Show simple item record

Distribuce stopových prvků v karbonatitech pomocí in-situ metod, se zvláštním zřetelem k REE
dc.contributor.advisorMagna, Tomáš
dc.creatorKrátký, Ondřej
dc.date.accessioned2017-06-20T09:18:13Z
dc.date.available2017-06-20T09:18:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/85063
dc.description.abstractKarbonatity představují unikátní a záhadné horniny nejasného původu se specifickou mineralogií a geochemickými vlastnostmi. Převážně jsou tvořeny kalcitem magmatického původu a dalšími karbonátovými minerály (Le Bas, 1987) a zároveň mají nízký obsah SiO2 (Le Maitre, 2002). Původ těchto zvláštních magmat stále nebyl vyjasněn, přesto však představují důležité "okno" do procesů, jenž se odehrávají v zemském plášti. Karbonatity jsou považovány buď za zbytkové taveniny z frakcionovaného nephelinitu nebo melilitu (Gittins 1989; Gittins and Jago 1998), za nemísivou frakci CO2-saturované silikátové taveniny (Freestone a Hamilton 1980; Amundsen 1987; Kjarsgaard a Hamilton 1988, 1989; Brooker a Hamilton 1990; Kjarsgaard a Peterson 1991; Church a Jones 1995; Lee a Wyllie 1997; Dawson 1998; Halama a kol. 2005; Brooker a Kjarsgaard 2011), nebo za primární taveniny, které byly generovány z CO2-bohatého peridotitu skrze proces částečného tavení (Wallace and Green 1988; Sweeney 1994; Harmer and Gittins 1998; Harmer et al. 1998; Ying et al. 2004). Množství prvků vzácných zemin (REE) je v karbonatitech vždy vysoké, jelikož karbonatitová tavenina dokáže rozpouštět tyto prvky snadněji, než tavenina silikátová (Nelson a kol. 1988). Karbonatitová tavenina také dokáže ve velké míře rozpouštět Sr, Ba, P a hlavně Zr aNb,...cs_CZ
dc.description.abstractCarbonatites are unique and enigmatic magmatic rocks of unclear origin, with very specific mineralogy and geochemical properties. They are predominantly composed of magmatic calcite or other carbonate minerals (Le Bas 1987) and have low content of SiO2 (Le Maitre 2002). Origin of these peculiar magmas is still not clear but they appear to represent an important "window" into processes in Earth's mantle. They are considered either as residual melts from a fractionated carbonated nephelinite or melilitite (Gittins 1989; Gittins and Jago 1998), as immiscible fractions of CO2-saturated silicate melts (Freestone and Hamilton 1980; Amundsen 1987; Kjarsgaard and Hamilton 1988, 1989; Brooker and Hamilton 1990; Kjarsgaard and Peterson 1991; Church and Jones 1995; Lee and Wyllie 1997; Dawson 1998; Halama et al. 2005; Brooker and Kjarsgaard 2011), or as primary melts which are were generated from CO2-bearing peridotite through partial melting (Wallace and Green 1988; Sweeney 1994; Harmer and Gittins 1998; Harmer et al. 1998; Ying et al. 2004). Abundances of rare earth elements (REE) are often high in carbonatites because carbonatitic magmas can dissolve these elements much easily than silicate magmas (Nelson et al. 1988). Carbonatitic magma can also dissolve large quantities of Sr, Ba, P and mainly Zr and Nb,...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectkarbonatitcs_CZ
dc.subjectpyroxenitcs_CZ
dc.subjectstopový prvekcs_CZ
dc.subjectREEcs_CZ
dc.subjectmikrosondacs_CZ
dc.subjectLA-ICPMScs_CZ
dc.subjectapatitcs_CZ
dc.subjectkalcitcs_CZ
dc.subjectdolomitcs_CZ
dc.subjectcarbonatiteen_US
dc.subjectpyroxeniteen_US
dc.subjecttrace elementen_US
dc.subjectREEen_US
dc.subjectmicroprobeen_US
dc.subjectLA-ICPMSen_US
dc.subjectapatiteen_US
dc.subjectcalciteen_US
dc.subjectdolomiteen_US
dc.titleDistribution of trace elements in carbonatites using in-situ techniques, with focus on REEen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-05-30
dc.description.departmentInstitute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resourcesen_US
dc.description.departmentÚstav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojůcs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId173292
dc.title.translatedDistribuce stopových prvků v karbonatitech pomocí in-situ metod, se zvláštním zřetelem k REEcs_CZ
dc.contributor.refereeKynický, Jindřich
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGeologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineGeologyen_US
thesis.degree.programGeologyen_US
thesis.degree.programGeologiecs_CZ
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csGeologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enGeologyen_US
uk.degree-program.csGeologiecs_CZ
uk.degree-program.enGeologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csKarbonatity představují unikátní a záhadné horniny nejasného původu se specifickou mineralogií a geochemickými vlastnostmi. Převážně jsou tvořeny kalcitem magmatického původu a dalšími karbonátovými minerály (Le Bas, 1987) a zároveň mají nízký obsah SiO2 (Le Maitre, 2002). Původ těchto zvláštních magmat stále nebyl vyjasněn, přesto však představují důležité "okno" do procesů, jenž se odehrávají v zemském plášti. Karbonatity jsou považovány buď za zbytkové taveniny z frakcionovaného nephelinitu nebo melilitu (Gittins 1989; Gittins and Jago 1998), za nemísivou frakci CO2-saturované silikátové taveniny (Freestone a Hamilton 1980; Amundsen 1987; Kjarsgaard a Hamilton 1988, 1989; Brooker a Hamilton 1990; Kjarsgaard a Peterson 1991; Church a Jones 1995; Lee a Wyllie 1997; Dawson 1998; Halama a kol. 2005; Brooker a Kjarsgaard 2011), nebo za primární taveniny, které byly generovány z CO2-bohatého peridotitu skrze proces částečného tavení (Wallace and Green 1988; Sweeney 1994; Harmer and Gittins 1998; Harmer et al. 1998; Ying et al. 2004). Množství prvků vzácných zemin (REE) je v karbonatitech vždy vysoké, jelikož karbonatitová tavenina dokáže rozpouštět tyto prvky snadněji, než tavenina silikátová (Nelson a kol. 1988). Karbonatitová tavenina také dokáže ve velké míře rozpouštět Sr, Ba, P a hlavně Zr aNb,...cs_CZ
uk.abstract.enCarbonatites are unique and enigmatic magmatic rocks of unclear origin, with very specific mineralogy and geochemical properties. They are predominantly composed of magmatic calcite or other carbonate minerals (Le Bas 1987) and have low content of SiO2 (Le Maitre 2002). Origin of these peculiar magmas is still not clear but they appear to represent an important "window" into processes in Earth's mantle. They are considered either as residual melts from a fractionated carbonated nephelinite or melilitite (Gittins 1989; Gittins and Jago 1998), as immiscible fractions of CO2-saturated silicate melts (Freestone and Hamilton 1980; Amundsen 1987; Kjarsgaard and Hamilton 1988, 1989; Brooker and Hamilton 1990; Kjarsgaard and Peterson 1991; Church and Jones 1995; Lee and Wyllie 1997; Dawson 1998; Halama et al. 2005; Brooker and Kjarsgaard 2011), or as primary melts which are were generated from CO2-bearing peridotite through partial melting (Wallace and Green 1988; Sweeney 1994; Harmer and Gittins 1998; Harmer et al. 1998; Ying et al. 2004). Abundances of rare earth elements (REE) are often high in carbonatites because carbonatitic magmas can dissolve these elements much easily than silicate magmas (Nelson et al. 1988). Carbonatitic magma can also dissolve large quantities of Sr, Ba, P and mainly Zr and Nb,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojůcs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV