Show simple item record

Use of Language Games in Teaching Czech as Foreign Language to Children
dc.contributor.advisorŠebesta, Karel
dc.creatorKaprasová, Karolína
dc.date.accessioned2017-06-02T11:25:23Z
dc.date.available2017-06-02T11:25:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/84131
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje analýze repertoáru jazykových her nalezených v učebnicích cizích jazyků - češtiny, angličtiny a němčiny - pro děti mladšího školního věku, a zkoumání využití jazykových her v jejich výuce, jež je provedeno dotazníkovým šetřením. V první části je na základě odborné literatury popsána problematika hry jako takové, její význam pro ontogenetický a osobnostní vývoj každého jedince. Pozornost je zde také zaměřena na existující typologie hry a určení vhodné klasifikace, podle níž budou herní aktivity nalezené ve vybraných učebnicích tříděny. Herní aktivity jsou ve druhé části rozřazovány podle příslušnosti k jednotlivým typům vybrané klasifikace a doplněny o detailnější popsání z hlediska jazykových rovin (fonetická, lexikální a gramatická) a lingvistických prvků, jež je možno těmito aktivitami procvičovat. Dotazníkové šetření, analyzované ve třetí části práce, sleduje, zda a v jaké míře učitelé cizích jazyků herní aktivity s ohledem na jejich užitečnost a efektivnost využívají ve své výuce. Klíčová slova: didaktická hra, jazyková hra, učebnice cizích jazyků, fonetická rovina, lexikální rovina, gramatická rovinacs_CZ
dc.description.abstractThe thesis deals with an analysis of language game repertory found in textbooks of foreign languages - Czech, English and German - for children of primary school age, and with a research of the use of language games in classes, which is conducted by means of a questionnaire survey. The first part contains a description of the issue of a game as such, its importance for ontogenetic and personality development of each individual based on specialized literature. The attention here is also concentrated on the existing game typologies and on defining appropriate classification according to which the game activities found in the selected textbooks will be sorted. The game activities are, in the second part, classified by belonging to the individual types of the selected classification and they are supplemented with a more detailed description in terms of language levels (phonetic, lexical and grammatical) and linguistic elements which can be practised through these activities. The questionnaire survey analysed in the third part of the thesis monitors if and to what extent teachers of foreign languages use game activities in their classes with regard to their usefulness and efficiency. Keywords: didactic game, language game, textbooks of foreign languages, phonetic level, lexical level, grammatical levelen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectdidaktická hracs_CZ
dc.subjectjazyková hracs_CZ
dc.subjectučebnice cizích jazykůcs_CZ
dc.subjectfonetická rovinacs_CZ
dc.subjectlexikální rovinacs_CZ
dc.subjectgramatická rovinacs_CZ
dc.subjectdidactic gameen_US
dc.subjectlanguage gameen_US
dc.subjecttextbooks of foreign languagesen_US
dc.subjectphonetic levelen_US
dc.subjectlexical levelen_US
dc.subjectgrammatical levelen_US
dc.titleVyužití jazykových her ve výuce češtiny jako cizího jazyka pro dětics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-14
dc.description.departmentInstitute of Czech Language and Theory of Communicationen_US
dc.description.departmentÚstav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId129733
dc.title.translatedUse of Language Games in Teaching Czech as Foreign Language to Childrenen_US
dc.contributor.refereeChromý, Jan
dc.identifier.aleph002031730
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství češtiny jako cizího jazykacs_CZ
thesis.degree.disciplineTeacher Training for Czech as a Foreign Languageen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of Czech Language and Theory of Communicationen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství češtiny jako cizího jazykacs_CZ
uk.degree-discipline.enTeacher Training for Czech as a Foreign Languageen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce se věnuje analýze repertoáru jazykových her nalezených v učebnicích cizích jazyků - češtiny, angličtiny a němčiny - pro děti mladšího školního věku, a zkoumání využití jazykových her v jejich výuce, jež je provedeno dotazníkovým šetřením. V první části je na základě odborné literatury popsána problematika hry jako takové, její význam pro ontogenetický a osobnostní vývoj každého jedince. Pozornost je zde také zaměřena na existující typologie hry a určení vhodné klasifikace, podle níž budou herní aktivity nalezené ve vybraných učebnicích tříděny. Herní aktivity jsou ve druhé části rozřazovány podle příslušnosti k jednotlivým typům vybrané klasifikace a doplněny o detailnější popsání z hlediska jazykových rovin (fonetická, lexikální a gramatická) a lingvistických prvků, jež je možno těmito aktivitami procvičovat. Dotazníkové šetření, analyzované ve třetí části práce, sleduje, zda a v jaké míře učitelé cizích jazyků herní aktivity s ohledem na jejich užitečnost a efektivnost využívají ve své výuce. Klíčová slova: didaktická hra, jazyková hra, učebnice cizích jazyků, fonetická rovina, lexikální rovina, gramatická rovinacs_CZ
uk.abstract.enThe thesis deals with an analysis of language game repertory found in textbooks of foreign languages - Czech, English and German - for children of primary school age, and with a research of the use of language games in classes, which is conducted by means of a questionnaire survey. The first part contains a description of the issue of a game as such, its importance for ontogenetic and personality development of each individual based on specialized literature. The attention here is also concentrated on the existing game typologies and on defining appropriate classification according to which the game activities found in the selected textbooks will be sorted. The game activities are, in the second part, classified by belonging to the individual types of the selected classification and they are supplemented with a more detailed description in terms of language levels (phonetic, lexical and grammatical) and linguistic elements which can be practised through these activities. The questionnaire survey analysed in the third part of the thesis monitors if and to what extent teachers of foreign languages use game activities in their classes with regard to their usefulness and efficiency. Keywords: didactic game, language game, textbooks of foreign languages, phonetic level, lexical level, grammatical levelen_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ
dc.identifier.lisID990020317300106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV