Show simple item record

Passive in Legal language in German and Czech. Contrastive analysis
Trpný rod v odborném právním jazyce v němčině a češtině. Kontrastivní analýza
dc.contributor.advisorZeman, Dalibor
dc.creatorPekárková, Ludmila
dc.date.accessioned2017-06-14T09:06:12Z
dc.date.available2017-06-14T09:06:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/84786
dc.description.abstractThe presented diploma thesis is concerned with German-Czech comparison of the passive voice in legal language. In the theoretical part, the issue of German and Czech passive voice is explained through technical secondary literature. One can find there their basic forms differentiation, the way of their formation, their use in sentences and other basic characteristics. Furthermore, this part introduces the issue of technical language as the current area of today's linguistics. The theoretical findings are employed in the practical part, namely on the Maastricht contract. Firstly, the passive of the German variant of the document is analyzed followed by the analysis of the Czech version. Both of these parts are the starting point of the contrasting exploration of the two language varieties of the mentioned legal document. Czech alternatives to their German passive voice constructions were found, following these three criteria: substitution of German passive voice by Czech active voice, semantic dissonance between the two variants, and the absence of certain passive constructions in the Czech contract. At the end of the thesis, there is an evaluation of the following four hypotheses which were stated at the beginning. The first three hypotheses, which are concerned with matters such as the superiority...en_US
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá německo-českým srovnáním trpného rodu v právním jazyce. V teoretické části je prostřednictvím odborné sekundární literatury vysvětlena problematika německého a českého pasiva. Jsou zde rozlišeny jejich základní formy, způsob tvoření, užití ve větách a další podstatné vlastnosti. Dále je v tomto oddílu představena problematika odborného jazyka jako aktuální oblasti současné lingvistiky. Praktická část aplikuje teoretické poznatky v praxi, konkrétně na příkladu Maastrichtské smlouvy. Nejprve je zanalyzován samostatně pasiv německé varianty vybraného dokumentu, na který navazuje prozkoumání české verze. Obě tyto části jsou výchozím bodem pro kontrastivní prozkoumání obou jazykových variant daného právního dokumentu. K německým pasivním konstrukcím jsou vyhledány jejich české alternativy. Přitom jsou v brány v úvahu tři kritéria: nahrazení německého pasiva českým aktivem, sémantická disonance mezi oběma variantami a absence některých německých pasivních konstrukcí v české smlouvě. V závěru diplomové práce jsou vyhodnoceny následující čtyři hypotézy, které byly stanoveny již v úvodu. První tři hypotézy, které se týkají např. převahy průběhového pasivu nad stavovým trpným rodem nebo vyjádřením agensu v pasivních větách německé smlouvy, byly potvrzeny. V české...cs_CZ
dc.languageGermancs_CZ
dc.language.isode_DE
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjecttrpný rodcs_CZ
dc.subjectodborný právní jazykcs_CZ
dc.subjectněmecký jazykcs_CZ
dc.subjectčeský jazykcs_CZ
dc.subjectprávní dokumentcs_CZ
dc.subjectkontrastivní analýzacs_CZ
dc.subjectpassiveen_US
dc.subjectlegal languageen_US
dc.subjectGermanen_US
dc.subjectCzechen_US
dc.subjectlegal documenten_US
dc.subjectcontrastive analysisen_US
dc.titlePassiv in der juristischen Fachsprache vom deutsch-tschechischen vergleichenden Standpunkt aus. Eine kontrastive Untersuchungde_DE
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-05-24
dc.description.departmentKatedra germanistikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId179982
dc.title.translatedPassive in Legal language in German and Czech. Contrastive analysisen_US
dc.title.translatedTrpný rod v odborném právním jazyce v němčině a češtině. Kontrastivní analýzacs_CZ
dc.contributor.refereeMartschini, Elisabeth
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools German language - Foundations of Humanitiesen_US
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy německý jazyk - základy společenských vědcs_CZ
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy německý jazyk - základy společenských vědcs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools German language - Foundations of Humanitiesen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPředkládaná diplomová práce se zabývá německo-českým srovnáním trpného rodu v právním jazyce. V teoretické části je prostřednictvím odborné sekundární literatury vysvětlena problematika německého a českého pasiva. Jsou zde rozlišeny jejich základní formy, způsob tvoření, užití ve větách a další podstatné vlastnosti. Dále je v tomto oddílu představena problematika odborného jazyka jako aktuální oblasti současné lingvistiky. Praktická část aplikuje teoretické poznatky v praxi, konkrétně na příkladu Maastrichtské smlouvy. Nejprve je zanalyzován samostatně pasiv německé varianty vybraného dokumentu, na který navazuje prozkoumání české verze. Obě tyto části jsou výchozím bodem pro kontrastivní prozkoumání obou jazykových variant daného právního dokumentu. K německým pasivním konstrukcím jsou vyhledány jejich české alternativy. Přitom jsou v brány v úvahu tři kritéria: nahrazení německého pasiva českým aktivem, sémantická disonance mezi oběma variantami a absence některých německých pasivních konstrukcí v české smlouvě. V závěru diplomové práce jsou vyhodnoceny následující čtyři hypotézy, které byly stanoveny již v úvodu. První tři hypotézy, které se týkají např. převahy průběhového pasivu nad stavovým trpným rodem nebo vyjádřením agensu v pasivních větách německé smlouvy, byly potvrzeny. V české...cs_CZ
uk.abstract.enThe presented diploma thesis is concerned with German-Czech comparison of the passive voice in legal language. In the theoretical part, the issue of German and Czech passive voice is explained through technical secondary literature. One can find there their basic forms differentiation, the way of their formation, their use in sentences and other basic characteristics. Furthermore, this part introduces the issue of technical language as the current area of today's linguistics. The theoretical findings are employed in the practical part, namely on the Maastricht contract. Firstly, the passive of the German variant of the document is analyzed followed by the analysis of the Czech version. Both of these parts are the starting point of the contrasting exploration of the two language varieties of the mentioned legal document. Czech alternatives to their German passive voice constructions were found, following these three criteria: substitution of German passive voice by Czech active voice, semantic dissonance between the two variants, and the absence of certain passive constructions in the Czech contract. At the end of the thesis, there is an evaluation of the following four hypotheses which were stated at the beginning. The first three hypotheses, which are concerned with matters such as the superiority...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra germanistikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV