Show simple item record

Criminal procedure, the public and media
dc.contributor.advisorHerczeg, Jiří
dc.creatorHavel, David
dc.date.accessioned2017-06-20T09:38:51Z
dc.date.available2017-06-20T09:38:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/85010
dc.description.abstractV informačním věku, kdy se klasická tradiční média musí přizpůsobovat novým způsobům šíření informací, se střetávají ustavně zakotvená svoboda projevu a právo na informace, kterými se média při své činnosti zaštiťují, se zvýšeným důrazem na práva jednotlivce, ochranu jeho individuality a osobní integrity proti vnějším zásahům. Projevuje se to rovněž v oblasti informování veřejnosti o trestním řízení. Původní myšlenka zpřístupnění řízení před soudem veřejnosti za účelem odstranění nebezpečí tzv. kabinetní justice směřovala ke kontrole soudnictví a ochraně práva stran na spravedlivý proces. Zásada veřejnosti řízení před soudem měla kromě kontrolní a garanční funkce rovněž sloužit jako prostředek prevence a výchovy veřejnosti. Veřejně přístupné řízení před soudem by proto mělo veřejnost vést k úctě k platnému právnímu řádu a jeho ustanovením, a také k prohlubování důvěry ve fungování justice i ve spravedlnost. S rozmachem účasti médií na řízení před soudem, především pak v trestních věcech, se však k tomuto v současnosti přidává i další rozměr. Především v trestních věcech je totiž třeba chránit některé osoby na řízení zúčastněné, na něž může mít medializace případu a zveřejnění informace o nich samotných vážné nedativní psychické a společenské dopady. Především se jedná o poškozené, svědky,...cs_CZ
dc.description.abstractCriminal procedure, the public and media - abstract In the information period when classical traditional media must adapt to new manners of dissemination of information, there arises a conflict between freedom of expression enshrined by the constitution and the right to information, which the media use as a shield in their actions, and an increased emphasis on individual rights, protection of the individuality and personal integrity against external interventions. It is also demonstrated in the field of informing the public about criminal procedures. The initial thought to make the procedures before the court accessible to the public, in order to eliminate the risk of the so-called cabinet justice, aimed at the control of justice and protection of the right of parties to a fair procedure. The principle of the public procedure before the court had besides the control and guarantee role also the role of the means of prevention and education of the public. A publicly accessible procedure before the court should therefore lead the public to the respect for a valid legal system and its regulations, and also to enhance the trust in the function of judiciary and justice. With the expansion of media participation in the procedures before the court, especially in criminal matters, another dimension is currently...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjecttrestní řízenícs_CZ
dc.subjectveřejnostcs_CZ
dc.subjectmédiacs_CZ
dc.subjectcriminal procedureen_US
dc.subjectthe publicen_US
dc.subjectmediaen_US
dc.titleTrestní řízení, veřejnost a mediacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-05-30
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId171139
dc.title.translatedCriminal procedure, the public and mediaen_US
dc.contributor.refereeGřivna, Tomáš
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csV informačním věku, kdy se klasická tradiční média musí přizpůsobovat novým způsobům šíření informací, se střetávají ustavně zakotvená svoboda projevu a právo na informace, kterými se média při své činnosti zaštiťují, se zvýšeným důrazem na práva jednotlivce, ochranu jeho individuality a osobní integrity proti vnějším zásahům. Projevuje se to rovněž v oblasti informování veřejnosti o trestním řízení. Původní myšlenka zpřístupnění řízení před soudem veřejnosti za účelem odstranění nebezpečí tzv. kabinetní justice směřovala ke kontrole soudnictví a ochraně práva stran na spravedlivý proces. Zásada veřejnosti řízení před soudem měla kromě kontrolní a garanční funkce rovněž sloužit jako prostředek prevence a výchovy veřejnosti. Veřejně přístupné řízení před soudem by proto mělo veřejnost vést k úctě k platnému právnímu řádu a jeho ustanovením, a také k prohlubování důvěry ve fungování justice i ve spravedlnost. S rozmachem účasti médií na řízení před soudem, především pak v trestních věcech, se však k tomuto v současnosti přidává i další rozměr. Především v trestních věcech je totiž třeba chránit některé osoby na řízení zúčastněné, na něž může mít medializace případu a zveřejnění informace o nich samotných vážné nedativní psychické a společenské dopady. Především se jedná o poškozené, svědky,...cs_CZ
uk.abstract.enCriminal procedure, the public and media - abstract In the information period when classical traditional media must adapt to new manners of dissemination of information, there arises a conflict between freedom of expression enshrined by the constitution and the right to information, which the media use as a shield in their actions, and an increased emphasis on individual rights, protection of the individuality and personal integrity against external interventions. It is also demonstrated in the field of informing the public about criminal procedures. The initial thought to make the procedures before the court accessible to the public, in order to eliminate the risk of the so-called cabinet justice, aimed at the control of justice and protection of the right of parties to a fair procedure. The principle of the public procedure before the court had besides the control and guarantee role also the role of the means of prevention and education of the public. A publicly accessible procedure before the court should therefore lead the public to the respect for a valid legal system and its regulations, and also to enhance the trust in the function of judiciary and justice. With the expansion of media participation in the procedures before the court, especially in criminal matters, another dimension is currently...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV