Show simple item record

The Law of Comparative Advertising in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany
dc.contributor.advisorHoráček, Vít
dc.creatorVítková, Klára
dc.date.accessioned2017-06-06T11:09:34Z
dc.date.available2017-06-06T11:09:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/84631
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou právní úpravy srovnávací reklamy v ČR a SRN. Cílem této práce je metodou analýzy a komparace objasnit shody a rozdíly mezi právní úpravou srovnávací reklamy v ČR a SRN, přičemž zvláštní pozornost je v práci věnována evropské regulaci institutu. První kapitola představuje základní teoretický aparát a zasazuje zkoumaný institut do celkového rámce právního řádu. Její součástí je vymezení pojmu reklamy a srovnávací reklamy. Důraz je kladen na vysvětlení přístupů právních řádů ke srovnávací reklamě jako východisku pro analýzu v navazujících částech práce. V rámci první kapitoly jsou představeny i druhy srovnávací reklamy tak, jak je rozeznává teorie. Druhá kapitola je, vzhledem k nezastupitelné roli evropské právní regulace, věnována genezi právní úpravy srovnávací reklamy v právu Evropské unie. Tento úsek práce obsahuje analýzu jednotlivých směrnic a jejich efektů v chronologickém pořadí. Třetí kapitola je pak se znalostí evropského práva věnována vývoji právní úpravy srovnávací reklamy v národních právních řádech v ČR a SRN. Historický exkurz je rozdělen na období před implementací směrnic a na období po ní, přičemž je kriticky zkoumán jejich vliv a role. Čtvrtá kapitola se pak zaměřuje na judikaturu Soudního dvora Evropské unie ke srovnávací reklamě,...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with the legal regulation of comparative advertising in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany. The aim of this thesis is to explain the correspondences and differences between the legal regulation of comparative advertising in the Czech Republic and Germany using analysis and comparison with particular focus on the European regulation of this institute. The first chapter presents the underlying theoretical system and sets the examined institute into the general framework of legal order. It defines the terms advertising and comparative advertising. Emphasis is put on explaining different approaches of legal orders to comparative advertising as a foundation for an analysis in subsequent parts of this thesis. The first chapter also introduces types of comparative advertising distinguished by doctrine. The second chapter is, due to the irreplaceable position of European legal regulation, dedicated to the genesis of legal regulation of comparative advertising in the European law. This section contains an analysis of single directives and their effects in chronological order. The third chapter uses the knowledge of European law to analyse the evolution of legal regulation of comparative advertising in national legal orders of the Czech Republic and Germany. Historical...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectSrovnávací reklama - směrnice - nekalá soutěž - UWG - občanský zákoníkcs_CZ
dc.subjectComparative advertising - directive - unfair competition - UWG - Civil Codeen_US
dc.titlePrávní úprava srovnávací reklamy v ČR a SRNcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-05-15
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId169292
dc.title.translatedThe Law of Comparative Advertising in the Czech Republic and the Federal Republic of Germanyen_US
dc.contributor.refereePatěk, Daniel
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato diplomová práce se zabývá problematikou právní úpravy srovnávací reklamy v ČR a SRN. Cílem této práce je metodou analýzy a komparace objasnit shody a rozdíly mezi právní úpravou srovnávací reklamy v ČR a SRN, přičemž zvláštní pozornost je v práci věnována evropské regulaci institutu. První kapitola představuje základní teoretický aparát a zasazuje zkoumaný institut do celkového rámce právního řádu. Její součástí je vymezení pojmu reklamy a srovnávací reklamy. Důraz je kladen na vysvětlení přístupů právních řádů ke srovnávací reklamě jako východisku pro analýzu v navazujících částech práce. V rámci první kapitoly jsou představeny i druhy srovnávací reklamy tak, jak je rozeznává teorie. Druhá kapitola je, vzhledem k nezastupitelné roli evropské právní regulace, věnována genezi právní úpravy srovnávací reklamy v právu Evropské unie. Tento úsek práce obsahuje analýzu jednotlivých směrnic a jejich efektů v chronologickém pořadí. Třetí kapitola je pak se znalostí evropského práva věnována vývoji právní úpravy srovnávací reklamy v národních právních řádech v ČR a SRN. Historický exkurz je rozdělen na období před implementací směrnic a na období po ní, přičemž je kriticky zkoumán jejich vliv a role. Čtvrtá kapitola se pak zaměřuje na judikaturu Soudního dvora Evropské unie ke srovnávací reklamě,...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with the legal regulation of comparative advertising in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany. The aim of this thesis is to explain the correspondences and differences between the legal regulation of comparative advertising in the Czech Republic and Germany using analysis and comparison with particular focus on the European regulation of this institute. The first chapter presents the underlying theoretical system and sets the examined institute into the general framework of legal order. It defines the terms advertising and comparative advertising. Emphasis is put on explaining different approaches of legal orders to comparative advertising as a foundation for an analysis in subsequent parts of this thesis. The first chapter also introduces types of comparative advertising distinguished by doctrine. The second chapter is, due to the irreplaceable position of European legal regulation, dedicated to the genesis of legal regulation of comparative advertising in the European law. This section contains an analysis of single directives and their effects in chronological order. The third chapter uses the knowledge of European law to analyse the evolution of legal regulation of comparative advertising in national legal orders of the Czech Republic and Germany. Historical...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV