Show simple item record

The Fate of Pankrác Prisoners in After-war Period- Pankrác Prison, May 1945-1946
dc.contributor.advisorŠtemberk, Jan
dc.creatorProfant, Vladimír
dc.date.accessioned2020-08-17T10:31:48Z
dc.date.available2020-08-17T10:31:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/84252
dc.description.abstractNosným tématem diplomové práce je osud lidí v zn ných ve v znici Pankrác v pr b hu zhruba jednoho roku po skončení druhé sv tové války. Podkladem práce jsou shromážd ná sv dectví, informace o okolnostech tehdejších událostí ze současné, ale i dostupné dobové literatury a periodik, jejich analýza a komparace za dopln ní dalších souvisejících údaj z archiv či jiných pramen . Po úvodu a metodologické části následuje historický exkurs p ipomínající události konce druhé sv tové války v evropském kontextu, historii pankrácké v znice od doby jejího vzniku v roce 1889, ale i česko-n mecký st et v p edmnichovském období a v období protektorátu, až do okamžiku p evzetí kontroly nad v znicí českou správou v kv tnu roku 1945. V části v nované p edm tnému poválečnému období jsou rozpracována jednotlivá témata, p ibližující podmínky, které v té dob v pankrácké v znici panovaly. Kapitoly v nující se charakteristice v z a p edstavení získaných sv dectví uvozují další části popisující okolnosti zadržení osob, jejich p íchod na Pankrác, pom ry a vztahy na celách, stravu a hygienu, práce mimo v znici, chování dozorc včetn výslech , pom ry panující ve v ze ské nemocnici, úmrtí pankráckých v z , popravy odehrávající se v pankrácké v znici a zp soby, jakými v zni pankráckou v znici opoušt li. Samostatné kapitoly jsou...cs_CZ
dc.description.abstractThe main topic of this thesis is the fate of people being held in the Pankrác prison in the period of approximately one year after the end of World War II. The base of the thesis are collected testimonies, information about the circumstances of the events at that time from both the present and available contemporary literature and periodicals, their analysis and comparisons as well as adding other relating data from archives and other sources. The introduction and the methodological part is followed by a historical discourse observing the events of the end of World War II in the European context, history of the Pankrác prison since the time of its establishment in 1889, and the Czech-German conflict in the period before the Munich Agreement had been signed and the period of the Protectorate of Bohemia and Moravia, until the transfer of the control over the prison by the Czech administration in May 1945. The individual topics introducing the conditions that prevailed in the Pankrác prison at that time are elaborated in the part devoted to the postwar period. The chapters devoted to the characteristics of prisoners and introduction of the collected testimonies introduce another part describing the circumstances of the detention of persons, their arrival to the Pankrác prison, conditions and...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studiícs_CZ
dc.subjectPankrác prisonen_US
dc.subjectpostwar perioden_US
dc.subjectprisonersen_US
dc.subjecttestimoniesen_US
dc.subjectprison conditionsen_US
dc.subjectwardersen_US
dc.subjectcontemporary periodicalsen_US
dc.subjectprison booksen_US
dc.subjectPankrácká věznicecs_CZ
dc.subjectpoválečné obdobícs_CZ
dc.subjectvěznics_CZ
dc.subjectsvědectvícs_CZ
dc.subjectpodmínky ve věznicics_CZ
dc.subjectdozorcics_CZ
dc.subjectdobový tiskcs_CZ
dc.subjectvězeňské knihycs_CZ
dc.titleOsudy pankráckých vězňů v poválečném období - Věznice Pankrác květen 1945 - 1946cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-02-03
dc.description.departmentPracoviště Historické sociologiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Historical Sociologyen_US
dc.description.facultyFaculty of Humanitiesen_US
dc.description.facultyFakulta humanitních studiícs_CZ
dc.identifier.repId153941
dc.title.translatedThe Fate of Pankrác Prisoners in After-war Period- Pankrác Prison, May 1945-1946en_US
dc.contributor.refereeŠalanda, Bohuslav
dc.identifier.aleph002069353
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineHistorical Sociologyen_US
thesis.degree.disciplineHistorická sociologiecs_CZ
thesis.degree.programHumanitiesen_US
thesis.degree.programHumanitní studiacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta humanitních studií::Pracoviště Historické sociologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Humanities::Department of Historical Sociologyen_US
uk.faculty-name.csFakulta humanitních studiícs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Humanitiesen_US
uk.faculty-abbr.csFHScs_CZ
uk.degree-discipline.csHistorická sociologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enHistorical Sociologyen_US
uk.degree-program.csHumanitní studiacs_CZ
uk.degree-program.enHumanitiesen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csNosným tématem diplomové práce je osud lidí v zn ných ve v znici Pankrác v pr b hu zhruba jednoho roku po skončení druhé sv tové války. Podkladem práce jsou shromážd ná sv dectví, informace o okolnostech tehdejších událostí ze současné, ale i dostupné dobové literatury a periodik, jejich analýza a komparace za dopln ní dalších souvisejících údaj z archiv či jiných pramen . Po úvodu a metodologické části následuje historický exkurs p ipomínající události konce druhé sv tové války v evropském kontextu, historii pankrácké v znice od doby jejího vzniku v roce 1889, ale i česko-n mecký st et v p edmnichovském období a v období protektorátu, až do okamžiku p evzetí kontroly nad v znicí českou správou v kv tnu roku 1945. V části v nované p edm tnému poválečnému období jsou rozpracována jednotlivá témata, p ibližující podmínky, které v té dob v pankrácké v znici panovaly. Kapitoly v nující se charakteristice v z a p edstavení získaných sv dectví uvozují další části popisující okolnosti zadržení osob, jejich p íchod na Pankrác, pom ry a vztahy na celách, stravu a hygienu, práce mimo v znici, chování dozorc včetn výslech , pom ry panující ve v ze ské nemocnici, úmrtí pankráckých v z , popravy odehrávající se v pankrácké v znici a zp soby, jakými v zni pankráckou v znici opoušt li. Samostatné kapitoly jsou...cs_CZ
uk.abstract.enThe main topic of this thesis is the fate of people being held in the Pankrác prison in the period of approximately one year after the end of World War II. The base of the thesis are collected testimonies, information about the circumstances of the events at that time from both the present and available contemporary literature and periodicals, their analysis and comparisons as well as adding other relating data from archives and other sources. The introduction and the methodological part is followed by a historical discourse observing the events of the end of World War II in the European context, history of the Pankrác prison since the time of its establishment in 1889, and the Czech-German conflict in the period before the Munich Agreement had been signed and the period of the Protectorate of Bohemia and Moravia, until the transfer of the control over the prison by the Czech administration in May 1945. The individual topics introducing the conditions that prevailed in the Pankrác prison at that time are elaborated in the part devoted to the postwar period. The chapters devoted to the characteristics of prisoners and introduction of the collected testimonies introduce another part describing the circumstances of the detention of persons, their arrival to the Pankrác prison, conditions and...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Pracoviště Historické sociologiecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
dc.identifier.lisID990020693530106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV