation. The aim of the thesis was to find out whether patients with mitochondrial disease show improvement of quality and effectivity of selected grasp forms and thus faster and more precise execution assigned tasks focusing on object manipulations. Partial...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV