Show simple item record

"What is happening underground" or as we might call the project to develop a continuous expressing and the promoting understanding readings text of preschool children
dc.contributor.advisorLaufková, Veronika
dc.creatorZyklová, Petra
dc.date.accessioned2017-06-20T09:12:00Z
dc.date.available2017-06-20T09:12:00Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/85024
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá rozvojem souvislého vyjad ování a porozum ní p ed ítanému textu d tí p edškolního v ku. Teoretická ást práce je v nována vývoji e i, souvislému vyjad ování, tená ské pregramotnosti, pohádkám a problematice kladení otázek. Práce dále zahrnuje charakteristiky p edškolního vzd lávání a otázky pé e o životní prost edí. Taktéž vymezuje d ležité poznatky z Rámcového vzd lávacího programu pro p edškolní vzd lávání, od nichž se odvíjela p íprava praktické ásti. Na základ všech t chto poznatk byla p ipravena ást praktická. Jejím cílem bylo navrhnout projekt na rozvoj souvislého vyjad ování a porozum ní p ed ítanému textu propojený s tématem "Co se d je pod zemí", sestavit konkrétní lekce, zrealizovat je v b žné mate ské škole, reflektovat jejich realizaci a navrhnout doporu ení pro praxi. Potvrdila se d ležitá role u itelky mate ské školy, která je pro d ti mluvním vzorem. Zapojení rodi do projektu se ukázalo jako velmi p ínosné - pro budování rodinných vztah i rozvoj tená ské pregramotnosti a souvislého vyjad ování d tí. A v neposlední ad se d ti b hem realizace projektu zdokonalily ve schopnosti odpovídat na otázky vyšší kognitivní náro nosti.cs_CZ
dc.description.abstractThis master's thesis deals with the development of a coherent expression and understanding of read out text by pre-school age children. Theoretical part is focused on a speech development, coherent expression, reading pre-literacy, fairytales and a topic of asking questions. This work also includes the characteristics of a pre-school education and environmental care issues. Furthermore this work defines important knowledge from the General educational programme for preschool education, from which was a practical part preparation based on. Its goal was to design a development of coherent expression and understanding of read out text project, connected with the "What happens under the ground" topic, design particular lessons, implement them in a general kindergarten, reflect its realization and suggest recommendation for practice. Importance of a kindergarten teacher role was confirmed, because he or she is for children speaking idol. Involvement of parents into the project seems as very beneficial - for family relationship, reading pre-literacy and coherent expression children development. Moreover children during the project realization improved their ability to answer higher cognitive difficulty questions.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectdítě předškolního věkucs_CZ
dc.subjectdětská řečcs_CZ
dc.subjectsouvislé vyjadřovánícs_CZ
dc.subjectčtenářská pregramotnostcs_CZ
dc.subjectprojektcs_CZ
dc.subjectPre-school age childen_US
dc.subjectchildren's speechen_US
dc.subjectcoherent expressionen_US
dc.subjectreading pre-literacyen_US
dc.subjectprojecten_US
dc.title"Co se děje pod zemí" aneb Projekt na rozvoj souvislého vyjadřování a podporu porozumění předčítanému textu dětí předškolního věkucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-05-30
dc.description.departmentÚstav výzkumu a rozvoje vzdělávánícs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId175056
dc.title.translated"What is happening underground" or as we might call the project to develop a continuous expressing and the promoting understanding readings text of preschool childrenen_US
dc.contributor.refereeStarý, Karel
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePedagogika předškolního věkucs_CZ
thesis.degree.disciplinePedagogy of Pre-School Ageen_US
thesis.degree.programPedagogyen_US
thesis.degree.programPedagogikacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávánícs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPedagogika předškolního věkucs_CZ
uk.degree-discipline.enPedagogy of Pre-School Ageen_US
uk.degree-program.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enPedagogyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá rozvojem souvislého vyjad ování a porozum ní p ed ítanému textu d tí p edškolního v ku. Teoretická ást práce je v nována vývoji e i, souvislému vyjad ování, tená ské pregramotnosti, pohádkám a problematice kladení otázek. Práce dále zahrnuje charakteristiky p edškolního vzd lávání a otázky pé e o životní prost edí. Taktéž vymezuje d ležité poznatky z Rámcového vzd lávacího programu pro p edškolní vzd lávání, od nichž se odvíjela p íprava praktické ásti. Na základ všech t chto poznatk byla p ipravena ást praktická. Jejím cílem bylo navrhnout projekt na rozvoj souvislého vyjad ování a porozum ní p ed ítanému textu propojený s tématem "Co se d je pod zemí", sestavit konkrétní lekce, zrealizovat je v b žné mate ské škole, reflektovat jejich realizaci a navrhnout doporu ení pro praxi. Potvrdila se d ležitá role u itelky mate ské školy, která je pro d ti mluvním vzorem. Zapojení rodi do projektu se ukázalo jako velmi p ínosné - pro budování rodinných vztah i rozvoj tená ské pregramotnosti a souvislého vyjad ování d tí. A v neposlední ad se d ti b hem realizace projektu zdokonalily ve schopnosti odpovídat na otázky vyšší kognitivní náro nosti.cs_CZ
uk.abstract.enThis master's thesis deals with the development of a coherent expression and understanding of read out text by pre-school age children. Theoretical part is focused on a speech development, coherent expression, reading pre-literacy, fairytales and a topic of asking questions. This work also includes the characteristics of a pre-school education and environmental care issues. Furthermore this work defines important knowledge from the General educational programme for preschool education, from which was a practical part preparation based on. Its goal was to design a development of coherent expression and understanding of read out text project, connected with the "What happens under the ground" topic, design particular lessons, implement them in a general kindergarten, reflect its realization and suggest recommendation for practice. Importance of a kindergarten teacher role was confirmed, because he or she is for children speaking idol. Involvement of parents into the project seems as very beneficial - for family relationship, reading pre-literacy and coherent expression children development. Moreover children during the project realization improved their ability to answer higher cognitive difficulty questions.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávánícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV