Show simple item record

Greek as a Source of Enrichment of the Czech Vocabulary
dc.contributor.advisorRejzek, Jiří
dc.creatorPetáková, Helena
dc.date.accessioned2017-06-02T11:24:04Z
dc.date.available2017-06-02T11:24:04Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/84124
dc.description.abstractHelena Petáková, Řečtina jako zdroj obohacení české slovní zásoby Abstrakt: Předkládaná diplomová práce z různých úhlů pohledu zkoumá vliv řečtiny na českou slovní zásobu. V úvodu vymezujeme základní pojmy, jichž v textu užíváme. Je to zejména termín "přejímka" a s ním synonymní "lexikální výpůjčka". Následující kapitola je věnována problematice přejímání slov v obecné rovině (motivace přejímání, způsoby zapojování cizích slov do systému přijímajícího jazyka a možnosti třídění slov přejatých). Třetí kapitola mapuje přejímání řeckých slov do češtiny v různých obdobích vývoje. Dále nás zajímá česká recepce řečtiny (obdiv k řečtině, srovnávání češtiny s ní) v klíčových momentech novodobých dějin a její souvislost s obrannými tendencemi národními a jazykovými. Po tomto kulturně- historickém vhledu se v kapitole páté, šesté a sedmé vracíme k lexikálním výpůjčkám z řečtiny a sledujeme různé cesty, kterými se dostaly do češtiny, dále způsob jejich zapojení do české slovní zásoby a konečně sémantické a stylistické oblasti, v nichž se grecismy u nás nejvíce uplatnily. Jako samostatnou přílohu za závěrečné shrnutí připojujeme ještě soupis slov řeckého původu, který vznikl excerpcí etymologických slovníků češtiny.cs_CZ
dc.description.abstractHelena Petáková, Greek as a source of enrichment of the Czech vocabulary Abstract: The Masterʼs thesis examines the influence of the Greek language on the Czech vocabulary from different angles. In the introduction, we define basic terms, which we use in the text, especially "loanword" and with it synonymous "lexical borrowing". Next chapter is devoted to the issues of lexical borrowing in general (motivation, ways of involvement of foreign words in the system of the recipient language, and the sorting options of the loanwords). The third chapter maps borrowing of the Greek words into the Czech language in various periods of development. Furthermore, we are interested in the Czech reception of the Greek language (the admiration of Greek, comparison of Czech with Greek) in the crucial moments of modern history and its connection with national and linguistic defensive trends. After this cultural-historical insight, in the fifth, sixth and seventh chapter we return to the lexical borrowings from Greek. We follow various means by which they entered the Czech language, the way of their involvement in the Czech vocabulary, and finally the semantic and stylistic spheres, in which the Graecisms were most applied in our country. As a separate attachment following the final summary, we attach a list of words of Greek...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectslovní zásobacs_CZ
dc.subjectpřejímání slovcs_CZ
dc.subjectpřejímkycs_CZ
dc.subjectlexikální výpůjčkycs_CZ
dc.subjectčeštinacs_CZ
dc.subjectřečtinacs_CZ
dc.subjectvocabularyen_US
dc.subjectloanwordsen_US
dc.subjectlexical borrowingsen_US
dc.subjectCzech languageen_US
dc.subjectGreek languageen_US
dc.titleŘečtina jako zdroj obohacení české slovní zásobycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-14
dc.description.departmentInstitute of Czech Language and Theory of Communicationen_US
dc.description.departmentÚstav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId78184
dc.title.translatedGreek as a Source of Enrichment of the Czech Vocabularyen_US
dc.contributor.refereeDittmann, Robert
dc.identifier.aleph002032706
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineČeský jazyk a literatura - slavistická studia se specializací slavistika všeobecná a srovnávacícs_CZ
thesis.degree.disciplineČeský jazyk a literatura - slavistická studia se specializací slavistika všeobecná a srovnávacíen_US
thesis.degree.programFilologiecs_CZ
thesis.degree.programPhilologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of Czech Language and Theory of Communicationen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csČeský jazyk a literatura - slavistická studia se specializací slavistika všeobecná a srovnávacícs_CZ
uk.degree-discipline.enČeský jazyk a literatura - slavistická studia se specializací slavistika všeobecná a srovnávacíen_US
uk.degree-program.csFilologiecs_CZ
uk.degree-program.enPhilologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csHelena Petáková, Řečtina jako zdroj obohacení české slovní zásoby Abstrakt: Předkládaná diplomová práce z různých úhlů pohledu zkoumá vliv řečtiny na českou slovní zásobu. V úvodu vymezujeme základní pojmy, jichž v textu užíváme. Je to zejména termín "přejímka" a s ním synonymní "lexikální výpůjčka". Následující kapitola je věnována problematice přejímání slov v obecné rovině (motivace přejímání, způsoby zapojování cizích slov do systému přijímajícího jazyka a možnosti třídění slov přejatých). Třetí kapitola mapuje přejímání řeckých slov do češtiny v různých obdobích vývoje. Dále nás zajímá česká recepce řečtiny (obdiv k řečtině, srovnávání češtiny s ní) v klíčových momentech novodobých dějin a její souvislost s obrannými tendencemi národními a jazykovými. Po tomto kulturně- historickém vhledu se v kapitole páté, šesté a sedmé vracíme k lexikálním výpůjčkám z řečtiny a sledujeme různé cesty, kterými se dostaly do češtiny, dále způsob jejich zapojení do české slovní zásoby a konečně sémantické a stylistické oblasti, v nichž se grecismy u nás nejvíce uplatnily. Jako samostatnou přílohu za závěrečné shrnutí připojujeme ještě soupis slov řeckého původu, který vznikl excerpcí etymologických slovníků češtiny.cs_CZ
uk.abstract.enHelena Petáková, Greek as a source of enrichment of the Czech vocabulary Abstract: The Masterʼs thesis examines the influence of the Greek language on the Czech vocabulary from different angles. In the introduction, we define basic terms, which we use in the text, especially "loanword" and with it synonymous "lexical borrowing". Next chapter is devoted to the issues of lexical borrowing in general (motivation, ways of involvement of foreign words in the system of the recipient language, and the sorting options of the loanwords). The third chapter maps borrowing of the Greek words into the Czech language in various periods of development. Furthermore, we are interested in the Czech reception of the Greek language (the admiration of Greek, comparison of Czech with Greek) in the crucial moments of modern history and its connection with national and linguistic defensive trends. After this cultural-historical insight, in the fifth, sixth and seventh chapter we return to the lexical borrowings from Greek. We follow various means by which they entered the Czech language, the way of their involvement in the Czech vocabulary, and finally the semantic and stylistic spheres, in which the Graecisms were most applied in our country. As a separate attachment following the final summary, we attach a list of words of Greek...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV