Show simple item record

Pupils ' interpretation of graphic representations of statistical results
dc.contributor.advisorVondrová, Naďa
dc.creatorKrištof, Radim
dc.date.accessioned2017-06-02T12:15:20Z
dc.date.available2017-06-02T12:15:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/84366
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o grafech a jejich výuce. Zkoumám v ní, jak jsou grafy zaváděné na českých školách, tedy jakým způsobem jsou prezentovány v učebnicích grafické výstupy statistických šetření (typy grafů, jejich vhodnost, způsob jejich popisu apod.). Následně analyzuji úlohy z mezinárodních šetření TIMSS a PISA zabývající se grafy v závislosti na úspěšnosti řešení českých žáků. Ukázalo se, že žáci bez problémů zvládají čtení hodnot z grafu, naopak jejich tvorba nebo řešení nestandardně zadaných úloh činí žákům velké potíže. V neposlední řadě testuji schopnost žáků správně, ale i kriticky interpretovat grafy, tj. zda žáci dovedou posoudit, jestli předložené grafy prezentují skutečné údaje, nebo jsou záměrně zkreslené a upravené. K tomu účelu jsem vytvořil dotazník, ve kterém pomocí tří úloh testuji žáky maturitních ročníků gymnázia a SOU a učebních oborů SOU. Výsledky maturantů z obou škol byly srovnatelné. Gymnazisté uspěli především v řešení složitějších nebo komplexnějších úloh, maturanti SOU dopadli lépe při řešení úloh vyžadujících pouze orientaci v grafu a čtení hodnot. Žáci učebních oborů dosáhli přibližně o polovinu horších výsledků. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis discusses the charts and their teaching. I study in it how graphs are introduced at Czech schools, ie how graphical outputs of statistical survey (graph types, their relevance, their description, etc.) are presented in textbooks. Then I analyze examples from international research TIMSS and PISA engaged in graphs depending on the success of results of Czech pupils. It turned out that pupils have no problem with reading values from graph, while their creation or solving nonstandard given exercises makes large difficulties to pupils. Last but not least I test the ability of students correctly but also critically interpret graphs, ie whether pupils can consider if graphs present actual data or are deliberately distorted and modified. For this purpose I create questionnaire where I test through three exercises pupils of graduation classes from grammar school and vocational school and pupils of study with vocational certificate. Results of graduates from both schools were comparable. Grammar school pupils succeeded especially in solving complicated or complex tasks, vocational school pupils got better results at solving tasks that require only orientation in graph and reading values. Pupils of vocational programs reached approximately half worse results. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectGrafcs_CZ
dc.subjectvýuka grafůcs_CZ
dc.subjectstatistické šetřenícs_CZ
dc.subjectTIMSScs_CZ
dc.subjectPISAcs_CZ
dc.subjectanalýza učebniccs_CZ
dc.subjectzkreslování grafucs_CZ
dc.subjectmanipulace s prezentací výsledkůcs_CZ
dc.subjectGraphen_US
dc.subjectteaching graphsen_US
dc.subjectstatistical surveyen_US
dc.subjectTIMSSen_US
dc.subjectPISAen_US
dc.subjectanalysis of textbooksen_US
dc.subjectdistortion of graphen_US
dc.subjectmanipulation of results presentationen_US
dc.titleŽákovská interpretace grafických výstupů statistických šetřenícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-09-07
dc.description.departmentKatedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId144401
dc.title.translatedPupils ' interpretation of graphic representations of statistical resultsen_US
dc.contributor.refereeJančařík, Antonín
dc.identifier.aleph002102128
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikacs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Mathematicsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Mathematicsen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce pojednává o grafech a jejich výuce. Zkoumám v ní, jak jsou grafy zaváděné na českých školách, tedy jakým způsobem jsou prezentovány v učebnicích grafické výstupy statistických šetření (typy grafů, jejich vhodnost, způsob jejich popisu apod.). Následně analyzuji úlohy z mezinárodních šetření TIMSS a PISA zabývající se grafy v závislosti na úspěšnosti řešení českých žáků. Ukázalo se, že žáci bez problémů zvládají čtení hodnot z grafu, naopak jejich tvorba nebo řešení nestandardně zadaných úloh činí žákům velké potíže. V neposlední řadě testuji schopnost žáků správně, ale i kriticky interpretovat grafy, tj. zda žáci dovedou posoudit, jestli předložené grafy prezentují skutečné údaje, nebo jsou záměrně zkreslené a upravené. K tomu účelu jsem vytvořil dotazník, ve kterém pomocí tří úloh testuji žáky maturitních ročníků gymnázia a SOU a učebních oborů SOU. Výsledky maturantů z obou škol byly srovnatelné. Gymnazisté uspěli především v řešení složitějších nebo komplexnějších úloh, maturanti SOU dopadli lépe při řešení úloh vyžadujících pouze orientaci v grafu a čtení hodnot. Žáci učebních oborů dosáhli přibližně o polovinu horších výsledků. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis discusses the charts and their teaching. I study in it how graphs are introduced at Czech schools, ie how graphical outputs of statistical survey (graph types, their relevance, their description, etc.) are presented in textbooks. Then I analyze examples from international research TIMSS and PISA engaged in graphs depending on the success of results of Czech pupils. It turned out that pupils have no problem with reading values from graph, while their creation or solving nonstandard given exercises makes large difficulties to pupils. Last but not least I test the ability of students correctly but also critically interpret graphs, ie whether pupils can consider if graphs present actual data or are deliberately distorted and modified. For this purpose I create questionnaire where I test through three exercises pupils of graduation classes from grammar school and vocational school and pupils of study with vocational certificate. Results of graduates from both schools were comparable. Grammar school pupils succeeded especially in solving complicated or complex tasks, vocational school pupils got better results at solving tasks that require only orientation in graph and reading values. Pupils of vocational programs reached approximately half worse results. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV